LOADING ...

Huynh Đệ À Nhớ Anh Rồi (兄弟想你了)

- Unknown
Play 32kbps
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Huynh Đệ À Nhớ Anh Rồi (兄弟想你了) by Unknown, in album Huynh Đệ À Nhớ Anh Rồi (兄弟想你了). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Huynh Đệ À Nhớ Anh Rồi (兄弟想你了).
Download
Note : You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

wǒ zhí dào xiàn zài dōu méi zhěng míng bai
我 直 到 現 在 都 沒 整 明 白
I didn't see the light until now

wéi shá nǐ yào xuǎn zé lí kāi
為 啥 你 要 選 擇 離 開
Why do you choose to leave

hái jì dé xiǎo shí hou wán de bō li qiú
還 記 得 小 時 候 玩 的 玻 璃 球
Remember the glass balls you played with when you were a kid

hái yǒu nǐ zuì ài hē de dà chá zǐ
還 有 你 最 愛 喝 的 大 碴 子
And your favorite booty

qí shí wǒ měi tiān dōu xiǎng jiā
其 實 我 每 天 都 想 家
As a matter of fact, I miss home every day

yě zǒng xiǎng wǎng jiā lǐ dǎ gè diàn huà
也 總 想 往 家 裡 打 個 電 話
And always wanted to call home

wài biān de rì zi yě nào xīn bā lā
外 邊 的 日 子 也 鬧 心 巴 拉
And outside days troubled Barak

zài zhè gá wǒ yě zéi lā xiǎng jiā
在 這 噶 我 也 賊 拉 想 家
I feel homesick here too

xiōng di ā xiǎng nǐ lā
兄 弟 啊 想 你 啦
I miss you, brother

nǐ zài nà gā dá hái hǎo ma
你 在 那 嘎 達 還 好 嗎
How are you doing in Nagada

yě bù shuō zhǔ dòng lái gè diàn huà
也 不 說 主 動 來 個 電 話
Nor did the Lord call

wèn wèn zhè biān zǎ yàng lā
問 問 這 邊 咋 樣 啦
Ask me what's going on here

xiōng di ā fàng xīn ba
兄 弟 啊 放 心 吧
Take it easy, brother

wǒ zài zhè gā dá tǐng hǎo de
我 在 這 嘎 達 挺 好 的
I'm fine here at Garda

guò nián wǒ jiù huí jiā lái lā
過 年 我 就 回 家 來 啦
I'll be home in the New Year

nǐ jiù děng zhe qiáo hǎo ba
你 就 等 著 瞧 好 吧
You just wait and see

děng wǒ huí jiā
等 我 回 家
Wait me back to home

wǒ bù míng bai nǐ dào dǐ zhuī qiú shá
我 不 明 白 你 到 底 追 求 啥
I don't know what you're after

shēn zài yì xiāng nǐ guò dé hái hǎo ma
身 在 異 鄉 你 過 得 還 好 嗎
How are you doing in a different country

wài biān de chuáng bù bǐ jiā lǐ de dà
外 邊 的 床 不 比 家 裡 的 大
The outer bed is no bigger than the one at home

wǎn shang lěng le nǐ yào gài diǎn shá
晚 上 冷 了 你 要 蓋 點 啥
If it's cold at night, you should cover something up

guò nián gāo dī wǒ kěn dìng huí jiā
過 年 高 低 我 肯 定 回 家
I will certainly come home when the year is over

jì dé bāng wǒ cháng kàn kan bà mā
記 得 幫 我 常 看 看 爸 媽
Remember to keep an eye on my parents

zán gē liǎ dào shí hou hǎo hǎo shuō shuō huà
咱 哥 倆 到 時 候 好 好 說 說 話
Let's talk when we get there

xiǎo shāo ér suān cài nǐ kě zhǔn bèi hǎo le
小 燒 兒 酸 菜 你 可 準 備 好 了
You should be ready for a little pickled cabbage

xiōng di ā xiǎng nǐ lā
兄 弟 啊 想 你 啦
I miss you, brother

nǐ zài nà gā dá hái hǎo ma
你 在 那 嘎 達 還 好 嗎
How are you doing in Nagada

yě bù shuō zhǔ dòng lái gè diàn huà
也 不 說 主 動 來 個 電 話
Nor did the Lord call

wèn wèn zhè biān zǎ yàng lā
問 問 這 邊 咋 樣 啦
Ask me what's going on here

xiōng di ā fàng xīn ba
兄 弟 啊 放 心 吧
Take it easy, brother

wǒ zài zhè gā dá tǐng hǎo de
我 在 這 嘎 達 挺 好 的
I'm fine here at Garda

guò nián wǒ jiù huí jiā lái lā
過 年 我 就 回 家 來 啦
I'll be home in the New Year

nǐ jiù děng zhe qiáo hǎo ba
你 就 等 著 瞧 好 吧
You just wait and see

děng wǒ huí jiā
等 我 回 家
Wait me back to home

xiōng di děng nǐ huí jiā
兄 弟 等 你 回 家
My brother will wait for you when you get home

"Huynh Đệ À Nhớ Anh Rồi (兄弟想你了)" Videos

Unknown

Huynh Đệ À Nhớ Anh Rồi (Remix) 320kbps

Unknown. Chinese.
Unknown

Huynh Đệ À Nhớ Anh Rồi (兄弟想你了) flac

Unknown. Chinese. Album: Huynh Đệ À Nhớ Anh Rồi (兄弟想你了).
Unknown

Huynh Đệ À, Nhớ Anh Rồi (Remix) 320kbps

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Huynh Đệ À, Nhớ Anh Rồi (Remix) 320kbps

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Huynh đệ à, nhớ anh rồi (Lời việt) 320kbps

Unknown. Vietnamese. Writer: Nhạc Hoa Lời Việt.
Unknown

Huynh Đệ Ơi... Nhớ Anh Rồi m4a

Unknown. 2020. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nhạc Hoa Lời Việt.
Unknown

huynh đệ à nhớ huynh oy 320kbps

Unknown. Vietnamese.
Unknown

Huynh Đệ À! Tôi Nhớ Bạn flac

Unknown. 2020. Vietnamese.
Cao Tùng Anh

Huynh Đệ Ơi Tôi Nhớ Anh ( Htrol Remix ) 320kbps

Cao Tùng Anh. Vietnamese Bolero.
Unknown

Huynh Đệ À flac

Unknown. 2020. Vietnamese. Writer: Đỗ Thụy Khanh.
Đinh Đại Vũ

Huynh Đệ À Remix 128kbps

Đinh Đại Vũ. 2020. Vietnamese. Writer: Đỗ Thụy Khanh.
Đinh Đại Vũ

Huynh Đệ À (V'Mark T-KRemix) 320kbps

Đinh Đại Vũ. 2020. Vietnamese. Writer: Đỗ Thụy Khanh.
Hà Vận Thi

Huynh Đệ (兄弟) 128kbps

Hà Vận Thi. Chinese. Writer: Hà Vận Thi.
Various Artists

Huynh Đệ 128kbps

Various Artists. Vietnamese. Writer: Nhạc Hoa.
Ngũ Nguyệt Thiên

Huynh Đệ (兄弟) flac

Ngũ Nguyệt Thiên. 2016. Chinese Pop - Rock. Writer: A Tín. Album: History Of Tomorrow.
Nhậm Hiền Tề

Huynh Đệ (兄弟) 128kbps

Nhậm Hiền Tề. Chinese. Writer: Nhậm Hiền Tề.
Kim Ny Ngọc

Để Anh Rời Xa flac

Kim Ny Ngọc. 2016. Instrumental. Writer: Kim Ny Ngọc. Album: Để Anh Rời Xa.
Kim Ny Ngọc

Để Anh Rời Xa flac

Kim Ny Ngọc. 2016. Vietnamese. Writer: Kim Ny Ngọc. Album: Để Anh Rời Xa.
Trần Hoàng Anh

Để Rồi Anh Quên 128kbps

Trần Hoàng Anh. Vietnamese. Writer: Cao Tùng Anh.
Hoàng Tôn

Để Anh Rời Xa 320kbps

Hoàng Tôn. Instrumental. Writer: Fbboiz.