LOADING ...

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开)

- Unknown (2022)
Play 32kbps. 02:18

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) by Unknown, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

等不来花开 - 傅梦彤

我们的爱就像秋叶等不到花开
我们的爱就像风中漂浮的尘埃
我们的爱我在结局后忽然明白
我们的爱原本只是意外
我们的爱就像秋叶等不到花开
我们的爱就像风中漂浮的尘埃
我们的爱我在结局后忽然明白
我们的爱原本只是意外
爱就像风筝断线飘走的无奈
忘记爱的漂流瓶遗留在大海
我期待雨过之后有彩色的云彩
就像我等你回来
我们的爱就像秋叶等不到花开
我们的爱就像风中漂浮的尘埃
我们的爱我在结局后忽然明白
我们的爱原本只是意外
爱你没有错对
怪我没有学会
怎么才能把你忘记释怀
相爱是个误会
分开也无所谓
大不了就当我还是小孩
不好不坏反正是宿醉
不恨不爱反正是暧昧
不好不坏也不过狼狈
不恨不爱只剩下酒杯
爱就像风筝断线飘走的无奈
忘记爱的漂流瓶遗留在大海
我期待雨过之后有彩色的云彩
就像我等你回来
我们的爱就像秋叶等不到花开
我们的爱就像风中漂浮的尘埃
我们的爱我在结局后忽然明白
我们的爱原本只是意外
我们的爱就像秋叶等不到花开
我们的爱就像风中漂浮的尘埃
我们的爱我在结局后忽然明白
我们的爱原本只是意外

"Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开)" Videos

pro - 等不来花开 (抖音热播DJ版) Không Thể Đợi Hoa Nở (Remix) - pro『爱就像风筝断线飘走的无奈,忘记爱的漂流瓶遗留在大海』抖音火流行歌曲推荐TikTok
pro - 等不来花开 (抖音热播DJ版) Không Thể Đợi Hoa Nở (Remix) - pro『爱就像风筝断线飘走的无奈,忘记爱的漂流瓶遗留在大海』抖音火流行歌曲推荐TikTok
【Vietsub + Pinyin】 Không Thể Đợi Hoa Nở – pro 「等不来花开 – pro」 | Nhạc Trung Mới Nhất | Hot Douyin🎵
【Vietsub + Pinyin】 Không Thể Đợi Hoa Nở – pro 「等不来花开 – pro」 | Nhạc Trung Mới Nhất | Hot Douyin🎵
pro - 等不来花开 (DJ抖音版) Không Thể Đợi Hoa Nở (Remix tiktok) - pro || Hot Tiktok Douyin
pro - 等不来花开 (DJ抖音版) Không Thể Đợi Hoa Nở (Remix tiktok) - pro || Hot Tiktok Douyin
[Vietsub] Không Thể Đợi Hoa Nở - pro || 《等不来花开 - pro》
[Vietsub] Không Thể Đợi Hoa Nở - pro || 《等不来花开 - pro》
等不来花开-Pro 『我们的爱就像秋叶等不到花开 我们的爱就像风中漂浮的尘埃』动态歌词lyrics 高音质
等不来花开-Pro 『我们的爱就像秋叶等不到花开 我们的爱就像风中漂浮的尘埃』动态歌词lyrics 高音质
pro - 等不来花开 (DJ抖音版) Không Thể Đợi Hoa Nở (Remix tiktok) - pro || Hot Tiktok Douyin
pro - 等不来花开 (DJ抖音版) Không Thể Đợi Hoa Nở (Remix tiktok) - pro || Hot Tiktok Douyin
[Vietsub] Không đợi được đến khi hoa nở • 等不来花开 • pro
[Vietsub] Không đợi được đến khi hoa nở • 等不来花开 • pro
[Vietsub] Không đợi được hoa nở (等不来花开) - pro - Bản DJ (DJ版) - Hot Douyin
[Vietsub] Không đợi được hoa nở (等不来花开) - pro - Bản DJ (DJ版) - Hot Douyin
欣蒂 - 等不来花开 (抖音热播DJ版) Không Thể Đợi Hoa Nở (Remix) - Hân Đế『我们的爱,清楚楚的曾经离开,你要分开,就请你不回头离开』【抖音火流行歌曲推荐】
欣蒂 - 等不来花开 (抖音热播DJ版) Không Thể Đợi Hoa Nở (Remix) - Hân Đế『我们的爱,清楚楚的曾经离开,你要分开,就请你不回头离开』【抖音火流行歌曲推荐】
Pro - 等不来花开 (DJ抖音版) Không Thể Đợi Hoa Nở Remix Tiktok - Pro || Hot Tiktok Douyin 抖音
Pro - 等不来花开 (DJ抖音版) Không Thể Đợi Hoa Nở Remix Tiktok - Pro || Hot Tiktok Douyin 抖音
pro - 等不来花开 (抖音DJ阿星版)  Không Thể Đợi Hoa Nở (Remix tiktok) - pro || Hot Tiktok Douyin
pro - 等不来花开 (抖音DJ阿星版) Không Thể Đợi Hoa Nở (Remix tiktok) - pro || Hot Tiktok Douyin
Vietsub - pro - 等不來花開 [Không Thể Đợi Hoa Nở]
Vietsub - pro - 等不來花開 [Không Thể Đợi Hoa Nở]
pro - 等不来花开 (抖音版) Không Thể Đợi Hoa Nở - pro『爱就像风筝断线飘走的无奈,忘记爱的漂流瓶遗留在大海』𝑳𝒚𝒓𝒊𝒄𝒔|𝑷𝒊𝒏𝒚𝒊𝒏|𝑽𝒊𝒆𝒕𝒔𝒖𝒃|TikTok
pro - 等不来花开 (抖音版) Không Thể Đợi Hoa Nở - pro『爱就像风筝断线飘走的无奈,忘记爱的漂流瓶遗留在大海』𝑳𝒚𝒓𝒊𝒄𝒔|𝑷𝒊𝒏𝒚𝒊𝒏|𝑽𝒊𝒆𝒕𝒔𝒖𝒃|TikTok
pro - 等不来花开 (抖音DJ阿星版) Không Thể Đợi Hoa Nở (Remix Tiktok) - pro || Hot Tiktok Douyin
pro - 等不来花开 (抖音DJ阿星版) Không Thể Đợi Hoa Nở (Remix Tiktok) - pro || Hot Tiktok Douyin
[Vietsub + Pinyin] Không đợi được đến khi hoa nở /等不来花开 • pro
[Vietsub + Pinyin] Không đợi được đến khi hoa nở /等不来花开 • pro
等不来花开 (DJAw) Không Thế Đợi Hoa Nở - Pro || Nhạc Nên Hót tiktok Douyin 抖音
等不来花开 (DJAw) Không Thế Đợi Hoa Nở - Pro || Nhạc Nên Hót tiktok Douyin 抖音
[Vietsub] Không Đợi Được Đến Khi Hoa Nở  等不来花开 Không Thể Đợi Hoa Nở 鲁怀德
[Vietsub] Không Đợi Được Đến Khi Hoa Nở 等不来花开 Không Thể Đợi Hoa Nở 鲁怀德
等不来花开 – pro | Không Thể Đợi Hoa Nở Remix - pro | (DJ版)
等不来花开 – pro | Không Thể Đợi Hoa Nở Remix - pro | (DJ版)
Không Đợi Được Đến Khi Hoa Nở  等不来花开 Không Thể Đợi Hoa Nở 鲁怀德
Không Đợi Được Đến Khi Hoa Nở 等不来花开 Không Thể Đợi Hoa Nở 鲁怀德
Không đợi được hoa nở | 等不来花开 - pro - Bản DJ (DJ版) - Hot Douyin Tik tok
Không đợi được hoa nở | 等不来花开 - pro - Bản DJ (DJ版) - Hot Douyin Tik tok
[Vietsub] Không Đợi Được Hoa Nở - Phó Mộng Đồng || 等不来花开 - 傅梦彤
[Vietsub] Không Đợi Được Hoa Nở - Phó Mộng Đồng || 等不来花开 - 傅梦彤
[Vietsub] Không đợi được hoa nở《Phó Mộng Đồng》(Bản nữ) 等不来花开-傅梦彤(女生版)
[Vietsub] Không đợi được hoa nở《Phó Mộng Đồng》(Bản nữ) 等不来花开-傅梦彤(女生版)
【Vietsub + Pinyin】 Không Thể Đợi Hoa Nở ( DJ )– pro 「等不来花开 – pro」
【Vietsub + Pinyin】 Không Thể Đợi Hoa Nở ( DJ )– pro 「等不来花开 – pro」

Other songs of Unknown

Unknown

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) (EP).
Unknown

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) (EP).
Unknown

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) flac

Unknown. 2022. Instrumental. Album: Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) (EP).
Unknown

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Unknown

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) (DJ版) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) (EP).
Unknown

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) (DJ版) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) (EP).
Unknown

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) (DJ版) flac

Unknown. 2022. Instrumental. Album: Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) (EP).
Unknown

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) (Nữ Thanh Bản / 女声版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Thanh Phong

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) flac

Thanh Phong. 2022. Chinese.
Unknown

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) (Nữ Thanh Bản / 女声版) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Unknown

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) flac

Unknown. 2022. Instrumental. Album: Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) (EP).
Unknown

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) (DJ版) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) (EP).
Lâm Chí Khanh

Đời Không Gấm Hoa flac

Lâm Chí Khanh. Vietnamese. Writer: Hồng Xương Long. Album: Bông Ô Môi.
Various Artists

Hoa Nở Trên Đồi flac

Various Artists. Vietnamese. Album: Hoa Mân Côi 4 (Tháng Mẹ Về).
Hoài Lâm

Hoa Nở Không Màu flac

Hoài Lâm. 2020. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Minh Cường.
Hoài Lâm

Hoa Nở Không Màu flac

Hoài Lâm. 2020. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Nguyễn Minh Cường.
Unknown

Hoa Nở Không Màu 320kbps

Unknown. Vietnamese.
Hà My

Hoa Nở Không Màu flac

Hà My. 2022. Vietnamese. Album: The Cover Show: Tập 9.

Hot Chinese

Vân Phi Phi

Nhạn Tự Thư (雁字书) flac

Vân Phi Phi. 2022. Chinese.
Kỳ Nhiên

Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese. Album: Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版).
Unknown

Pháo Hoa Ngày Mưa (雨天烟花) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nhất Hoa Nhất Kiếm (一花一剑) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Dư · Quân (予·君) (EP).
Unknown

Thán Tình (叹情) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Vương Lý Văn

Bỏ Lỡ Lại Bỏ Lỡ (错过就错过) flac

Vương Lý Văn. 2022. Chinese.
Trương Kiệt

Hồng Trần Lục (红尘录) flac

Trương Kiệt. 2022. Chinese.
Unknown

Ngôi Sao Của Chúng Tôi (数星星的我们) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Họa Tâm (画心) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Trương Lỗi

Vô Vong (无忘) flac

Trương Lỗi. 2022. Chinese.
Unknown

Giới Hạn Mùa Hè (夏日限定) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Huyên Náo Cùng Em (陪我闹) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Hạ Uyển An

Cơn Mưa Trùng Hợp (碰巧的雨) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Unknown

Độc Thân (独身) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tự Tác Tự Thuật (自作自述) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Yêu Ngay Lập Tức (爱立刻有) [ชอบเธออะ (I Like You) Chinese Version] flac

Unknown. 2022. Chinese.
Ngải Thần

Anh Ta Là Anh Ta (他他他) flac

Ngải Thần. 2022. Chinese. Album: Người Ta (他他他) (EP).
Unknown

Em Muốn Quên Đi (我想忘记) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Thái Từ Khôn

Hug Me (抱我) flac

Thái Từ Khôn. 2022. Chinese.