LOADING ...

Mượn Trăng (借月)

- Unknown (2021)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Mượn Trăng (借月) by Unknown, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Download

Lyrics

gào bié le wēn róu xiāng
qù yuǎn fāng chuǎng yī chuǎng
wǒ míng bái nǐ xīn zhōng zhì xiàng
shān gāo yǔ shuǐ cháng
miǎn bù le diē dàng
dàn yuàn nǐ chū xīn bù wàng

shēn qíng yǔ lí bié yù shàng
zhī jiào rén bǎi zhuǎn róu cháng
shuí dǒng wǒ zhāo sī mù xiǎng
jiǎo jié de yuè guāng
xiǎng yāo nǐ xì shǎng
kě xī yǐ tiān gè yī fāng

jiù jiè zhè yuè guāng zài yǔ nǐ duì wàng
bù guǎn là pò fēng guāng wǒ dū wéi nǐ shǒu wàng
jiù ràng zhè yuè guāng bǎ nǐ de huí chéng lù zhào liàng
yǒu tài duō de huà yǔ nǐ màn màn jiǎng

yǐn guò le fēng yǔ shuāng
bǎ sī niàn chàng yī chàng
bù zì jué yǐ mǎn yǎn lèi guāng
jiāng hú yǔ chuǎng dàng
bù xiǎng nǐ shī wàng
wǒ zhī yuàn dū yǒu huí xiǎng

shēn qíng yǔ lí bié yù shàng
zhī jiào rén bǎi zhuǎn róu cháng
shuí dǒng wǒ zhāo sī mù xiǎng
jiǎo jié de yuè guāng
xiǎng yāo nǐ xì shǎng
kě xī yǐ tiān gè yī fāng

jiù jiè zhè yuè guāng zài yǔ nǐ duì wàng
bù guǎn là pò fēng guāng wǒ dū wéi nǐ shǒu wàng
jiù ràng zhè yuè guāng bǎ nǐ de huí chéng lù zhào liàng
yǒu tài duō de huà yǔ nǐ màn màn jiǎng

jiù jiè zhè yuè guāng zài yǔ nǐ duì wàng
bù guǎn là pò fēng guāng wǒ dū wéi nǐ shǒu wàng
jiù ràng zhè yuè guāng bǎ nǐ de huí chéng lù zhào liàng
yǒu tài duō de huà yǔ nǐ màn màn jiǎng

jiù jiè zhè yuè guāng zài yǔ nǐ duì wàng
bù guǎn là pò fēng guāng wǒ dū wéi nǐ shǒu wàng
jiù ràng zhè yuè guāng bǎ nǐ de huí chéng lù zhào liàng
yǒu tài duō de huà yǔ nǐ màn màn jiǎng

jiù ràng zhè yuè guāng bǎ nǐ de huí chéng lù zhào liàng
yǒu tài duō de huà zhī xiǎng yǔ nǐ jiǎng

"Mượn Trăng (借月)" Videos

Related songs of Mượn Trăng (借月)

Hot Chinese

Unknown

Cách Nhập Gõ Thứ 5 Đáng Yêu (输入法打可爱按第五) (Live) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 8 (创造营2021 第八期).
Lưu Vũ Ninh

Thiên Vấn (天问) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Unknown

Vị Vương Cô Độc (孤独的王) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Một Yêu Như Xưa (一爱如故) flac

Lưu Vũ Ninh. 2021. Chinese.
Thái Từ Khôn

Mê (迷) flac

Thái Từ Khôn. 2021. Chinese.
Triệu Lộ Tư

Ta Luôn Mong Chàng Là Ca Khúc Vĩnh Hằng Của Ta (多么愿你是我恒久的歌) flac

Triệu Lộ Tư. 2021. Chinese.
Thái Từ Khôn

Mặc Phiến (默片) flac

Thái Từ Khôn. 2021. Chinese.
Unknown

Lưu Ly (流离) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Nana Party (Live) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 8 (创造营2021 第八期).
Unknown

Bích (璧) (Live) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 8 (创造营2021 第八期).
Unknown

Ta Tên Trường An, Ngươi Tên Cố Lý (我叫长安,你叫故里) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Ta Tên Trường An, Ngươi Tên Cố Lý (我叫长安,你叫故里).
Unknown

Trầm Luân Và Giả Tưởng (沉沦与遐想) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Tiểu Sinh Từ (小生辞) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Tiểu Sinh Từ (小生辞).
Kim Mân Kỳ

Lạc Sa (落砂) flac

Kim Mân Kỳ. 2021. Chinese.
Unknown

Kế Hoạch Mạo Hiểm (冒险计划) (Live) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 8 (创造营2021 第八期).
Unknown

Trạm Khí Tượng (气象站台) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Trời Mưa Rồi Là Anh Đang Nhớ Em (下雨了是我在想你) (Live) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 8 (创造营2021 第八期).
Unknown

Mượn Trăng (借月) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Thiên Thiên (芊芊) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Linh Diên Yousa

Đại Hỷ (大喜) flac

Linh Diên Yousa. 2021. Chinese.