LOADING ...

Ngấm Lạnh (渐冷)

- Unknown (2020)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Ngấm Lạnh (渐冷) by Unknown, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Download
Note : You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

Nǐ néng bùnéng zài ài wǒ yībiàn
xiàng yǐqián yǐqián nǐ dōu shì rèliè
méi huǎngyán bù shī lián zhǐ wèi wǒ yīrén shīmián
mèng lǐmiàn nǐ chūxiàn de huàmiàn yuè lái yuè yuǎn

wǒ néng bùnéng shǎo ài nǐ yīdiǎn
xiàng yǐqián yǐqián yīqiè de yǐqián
yǒu dǐxiàn huì fāxiè bù xiàng xiànzài cáng jǐ miàn
rúguǒ nǐ cónglái dōu méi gǎibiàn

kāishǐ zhìrè de gǎnjué wǒ liǎojiě
wǒ méi biàn què zhǐ shèng kōng de fángjiān
nǐ duō lěngmò de yǔyán méi yǔyán
xiǎng bī wǒ shuō chū zài yě bùjiàn

méiguānxì dà kě bùbì zhǎo lǐyóu zhíjiē zǒu
bié dānxīn wǒ huì jiūchán qiú nǐ bié huítóu
bù zài xiǎng yào yǒu yǐhòu
xiànzài de wǒmen dōu xiǎng yào chūkǒu

nǐ néng bùnéng zài ài wǒ yībiàn
xiàng yǐqián yǐqián nǐ dōu shì rèliè
méi huǎngyán bù shī lián zhǐ wèi wǒ yīrén shīmián
mèng lǐmiàn nǐ chūxiàn de huàmiàn yuè lái yuè yuǎn

wǒ néng bùnéng shǎo ài nǐ yīdiǎn
xiàng yǐqián yǐqián yīqiè de yǐqián
yǒu dǐxiàn huì fāxiè bù xiàng xiànzài cáng jǐ miàn
rúguǒ nǐ cónglái dōu méi gǎibiàn

méiguānxì dà kě bùbì zhǎo lǐyóu zhíjiē zǒu
bié dānxīn wǒ huì jiūchán qiú nǐ bié huítóu
bù zài xiǎng yào yǒu yǐhòu
xiànzài de wǒmen dōu xiǎng yào chūkǒu

nǐ néng bùnéng zài ài wǒ yībiàn
xiàng yǐqián yǐqián nǐ dōu shì rèliè
méi huǎngyán bù shī lián zhǐ wèi wǒ yīrén shīmián
mèng lǐmiàn nǐ chūxiàn de huàmiàn yuè lái yuè yuǎn

wǒ néng bùnéng shǎo ài nǐ yīdiǎn
xiàng yǐqián yǐqián yīqiè de yǐqián
yǒu dǐxiàn huì fāxiè bù xiàng xiànzài cáng jǐ miàn
rúguǒ nǐ cónglái dōu méi gǎibiàn

bùguò shì huí dào yīgè rén de yèlǐ
bùguò zài méi nǐ chàng shuì qián de gēqǔ
bù zài děng nǐ jiàn lěng de qìwēn huíshēng

nǐ jiù bùyòng zài ài wǒ yībiàn
xiàng yǐqián yǐqián nǐ duōme rèliè
méi huǎngyán bù shī lián zhǐ yōng wǒ yīrén rùmián
mèng lǐmiàn nǐ chūxiàn de huàmiàn yuè lái yuè yuǎn

wǒ huì zuò dào shǎo ài nǐ yīdiǎn
xiàng yǐqián yǐqián yīqiè de yǐqián
yǒu dǐxiàn huì fāxiè bù xiàng xiànzài cáng jǐ miàn
rúguǒ nǐ cónglái dōu méi gǎibiàn

"Ngấm Lạnh (渐冷)" Videos

Other songs of Unknown

Hot Chinese

Unknown

Hàng Ngàn Hàng Vạn (千千万万) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Sai Mùa (错季) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa (白月光与朱砂痣) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Thời Gian Lỗi Nhịp (错位时空) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Unknown

Đạp Sơn Hà (踏山河) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦).
Diệp Lý

Cố Nhân (故人) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Cố Nhân (故人).
Unknown

Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa (白月光与朱砂痣) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Cúc Tịnh Y

Thì Quá Khứ Hoàn Thành (过去完成时) flac

Cúc Tịnh Y. 2021. Chinese.
Unknown

Thẩm Viên Ngoại (沈园外) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Thẩm Viên Ngoại (沈园外).
Unknown

Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Yến Vô Hiết (燕无歇) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Đại Thiên Bồng (大天蓬) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Mất Khống Chế (失控) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Thượng Văn Tiệp

Trục Lãng (逐浪) flac

Thượng Văn Tiệp. 2020. Chinese. Album: Hữu Phỉ (有翡 电视剧原声带) (OST).
Tưởng Tuyết Nhi

Yến Vô Hiết (燕无歇) (DJ Yaha) flac

Tưởng Tuyết Nhi. 2020. Chinese.
Trương Lương Dĩnh

Vô Hoa (无华) flac

Trương Lương Dĩnh. 2020. Chinese. Album: Hữu Phỉ (有翡 电视剧原声带) (OST).
Hoa Đồng

Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) flac

Hoa Đồng. 2020. Chinese. Album: Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话).
Diệp Lý

Nam Sơn Tuyết (南山雪) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Nam Sơn Tuyết (南山雪).
Trình Hưởng

Bốn Mùa Trao Anh (四季予你) flac

Trình Hưởng. 2020. Chinese.