LOADING ...

Ngục Tù Tình Yêu (以爱为囚)

- Mãn Thư Khắc (2021)
Play 32kbps. 01:58

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Ngục Tù Tình Yêu (以爱为囚) by Mãn Thư Khắc, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

Dài zǒu wǒ de xīn a
Bǎ tā cáng zài háng náng
Dài tā sì hǎi piāo dàng
Qù xiàng wǎng de yuǎn fāng
Wǒ xiǎng wǒ zài bù yòng liú làng
Yě bù yòng zài chěng qiáng
Wǒ yě yī jiù gǔn tàng
Fàng xià lián jià de bēi shāng
Jiè kǒu bié zài yòng nián shǎo
Xīn gān qíng yuàn de quān tào
Wéi nǐ huà dì wéi láo
Yòng qíng sù de shén jīng mò shāo
Xīn què xī lǐ hū tú zuò tòng
Huán rèn píng mìng yùn de zhuō nòng
Wú zhǐ jìn de yī cháng è mèng
Zěn me gǎn shē qiú nǐ néng gòu dǒng
Chén mò guò hòu bō tāo xiōng yǒng
Yuè shē qiú yuè yī wú suǒ yǒu
Wǒ zhī yǒu zhè jiǎn dān de qǐng qiú
Bié ràng wǒ de xīn yún yóu
Bié ràng tā shuāi suì hòu pīn còu
Bié ràng tā zuì hòu wú chǔ tíng liú
Zěn me kě néng kāi kǒu shuō wǒ méi ài shàng nǐ
Wǒ huán méi xué huì fàng qì
Jiù suàn zhè cháng miàn láng jiè
Xiǎng nǐ xiàng hū xī yǎng qì
Zěn me gǎn shē qiú nǐ néng gòu dǒng
Chén mò guò hòu bō tāo xiōng yǒng
Yuè shē qiú yuè yī wú suǒ yǒu
Dài zǒu wǒ de xīn a
Bǎ tā cáng zài háng náng
Dài tā sì hǎi piāo dàng
Qù xiàng wǎng de yuǎn fāng
Wǒ xiǎng wǒ zài bù yòng liú làng
Yě bù yòng zài chěng qiáng
Wǒ yě yī jiù gǔn tàng
Fàng xià lián jià de bēi shāng

"Ngục Tù Tình Yêu (以爱为囚)" Videos

[Vietsub-Pinyin] Ngục Tù Tình Yêu 以爱为囚  - Mãn Thư Khắc (Возьми сердце моё) 带走我心啊把它藏在行囊
[Vietsub-Pinyin] Ngục Tù Tình Yêu 以爱为囚 - Mãn Thư Khắc (Возьми сердце моё) 带走我心啊把它藏在行囊
「Vietsub」Ngục Tù Tình Yêu - Mãn Thư Khắc || 以爱为囚 - 滿舒克 (《Возьми сердце моё》Bản Trung )
「Vietsub」Ngục Tù Tình Yêu - Mãn Thư Khắc || 以爱为囚 - 滿舒克 (《Возьми сердце моё》Bản Trung )
[Vietsub] Lấy tình yêu làm ngục tù • Mãn Thư Khắc ♪ 以爱为囚 • 满舒克
[Vietsub] Lấy tình yêu làm ngục tù • Mãn Thư Khắc ♪ 以爱为囚 • 满舒克
[Vietsub] Dùng Tình Làm Tù - Mãn Thư Khắc《Возьми сердце моё》Bản Trung | 以爱为囚 - 满舒克
[Vietsub] Dùng Tình Làm Tù - Mãn Thư Khắc《Возьми сердце моё》Bản Trung | 以爱为囚 - 满舒克
「Vietsub」Ngục Tù Tình Yêu - Mãn Thư Khắc - 以爱为囚-满舒克 | DeepCloud Vietsub
「Vietsub」Ngục Tù Tình Yêu - Mãn Thư Khắc - 以爱为囚-满舒克 | DeepCloud Vietsub
[1 HOUR] Ngục tù tình yêu (Возьми сердце моё) - Mãn Thư Khắc |  以爱为囚 - 滿舒克
[1 HOUR] Ngục tù tình yêu (Возьми сердце моё) - Mãn Thư Khắc | 以爱为囚 - 滿舒克
[Vietsub+Pinyin] Ngục tù tình yêu - Mãn Thư Khắc | 以爱为囚 - 满舒克
[Vietsub+Pinyin] Ngục tù tình yêu - Mãn Thư Khắc | 以爱为囚 - 满舒克
[Vietsub + Kara] 以爱为囚 Ngục tù tình yêu || Mãn Thư Khắc
[Vietsub + Kara] 以爱为囚 Ngục tù tình yêu || Mãn Thư Khắc
[ Vietsub ] Ngục Tù Tình Yêu 以爱为囚 - Mãn Thư Khắc (Возьми сердце моё) 带走我心啊把它藏在行囊
[ Vietsub ] Ngục Tù Tình Yêu 以爱为囚 - Mãn Thư Khắc (Возьми сердце моё) 带走我心啊把它藏在行囊
『Vietsub/Pinyin』 Ngục Tù Tình Yêu | 以爱为囚 - Mãn Thư Khắc | Young Jack 满舒克 - | Возьми сердце моё-Канги
『Vietsub/Pinyin』 Ngục Tù Tình Yêu | 以爱为囚 - Mãn Thư Khắc | Young Jack 满舒克 - | Возьми сердце моё-Канги
[Vietsub + Pinyin] Ngục tù tình yêu - Mãn Thư Khắc | 以爱为囚 - 满舒克
[Vietsub + Pinyin] Ngục tù tình yêu - Mãn Thư Khắc | 以爱为囚 - 满舒克
Ngục Tù Tình Yêu - Mãn Thư Khắc [ 1 Hour ] 以爱为囚 - 满舒克 | Возьми сердце моё
Ngục Tù Tình Yêu - Mãn Thư Khắc [ 1 Hour ] 以爱为囚 - 满舒克 | Возьми сердце моё
♪ 𝒗𝒊𝒆𝒕𝒔𝒖𝒃 ♪ Ngục Tù Tình Yêu - Mãn Thư Khắc • 以爱为囚 - 滿舒克 • (Chinese ver)《Возьми сердце моё》
♪ 𝒗𝒊𝒆𝒕𝒔𝒖𝒃 ♪ Ngục Tù Tình Yêu - Mãn Thư Khắc • 以爱为囚 - 滿舒克 • (Chinese ver)《Возьми сердце моё》
[Douyin cover/Vietsub] Ngục Tù Tình Yêu - Mãn Thư Khắc 《Возьми сердце моё》 Bản Trung | 以爱为囚 - 满舒克
[Douyin cover/Vietsub] Ngục Tù Tình Yêu - Mãn Thư Khắc 《Возьми сердце моё》 Bản Trung | 以爱为囚 - 满舒克
Ngục tù tình yêu - Mãn Thư Khắc
Ngục tù tình yêu - Mãn Thư Khắc
Ngục Tù Tình Yêu | 以爱为囚 - Mãn Thư Khắc | 满舒克 (Возьми сердце моё) [Lyrics + Vietsub] Tiktok | Douyin
Ngục Tù Tình Yêu | 以爱为囚 - Mãn Thư Khắc | 满舒克 (Возьми сердце моё) [Lyrics + Vietsub] Tiktok | Douyin
Young Jack 满舒克 - 以爱为囚| Ngục Tù Tình Yêu [Vietsub + Pinyin] | (Возьми сердце моё-Канги)
Young Jack 满舒克 - 以爱为囚| Ngục Tù Tình Yêu [Vietsub + Pinyin] | (Возьми сердце моё-Канги)
[Vietsub] Ngục Tù Tình Yêu《以愛為囚》- Mãn Thư Khắc《滿舒克》|| Возьми сердце моё (Bản Trung)
[Vietsub] Ngục Tù Tình Yêu《以愛為囚》- Mãn Thư Khắc《滿舒克》|| Возьми сердце моё (Bản Trung)
以爱为囚 (Ngục tù tình yêu) - 满舒克 (Mãn Thư Khắc) {Lyrics + Pinyin + Vietsub}
以爱为囚 (Ngục tù tình yêu) - 满舒克 (Mãn Thư Khắc) {Lyrics + Pinyin + Vietsub}
[Vietsub+Pinyin] Ngục tù tình yêu - Mãn Thư Khắc | 以爱为囚 - 满舒克
[Vietsub+Pinyin] Ngục tù tình yêu - Mãn Thư Khắc | 以爱为囚 - 满舒克

Other songs of Mãn Thư Khắc

Mãn Thư Khắc

Ngục Tù Tình Yêu (以爱为囚) flac

Mãn Thư Khắc. 2021. Chinese.
Mãn Thư Khắc

Ngục Tù Tình Yêu (以爱为囚) flac

Mãn Thư Khắc. 2021. Instrumental.
Mãn Thư Khắc

Sao Băng Rơi Vào Túi Tôi (流星撞进我口袋) flac

Mãn Thư Khắc. 2021. Instrumental.
Mãn Thư Khắc

Chậm Nhiệt (慢热) flac

Mãn Thư Khắc. 2021. Instrumental.
Mãn Thư Khắc

Tiếu Khán Giang Hồ (笑看江湖) 320kbps

Mãn Thư Khắc. 2021. Instrumental. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Mãn Thư Khắc

Hãy Là Con Mèo Của Tôi (Phiên Bản Đặc Biệt Giáng Sinh) flac

Mãn Thư Khắc. 2017. Chinese. Album: Hãy Là Con Mèo Của Tôi (Phiên Bản Đặc Biệt Giáng Sinh).
Mãn Thư Khắc

Chậm Nhiệt (慢热) flac

Mãn Thư Khắc. 2021. Chinese.
Mãn Thư Khắc

Chậm Nhiệt (慢热) flac

Mãn Thư Khắc. 2021. Chinese.
Mãn Thư Khắc

Chậm Nhiệt (慢热) flac

Mãn Thư Khắc. 2021. Instrumental.
Mãn Thư Khắc

Tiếu Khán Giang Hồ (笑看江湖) flac

Mãn Thư Khắc. 2021. Chinese. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Mãn Thư Khắc

Sao Băng Rơi Vào Túi Tôi (流星撞进我口袋) flac

Mãn Thư Khắc. 2021. Chinese.
Mãn Thư Khắc

Diamond’s I Do flac

Mãn Thư Khắc. 2021. Chinese.
Mãn Thư Khắc

Diamond’s I Do flac

Mãn Thư Khắc. 2021. Instrumental.
Mãn Thư Khắc

Intro flac

Mãn Thư Khắc. 2021. Instrumental. Album: Star Dust (星尘).
Mãn Thư Khắc

Lầy Lội (泥泞) flac

Mãn Thư Khắc. 2021. Chinese. Album: Star Dust (星尘).
Mãn Thư Khắc

Thăng Ôn (升温) flac

Mãn Thư Khắc. 2021. Chinese. Album: Star Dust (星尘).
Mãn Thư Khắc

Lonely God flac

Mãn Thư Khắc. 2021. Chinese. Album: Star Dust (星尘).
Mãn Thư Khắc

Lực Hấp Dẫn (吸引力) flac

Mãn Thư Khắc. 2021. Chinese. Album: Star Dust (星尘).
Mãn Thư Khắc

Trong Mơ Mấy Vạn Dặm (时间沦陷) flac

Mãn Thư Khắc. 2021. Chinese. Album: Star Dust (星尘).
Mãn Thư Khắc

Càng Đẹp Thì Càng Nguy Hiểm (越美丽越危险) flac

Mãn Thư Khắc. 2021. Chinese. Album: Star Dust (星尘).

Hot Chinese

Trương Bích Thần

Tuyên Khắc (镌刻) flac

Trương Bích Thần. 2021. Chinese.
Lục Hổ

Cố Nhân Giang Nam (故人江南) flac

Lục Hổ. 2021. Chinese. Album: Đương Gia Chủ Mẫu OST (当家主母) (EP).
Trương Lương Dĩnh

Một Đời Một Lần Rung Động (一生一次心一动) flac

Trương Lương Dĩnh. 2021. Chinese.
Unknown

Chẩm Thán (怎叹) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Chẩm Thán (怎叹).
Unknown

Kim Ngọc Lương Duyên (金玉良缘) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Đại Thiên Bồng (大天蓬) / DJ A Siêu Bản (DJ阿超版) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Địa Cầu Đáng Yêu Nhất (地球最可爱) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Vĩ Độ Bắc 23°26’ (北纬23°26’) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Xóa Đi (删了吧 ) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Châu Thâm

Cứ Hôn Đừng Phân Tâm (以无旁骛之吻) flac

Châu Thâm. 2021. Chinese.
Unknown

Một Đường Sinh Hoa (一路生花) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Một Đường Sinh Hoa (一路生花) (EP).
Unknown

Khóc Ở Sân Ga (哭泣站台) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Gió Thổi Qua Tám Ngàn Dặm (风吹过八千里) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Gió Thổi Qua Tám Ngàn Dặm (风吹过八千里) (EP).
Lý Kỳ

Túy Hoa Gian (醉花间) flac

Lý Kỳ. 2021. Chinese.
Unknown

Không Hỏi (不问) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Không Hỏi (不问).
Unknown

Có Lẽ (或许) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

A Y Mạc (阿衣莫) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Những Năm Tháng Ấy (那个年代) / Mạc Khiếu Ngữ Bản (莫叫语版) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Những Năm Tháng Ấy (那个年代) / Mạc Khiếu Ngữ Bản (莫叫语版) [Single.
Unknown

Khi Tôi Cưới Cô Ấy (当我娶过她) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Nhược Quân (若君) flac

Unknown. 2021. Chinese.