LOADING ...

Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风)

- Unknown (2022)
Play 32kbps. 04:03
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) by Unknown, in album Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) (EP). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

我望着门前过马车
络绎不绝的过客
可曾他也从这条街经过
几次在黄粱中穿梭
恨总比爱更软弱
说了不见却猜他现在如何
看雨滴在画中闪烁
都是与他的经过
是用半生都难忘记的轮廓
可笑红尘造物弄人
哪知是阴差阳错
赌上七情换一场
泪眼婆娑
明明曾相逢于人海
却终归于尘埃
结局被老天忘记了安排
当初的相爱
曾稚嫩的对白
年轻的感情都少有后来
我如今依然在感慨
他来过的精彩
悲伤在发迹间种下雪白
月光的油彩
洒落在窗外
勾起了相思在夜半听风
似你来
看雨滴在画中闪烁
都是与他的经过
是用半生都难忘记的轮廓
可笑红尘造物弄人
哪知是阴差阳错
赌上七情换一场
泪眼婆娑
明明曾相逢于人海
却终归于尘埃
结局被老天忘记了安排
当初的相爱
曾稚嫩的对白
年轻的感情都少有后来
我如今依然在感慨
他来过的精彩
悲伤在发迹间种下雪白
月光的油彩
洒落在窗外
勾起了相思在夜半听风
似你来
明明曾相逢于人海
却终归于尘埃
结局被老天忘记了安排
当初的相爱
曾稚嫩的对白
年轻的感情都少有后来
我如今依然在感慨
他来过的精彩
悲伤在发迹间种下雪白
月光的油彩
洒落在窗外
勾起了相思在夜半听风
似你来

"Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风)" Videos

夜半听风 (Nửa Đêm Nghe Gió)#阿悠悠#抖音热门最好听的歌曲2022🔥
夜半听风 (Nửa Đêm Nghe Gió)#阿悠悠#抖音热门最好听的歌曲2022🔥
阿悠悠 - 夜半听风 (DJ抖音版) Nửa Đêm Nghe Gió (Remix Tiktok) - A Du Du || Hot Tiktok Douyin
阿悠悠 - 夜半听风 (DJ抖音版) Nửa Đêm Nghe Gió (Remix Tiktok) - A Du Du || Hot Tiktok Douyin
[Vietsub] Dạ Bán Thính Phong (Nửa đêm nghe gió) (夜半听风) - A Du Du (阿悠悠)
[Vietsub] Dạ Bán Thính Phong (Nửa đêm nghe gió) (夜半听风) - A Du Du (阿悠悠)
阿悠悠 - 夜半听风 (DJR7) Nửa Đêm Nghe Gió - A Du Du || Nhạc Nền Hót Tiktok Douyin 抖音
阿悠悠 - 夜半听风 (DJR7) Nửa Đêm Nghe Gió - A Du Du || Nhạc Nền Hót Tiktok Douyin 抖音
阿悠悠 - 夜半听风 (DJ抖音版) | Nửa Đêm Nghe Gió remix - A Du Du
阿悠悠 - 夜半听风 (DJ抖音版) | Nửa Đêm Nghe Gió remix - A Du Du
[1 HOUR] Nửa Đêm Nghe Gió Thổi - A Du Du || 夜半听风 - 阿悠悠
[1 HOUR] Nửa Đêm Nghe Gió Thổi - A Du Du || 夜半听风 - 阿悠悠
阿悠悠 - 夜半听风 (抖音DJR7版) Nửa Đêm Nghe Gió (Remix Tiktok) - A Du Du || Hot Tiktok Douyin
阿悠悠 - 夜半听风 (抖音DJR7版) Nửa Đêm Nghe Gió (Remix Tiktok) - A Du Du || Hot Tiktok Douyin
阿悠悠 - 夜半听风 (抖音DJR7版) Nửa Đêm Nghe Gió (Remix Tiktok) - A Du Du || Hot Tiktok Douyin
阿悠悠 - 夜半听风 (抖音DJR7版) Nửa Đêm Nghe Gió (Remix Tiktok) - A Du Du || Hot Tiktok Douyin
阿悠悠 - 夜半听风 (抖音热播DJ版) Nửa Đêm Nghe Gió (Remix) - A Du Du『我望着门前过马车,络绎不绝的过客』【2k22抖音火流行歌曲推荐TikTok】
阿悠悠 - 夜半听风 (抖音热播DJ版) Nửa Đêm Nghe Gió (Remix) - A Du Du『我望着门前过马车,络绎不绝的过客』【2k22抖音火流行歌曲推荐TikTok】
阿悠悠 - 夜半听风 (DJR7版) | Nửa Đêm Nghe Gió remix - A Du Du
阿悠悠 - 夜半听风 (DJR7版) | Nửa Đêm Nghe Gió remix - A Du Du
阿悠悠 - 夜半听风 (抖音热播DJ版) Nửa Đêm Nghe Gió (Remix) - A Du Du『我望着门前过马车,络绎不绝的过客』【2k22抖音火流行歌曲推荐TikTok】
阿悠悠 - 夜半听风 (抖音热播DJ版) Nửa Đêm Nghe Gió (Remix) - A Du Du『我望着门前过马车,络绎不绝的过客』【2k22抖音火流行歌曲推荐TikTok】
阿悠悠 - 夜半听风 (DJR7 抖音版) Nửa Đêm Nghe Gió (Remix Tiktok) - A Du Du || Hot Tiktok Douyin 抖音
阿悠悠 - 夜半听风 (DJR7 抖音版) Nửa Đêm Nghe Gió (Remix Tiktok) - A Du Du || Hot Tiktok Douyin 抖音
阿悠悠 - 夜半听风 | Nửa đêm nghe gió thổi - A Du Du
阿悠悠 - 夜半听风 | Nửa đêm nghe gió thổi - A Du Du
夜半听风  Dạ Bán Thính Phong (Nửa Đêm Nghe Gió) ~ 阿悠悠 A Du Du
夜半听风 Dạ Bán Thính Phong (Nửa Đêm Nghe Gió) ~ 阿悠悠 A Du Du
[Bách Hợp] 阿悠悠 - 夜半听风 (DJ抖音版) Nửa Đêm Nghe Gió Remix - A Du Du (Ngu duyệt duyệt...)
[Bách Hợp] 阿悠悠 - 夜半听风 (DJ抖音版) Nửa Đêm Nghe Gió Remix - A Du Du (Ngu duyệt duyệt...)
阿悠悠 - 夜半听风 (DJ抖音版) Nửa Đêm Nghe Gió (Remix Tiktok 2022) - A Du Du || Hot Tiktok Douyin
阿悠悠 - 夜半听风 (DJ抖音版) Nửa Đêm Nghe Gió (Remix Tiktok 2022) - A Du Du || Hot Tiktok Douyin
阿悠悠 - 夜半听风 (DJ抖音版) Nửa Đêm Nghe Gió (Remix Tiktok) - A Du Du || Hot Tiktok Douyin
阿悠悠 - 夜半听风 (DJ抖音版) Nửa Đêm Nghe Gió (Remix Tiktok) - A Du Du || Hot Tiktok Douyin
阿悠悠 - 夜半听风 (DJ抖音版) | Nửa Đêm Nghe Gió remix - A Du Du (no rap)
阿悠悠 - 夜半听风 (DJ抖音版) | Nửa Đêm Nghe Gió remix - A Du Du (no rap)
阿悠悠 - 夜半听风 (DJ抖音版) Nửa Đêm Nghe Gió (Remix Tiktok) - A Du Du __ Hot Tiktok Douyin 2022
阿悠悠 - 夜半听风 (DJ抖音版) Nửa Đêm Nghe Gió (Remix Tiktok) - A Du Du __ Hot Tiktok Douyin 2022
阿悠悠 - 夜半听风 (DJ抖音版) Nửa Đêm Nghe Gió (Remix Tiktok) - A Du Du || Hot Tiktok Douyin
阿悠悠 - 夜半听风 (DJ抖音版) Nửa Đêm Nghe Gió (Remix Tiktok) - A Du Du || Hot Tiktok Douyin
LK Tàu Đêm Năm Cũ & Nửa Đêm Ngoài Phố - Phương Anh ft Phương Ý
LK Tàu Đêm Năm Cũ & Nửa Đêm Ngoài Phố - Phương Anh ft Phương Ý
阿悠悠 - 夜半听风 (DJ版) A Du Du - Dạ Bán Thính Phong (Nửa đêm nghe gió) Remix -
阿悠悠 - 夜半听风 (DJ版) A Du Du - Dạ Bán Thính Phong (Nửa đêm nghe gió) Remix -
Nửa Đêm Nghe Gió (Remix) - A Du Du / 阿悠悠 - 夜半听风 (DJ抖音版) || Thiên Băng Remix  (no rap)
Nửa Đêm Nghe Gió (Remix) - A Du Du / 阿悠悠 - 夜半听风 (DJ抖音版) || Thiên Băng Remix (no rap)
Unknown

Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) (EP).
Unknown

Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) (EP).
Unknown

Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) flac

Unknown. 2022. Instrumental. Album: Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) (EP).
Unknown

Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) (DJR7版) flac

Unknown. 2022. Instrumental. Album: Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) (EP).
Unknown

Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) (DJR7版) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) (EP).
Unknown

Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) (DJ Mặc Hàm Bản / DJ默涵版) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) (EP).
Unknown

Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) (DJ A Trác Bản / DJ阿卓版) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) (EP).
Hiền Thục

Đêm Nghe Gió Khóc flac

Hiền Thục. 2007. Vietnamese. Writer: Tăng Nhật Tuệ. Album: Diamond.
Unknown

Nếu Gió Đêm Có Thể Nghe Thấy (如果晚风能听到) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Hiền Thục

Đêm Nghe Gió Khóc (Version 2) flac

Hiền Thục. 2007. Vietnamese. Writer: Tăng Nhật Tuệ. Album: Diamond.
Unknown

Nếu Gió Đêm Có Thể Nghe Thấy (如果晚风能听到) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nghe Gió (听风) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Bức Thư Của Thời Gian (时间的信札) (EP).
Thu Phương

Nửa Đêm flac

Thu Phương. 1999. Vietnamese. Writer: Vũ Quang Trung. Album: Nước Mắt Thiếu Nữ.
Nhậm Hiền Tề

Nửa Đêm 128kbps

Nhậm Hiền Tề. Chinese. Writer: Nhậm Hiền Tề / Richie Ren.
Viên Dã

Nửa Đêm (未央夜) flac

Viên Dã. 2019. Chinese. Album: Chiêu Diêu OST (招摇 电视剧原声大碟).
Minh Ánh

Nửa Đêm 128kbps

Minh Ánh. Vietnamese. Writer: Vũ Quang Trung.
Khánh Hoà

Nửa Đêm 320kbps

Khánh Hoà. Vietnamese. Writer: Lê Sen;Mặc Tuân.
Unknown

Nửa Đêm (夜半) flac

Unknown. 2019. Chinese.
Khánh Hoà

Nửa Đêm 320kbps

Khánh Hoà. Vietnamese. Writer: Lê Sen;Mặc Tuân.
Nguyễn Đông Hùng

Về Nghe Gió Kể 320kbps

Nguyễn Đông Hùng. Vietnamese. Writer: Hoang Anh Minh.

Hot Chinese

Hạ Uyển An

Gặp Nhau Trong Biển Người (相遇在人海) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Hắc Kỳ Tử

Dạ Vũ (夜舞) 320kbps

Hắc Kỳ Tử. 2022. Chinese.
Unknown

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Lời Chia Tay Thầm Lặng (无声告别) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Hạ Uyển An

Mộng Tỉnh Nhất Tràng Không (梦醒一场空) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Unknown

Tâm Nguyện (心愿) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Tâm Nguyện (心愿) (EP).
Unknown

Dạ Hải Đường (夜海棠) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tội Lỗi Và Tình Yêu (罪与爱) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Soda 35° Gặp Đá 0° (35°的汽水遇到0°的冰) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Diệp Lý

Yếm Ly (厌离) flac

Diệp Lý. 2022. Chinese.
Unknown

Tấm Vé Đơn (单人券) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Tấm Vé Đơn (单人券) (EP).
Unknown

Không Gặp Được Càng Tốt (没遇见更好) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Ngân Lâm

Đầu Cành Mơ Đỏ Ý Xuân Reo (红杏枝头春意闹) flac

Ngân Lâm. 2022. Chinese.
Unknown

Trời Mưa Thân Ái (亲爱的下雨了) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Diệp Lý

Không Rời Không Bỏ (不离不弃) flac

Diệp Lý. 2022. Chinese. Album: Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng - Heroes (说英雄谁是英雄 网剧原声带) (OST).
Unknown

Vai Diễn Có Như Không Có (可有可无的角色) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nhầm Lẫn Gió Đêm Là Anh (错把晚风当作你) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) (EP).
Unknown

Yêu Anh (爱你) (Nữ Bản / 女版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Có Quan Trọng Hay Không Em Đều Từ Bỏ (重不重要我都不要了) flac

Unknown. 2022. Chinese.