LOADING ...

Nước Mắt Của Em Chiến Lợi Phẩm Của Anh (我的眼泪你的战利品)

- Unknown (2022)
Play 32kbps. 03:13

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Nước Mắt Của Em Chiến Lợi Phẩm Của Anh (我的眼泪你的战利品) by Unknown, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

Wǒ bǎ guòqù fānyuè kě jiéjú rú màntiān fēng xuě
jiù xiàng zài dìxià tiě yǒudiǎn lěngquè ài dé nóngliè
yuè yǒu yīn qíng yuán quē
wǒmen táo bùguò fèn bié
jiǎshè zhè shì huànjué wèi tíngxiē
wǒ yǐwéi diānpèi liúlí néng zǒu dào nǐ xīnlǐ
kùn zài měi gè zhòuyè gēngtì
fùchū de zhǐyǒu wǒ zìjǐ
wǒ de yǎnlèi nǐ de zhànlìpǐn
wú chù luòjiǎo de rén hǎilǐ
wǒmen cóng xiāngyù dào fēnlí zhàopiàn lǐ de wǒmen
pīncòu qǐdiǎn diǎndī dī
wǒ de yǎnlèi nǐ de zhànlìpǐn
bēiwéi què bùduàn de nǔlì
suàn bù suàn lìng yī zhǒng shīqù
guānyú nǐ wǒ zhī zì bù tí
wǒ yǐwéi diānpèi liúlí néng zǒu dào nǐ xīnlǐ
kùn zài měi gè zhòuyè gēngtì
fùchū de zhǐyǒu wǒ zìjǐ
wǒ de yǎnlèi nǐ de zhànlìpǐn
wú chù luòjiǎo de rén hǎilǐ
wǒmen cóng xiāngyù dào fēnlí zhàopiàn lǐ de wǒmen
pīncòu qǐdiǎn diǎndī dī
wǒ de yǎnlèi nǐ de zhànlìpǐn
bēiwéi què bùduàn de nǔlì
suàn bù suàn lìng yī zhǒng shīqù
guānyú nǐ wǒ zhī zì bù tí
wǒ de yǎnlèi nǐ de zhànlìpǐn
wú chù luòjiǎo de rén hǎilǐ
wǒmen cóng xiāngyù dào fēnlí zhàopiàn lǐ de wǒmen
pīncòu qǐdiǎn diǎndī dī
wǒ de yǎnlèi nǐ de zhànlìpǐn
bēiwéi què bùduàn de nǔlì
suàn bù suàn lìng yī zhǒng shīqù
guānyú nǐ wǒ zhī zì bù tí

"Nước Mắt Của Em Chiến Lợi Phẩm Của Anh (我的眼泪你的战利品)" Videos

[Vietsub] Nước mắt của em, chiến lợi phẩm của anh - Vu Đông Nhiên || 我的眼泪你的战利品 - 于冬然
[Vietsub] Nước mắt của em, chiến lợi phẩm của anh - Vu Đông Nhiên || 我的眼泪你的战利品 - 于冬然
[VIETSUB/PINYIN] 《 Nước mắt của em, chiến lợi phẩm của anh 》 - Vu Đông Nhiên ( 我的眼泪你的战利品 - 于冬然 )
[VIETSUB/PINYIN] 《 Nước mắt của em, chiến lợi phẩm của anh 》 - Vu Đông Nhiên ( 我的眼泪你的战利品 - 于冬然 )
[Vietsub] Nước Mắt Của Em Chiến Lợi Phẩm Của Anh - Vu Đông Nhiên | 我的眼泪你的战利品 - 于冬然
[Vietsub] Nước Mắt Của Em Chiến Lợi Phẩm Của Anh - Vu Đông Nhiên | 我的眼泪你的战利品 - 于冬然
于冬然 - 我的眼泪你的战利品 (DJ抖音版) Nước Mắt Của Em Chiến Lợi Phẩm Của Anh (Remix Tiktok) - Vu Đông Nhiên
于冬然 - 我的眼泪你的战利品 (DJ抖音版) Nước Mắt Của Em Chiến Lợi Phẩm Của Anh (Remix Tiktok) - Vu Đông Nhiên
[Vietsub] Nước mắt của em, chiến lợi phẩm của anh (我的眼泪你的战利品) - Vu Đông Nhiên (于冬然) - Hot Douyin
[Vietsub] Nước mắt của em, chiến lợi phẩm của anh (我的眼泪你的战利品) - Vu Đông Nhiên (于冬然) - Hot Douyin
于冬然 - 我的眼泪 你的战利品 (抖音热播DJ版) Nước Mắt Của Anh, Chiến Lợi Phẩm Của Anh『我把过去翻阅可结局如漫天风雪,就像在地下铁有点冷却爱得浓烈』抖音
于冬然 - 我的眼泪 你的战利品 (抖音热播DJ版) Nước Mắt Của Anh, Chiến Lợi Phẩm Của Anh『我把过去翻阅可结局如漫天风雪,就像在地下铁有点冷却爱得浓烈』抖音
[Vietsub] Nước Mắt Của Em Chiến Lợi Phẩm Của Anh - Vu Đông Nhiên ||《我的眼泪你的战利品 - 于冬然》
[Vietsub] Nước Mắt Của Em Chiến Lợi Phẩm Của Anh - Vu Đông Nhiên ||《我的眼泪你的战利品 - 于冬然》
于冬然 - 我的眼淚你的戰利品『無處落腳的人海裡,我們從相遇到分離 照片裡的我們拼湊起點點滴滴。』【動態歌詞/Vietsub/Pinyin Lyrics】
于冬然 - 我的眼淚你的戰利品『無處落腳的人海裡,我們從相遇到分離 照片裡的我們拼湊起點點滴滴。』【動態歌詞/Vietsub/Pinyin Lyrics】
[Vietsub] Nước Mắt Của Em, Chiến Lợi Phẩm Của Anh (我的眼泪你的战利品) - Vu Đông Nhiên (于冬然)
[Vietsub] Nước Mắt Của Em, Chiến Lợi Phẩm Của Anh (我的眼泪你的战利品) - Vu Đông Nhiên (于冬然)
[Vietsub] Nước mắt của em, chiến lợi phẩm của anh - Lư Lư mau im lặng (cover) | 我的眼泪你的战利品 - 卢卢快闭嘴
[Vietsub] Nước mắt của em, chiến lợi phẩm của anh - Lư Lư mau im lặng (cover) | 我的眼泪你的战利品 - 卢卢快闭嘴
[Vietsub] Nước Mắt Của Tôi, Chiến Lợi Phẩm Của Em (我的眼泪你的战利品) - en (cover)
[Vietsub] Nước Mắt Của Tôi, Chiến Lợi Phẩm Của Em (我的眼泪你的战利品) - en (cover)
Nước Mắt Của Em Chiến Lợi Phẩm Của Anh (Remix Tiktok) - Vu Đông Nhiên || 于冬然 - 我的眼泪你的战利品 (DJ抖音版)
Nước Mắt Của Em Chiến Lợi Phẩm Của Anh (Remix Tiktok) - Vu Đông Nhiên || 于冬然 - 我的眼泪你的战利品 (DJ抖音版)
于冬然 - 我的眼泪 你的战利品 (抖音版) Nước Mắt Của Em Chiến Lợi Phẩm Của Anh『我的眼泪你的战利品,无处落脚的人海里』|𝑷𝒊𝒏𝒚𝒊𝒏|𝑽𝒊𝒆𝒕𝒔𝒖𝒃
于冬然 - 我的眼泪 你的战利品 (抖音版) Nước Mắt Của Em Chiến Lợi Phẩm Của Anh『我的眼泪你的战利品,无处落脚的人海里』|𝑷𝒊𝒏𝒚𝒊𝒏|𝑽𝒊𝒆𝒕𝒔𝒖𝒃
Nước mắt của em, chiến lợi phẩm của anh (我的眼泪你的战利品) - Vu Đông Nhiên (于冬然) - Hot Douyin
Nước mắt của em, chiến lợi phẩm của anh (我的眼泪你的战利品) - Vu Đông Nhiên (于冬然) - Hot Douyin
Link building 于冬然 - 我的眼泪你的战利品 【 半小時版本】 「我的眼泪你的战利品 无处落脚的人海里 我们从相遇到分离照片里的我们 拼凑起点点滴滴」
Link building 于冬然 - 我的眼泪你的战利品 【 半小時版本】 「我的眼泪你的战利品 无处落脚的人海里 我们从相遇到分离照片里的我们 拼凑起点点滴滴」
Nước mắt của em, chiến lợi phẩm của anh -Vu Đông Nhiên《我的眼泪 你的战利品-于冬然》[Vietsub+Pinyin] #我的眼泪你的战利品我
Nước mắt của em, chiến lợi phẩm của anh -Vu Đông Nhiên《我的眼泪 你的战利品-于冬然》[Vietsub+Pinyin] #我的眼泪你的战利品我
於冬然 - 我的眼淚你的戰利品「我的眼淚你的戰利品 卑微卻不斷的努力」【動態歌詞/PinyinLyrics】♪
於冬然 - 我的眼淚你的戰利品「我的眼淚你的戰利品 卑微卻不斷的努力」【動態歌詞/PinyinLyrics】♪
我的眼泪 你的战利品 ‖ 于冬然『我的眼泪你的战利品   无处落脚的人海里』【动态歌词版Lyrics】
我的眼泪 你的战利品 ‖ 于冬然『我的眼泪你的战利品 无处落脚的人海里』【动态歌词版Lyrics】
Khóe mắt em đang chẩy là nước mắt của anh 你的眼角留着我的泪
Khóe mắt em đang chẩy là nước mắt của anh 你的眼角留着我的泪
[Vietsub] Khóe mắt em đang chảy là nước mắt anh - Triệu Hâm [ 你的眼角流着我的泪 - 赵鑫]
[Vietsub] Khóe mắt em đang chảy là nước mắt anh - Triệu Hâm [ 你的眼角流着我的泪 - 赵鑫]
Cover 我的眼泪你的战利品 - 于冬然 | Nước mắt của em, chiến lợi phẩm của anh - Vu Đông Nhiên
Cover 我的眼泪你的战利品 - 于冬然 | Nước mắt của em, chiến lợi phẩm của anh - Vu Đông Nhiên
于冬然 - 我的眼泪 你的战利品 || Yu Dongran - My Tears Your Booty [ turn on CC ]
于冬然 - 我的眼泪 你的战利品 || Yu Dongran - My Tears Your Booty [ turn on CC ]
[Vietsub - Pinyin] Đừng  Nói Nước Mắt Em Là Vô Nghĩa Với Anh - Lưu Phương | 别说我的眼泪你无所谓 - 刘芳
[Vietsub - Pinyin] Đừng Nói Nước Mắt Em Là Vô Nghĩa Với Anh - Lưu Phương | 别说我的眼泪你无所谓 - 刘芳

Other songs of Unknown

Unknown

Hide (แค่เงา) flac

Unknown. 2022. Other country.
Unknown

Suddenly (เป็นไปได้ไหมเธอ) flac

Unknown. 2022. Other country.
Unknown

One Of A Kind (พิเศษจะตาย) flac

Unknown. 2022. Other country.
Unknown

Until I Found You flac

Unknown. 2021. English. Album: Until I Found You.
Unknown

Be Yours (ให้ฉันเป็นของเธอ) flac

Unknown. 2022. Other country.
Unknown

Loop (วันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวาน) flac

Unknown. 2022. Other country.
Unknown

Hẹn Ước Dưới Gốc Cây Anh Đào (樱花树下的约定) (DJyaha版) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Hẹn Ước Dưới Gốc Anh Đào (樱花树下的约定) (DJyaha版).
Unknown

Numb Little Bug 320kbps

Unknown. 2022. English.
Unknown

You Make Me Smile (ยอมทั้งใจ) flac

Unknown. 2022. Other country.
Unknown

Love Dive flac

Unknown. 2022. Korean.
Unknown

Biệt Tri Kỷ (别知己) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Chiki Chiki Bang Bang (チキチキバンバン) flac

Unknown. 2022. Japan.
Unknown

BOP BOP! (Highteen Ver.) flac

Unknown. 2022. Korean. Album: <Queendom2> FANtastic Queendom 1-1.
Unknown

Momoku Thread (盲目スレッド) flac

Unknown. 2022. Japan.
Unknown

Lời Chia Tay Thầm Lặng (无声告别) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Không Muốn Anh Rời Đi (ไม่อยากให้เธอจากไปไหน) flac

Unknown. 2022. Other country. Album: Thời Gian Thần Tình Yêu (เวลากามเทพ) (OST).
Unknown

Rave flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Unknown

Quá Nhớ Mong (太想念) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Rất Nhớ (太想念) (EP).
Unknown

Anh Yêu Vội Thế (Ciray Remix) 320kbps

Unknown. Vietnamese.
Unknown

Love Thief (Koi Dorobou. / 恋泥棒。) flac

Unknown. 2022. Japan.
Unknown

Nước Mắt Của Em Chiến Lợi Phẩm Của Anh (我的眼泪你的战利品) flac

Unknown. 2022. Chinese.
KLyzh

Nước Mắt Của Anh 128kbps

KLyzh. Vietnamese.
Unknown

Khi Nước Mắt Của Em Nhớ Anh (当我的眼泪想你了) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Khi Nước Mắt Của Em Nhớ Anh (当我的眼泪想你了) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Tăng Bái Từ

Nước Mắt Của Em (我的泪) flac

Tăng Bái Từ. 2017. Chinese. Writer: Lâm dịch Tú. Album: Hơn Cả Em Yêu Anh (我爱你 以上).
Ngọc KayLa

Nước Mắt Của Em flac

Ngọc KayLa. 2020. Vietnamese.
Ngọc Anh

Lời Của Ánh Mắt flac

Ngọc Anh. 2005. Vietnamese. Writer: Huy Tuấn. Album: Giọt Nước Mắt Đầu Tiên.
Ngọc Anh

Lời Của Ánh Mắt flac

Ngọc Anh. 2010. Vietnamese. Writer: Huy Tuấn. Album: Ngọc Anh Online.
Lâm Chí Huyễn

Đôi Mắt Anh Rơi Nước Mắt Của Em (我的眼流下你的泪) flac

Lâm Chí Huyễn. 2015. Chinese. Album: CD1.
Jikoro

Nước Mắt Là Của Anh 128kbps

Jikoro. Vietnamese. Writer: Jikoro;K.Lyzh.
Unknown

Nước Mắt Của Anh Trai (阿哥的泪花) flac

Unknown. 2022. Instrumental. Album: Nước Mắt Của Anh Trai (阿哥的泪花) (EP).
Unknown

Nước Mắt Của Anh Trai (阿哥的泪花) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Nước Mắt Của Anh Trai (阿哥的泪花) (EP).
Lưu Canh

Ánh Mắt Của Em 128kbps

Lưu Canh. Chinese. Writer: Lưu Canh.
Unknown

Nước Mắt Của Anh Trai (阿哥的泪花) (DJ版) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Nước Mắt Của Anh Trai (阿哥的泪花) (EP).
Unknown

Nước Mắt Của Anh Trai (阿哥的泪花) (DJ版) flac

Unknown. 2022. Instrumental. Album: Nước Mắt Của Anh Trai (阿哥的泪花) (EP).
Mr Ac

Nước Mắt Của Gió 128kbps

Mr Ac. Vietnamese.
Hà Thanh Xuân

Nước Mắt Của Đêm flac

Hà Thanh Xuân. 2010. Vietnamese. Writer: Yên Lam. Album: Nụ Hôn Xa Vắng.
Đặng Lệ Quân

Mưa Của Nước Mắt (泪的小雨) flac

Đặng Lệ Quân. 2013. Chinese. Album: Thousands Of Words (CD13).
Heo Pông

Nước Mắt Của Mưa 320kbps

Heo Pông. Vietnamese.
Hoàng Hải Đăng

Nước Mắt Của Biển 128kbps

Hoàng Hải Đăng. Vietnamese.

Hot Chinese

Hồ Ngạn Bân

Phong Tức (风息) 320kbps

Hồ Ngạn Bân. 2022. Chinese.
Unknown

Hẹn Ước Dưới Gốc Cây Anh Đào (樱花树下的约定) (DJyaha版) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Hẹn Ước Dưới Gốc Anh Đào (樱花树下的约定) (DJyaha版).
Unknown

Biệt Tri Kỷ (别知己) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Lời Chia Tay Thầm Lặng (无声告别) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Quá Nhớ Mong (太想念) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Rất Nhớ (太想念) (EP).
Kim Nhuận Cát

Vực Sâu (深渊) 320kbps

Kim Nhuận Cát. 2022. Chinese.
Unknown

Vận Mệnh (命运) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Vai Diễn Có Như Không Có (可有可无的角色) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Phó Hồng Môn (赴鸿门) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Lưu Diệu Văn

Falling You flac

Lưu Diệu Văn. 2022. Chinese.
Unknown

Tửu Tiên Nhi (酒仙儿) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nhân Gian Hận Vãn (人间恨晚) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Diệp Huyền Thanh

Đồng Tâm flac

Diệp Huyền Thanh. 2022. Chinese. Album: Chúc Khanh Hảo - My Sassy Princess (祝卿好 影视剧原声带) (OST).
Ngải Thần

Chỉ Là Người Xa Lạ (只是陌生人) flac

Ngải Thần. 2022. Chinese.
Unknown

Cô Đơn Tụng Ca (孤独颂歌) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nơi Nào Không Đau Buồn (何处不忧伤) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Chín Mươi Chín Bước Lùi Một Bước (九十九步退一步) (Quảng Đông DJ House Bản / 粤语DJ House版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tạm Biệt Xin Đừng Làm Phiền (再见不打扰) 320kbps

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Uống Nhiều Nước Ấm Vào (多喝热水) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Châu Thâm

Chiếu Sáng Ngân Hà (照耀星河) 320kbps

Châu Thâm. 2022. Chinese.