LOADING ...

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗)

- Unknown (2019)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) by Unknown, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

cǎo yuán zuì měi de huā
huǒ hóng de sà rì lǎng
yī mèng dào tiān yá biàn dì shì huā xiāng
liú làng de rén ér a
xīn shàng yǒu le tā
qiān lǐ wàn lǐ yě huì huí tóu wàng
cǎo yuán zuì měi de huā
huǒ hóng de sà rì lǎng
huǒ yī yàng rè liè huǒ yī yàng bēn fàng
chī qíng de rén ér a
xīn shàng yǒu le tā
yǒu zhǒng xìng fú jiào dì jiǔ tiān cháng
tiān xià yǒu duō dà
suí tā qù kuān guǎng
dà lù yǒu duō yuǎn
xìng fú yǒu duō cháng
tīng guàn le mù mǎ rén
yōu yáng de qín shēng
ài shàng zhè shuǐ cǎo fēng měi de mù cháng
huā kāi yī mǒ hóng
jìn qíng de nù fàng
hé liú yǒu duō yuǎn
xìng fú yǒu duō cháng
xí guàn le yóu mù rén
zì yóu de shēng huó
ài rén zài shēn biān suí chǔ shì tiān táng
cǎo yuán zuì měi de huā
huǒ hóng de sà rì lǎng
yī mèng dào tiān yá biàn dì shì huā xiāng
liú làng de rén ér a
xīn shàng yǒu le tā
qiān lǐ wàn lǐ yě huì huí tóu wàng
cǎo yuán zuì měi de huā
huǒ hóng de sà rì lǎng
huǒ yī yàng rè liè huǒ yī yàng bēn fàng
chī qíng de rén ér a
xīn shàng yǒu le tā
yǒu zhǒng xìng fú jiào dì jiǔ tiān cháng
tiān xià yǒu duō dà
suí tā qù kuān guǎng
dà lù yǒu duō yuǎn
xìng fú yǒu duō cháng
tīng guàn le mù mǎ rén
yōu yáng de qín shēng
ài shàng zhè shuǐ cǎo fēng měi de mù cháng
huā kāi yī mǒ hóng
jìn qíng de nù fàng
hé liú yǒu duō yuǎn
xìng fú yǒu duō cháng
xí guàn le yóu mù rén
zì yóu de shēng huó
ài rén zài shēn biān suí chǔ shì tiān táng
cǎo yuán zuì měi de huā
huǒ hóng de sà rì lǎng
yī mèng dào tiān yá biàn dì shì huā xiāng
liú làng de rén ér a
xīn shàng yǒu le tā
qiān lǐ wàn lǐ yě huì huí tóu wàng
cǎo yuán zuì měi de huā
huǒ hóng de sà rì lǎng
huǒ yī yàng rè liè huǒ yī yàng bēn fàng
chī qíng de rén ér a
xīn shàng yǒu le tā
yǒu zhǒng xìng fú jiào dì jiǔ tiān cháng
cǎo yuán zuì měi de huā
huǒ hóng de sà rì lǎng
huǒ yī yàng rè liè huǒ yī yàng bēn fàng
chī qíng de rén ér a
xīn shàng yǒu le tā
yǒu zhǒng xìng fú jiào dì jiǔ tiān cháng

"Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗)" Videos

[Vietsub] Tát Nhật Lãng Rực Rỡ - Yếu Bất Yếu Mãi Thái | 火紅的薩日朗 - 要不要買菜
[Vietsub] Tát Nhật Lãng Rực Rỡ - Yếu Bất Yếu Mãi Thái | 火紅的薩日朗 - 要不要買菜
「VIETSUB+KARA」Tát nhật lãng rực rỡ - Winky Thi | 火红的萨日朗 - Winky 诗
「VIETSUB+KARA」Tát nhật lãng rực rỡ - Winky Thi | 火红的萨日朗 - Winky 诗
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ - 火红的萨日朗 - Thái Trinh cover (song ngữ Việt - Trung)
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ - 火红的萨日朗 - Thái Trinh cover (song ngữ Việt - Trung)
[Vietsub - Tiktok] Tát Nhật Lãng rực rỡ - 火红的萨日朗/要不要买菜 - Yếu Bất Yếu Mãi Thái
[Vietsub - Tiktok] Tát Nhật Lãng rực rỡ - 火红的萨日朗/要不要买菜 - Yếu Bất Yếu Mãi Thái
[ TikTok QT ] Tát Nhật Lãng Rực Rỡ Remix ( Dj QT Mix )
[ TikTok QT ] Tát Nhật Lãng Rực Rỡ Remix ( Dj QT Mix )
[Tik Tok] Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) | Full kalimba cover
[Tik Tok] Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) | Full kalimba cover
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ | 火红的萨日朗 | Huo hong de sa ri lang [ kara+vietsub ]
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ | 火红的萨日朗 | Huo hong de sa ri lang [ kara+vietsub ]
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ | 乌兰托娅 - 火红的萨日朗 (DJ 欧东 Remix) TikTok
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ | 乌兰托娅 - 火红的萨日朗 (DJ 欧东 Remix) TikTok
[Vietsub + Pinyin] Tát Nhật Lãng rực rỡ - 火红的萨日朗 || Ô Lan Thác Á - 乌兰托娅
[Vietsub + Pinyin] Tát Nhật Lãng rực rỡ - 火红的萨日朗 || Ô Lan Thác Á - 乌兰托娅
[抖音]《火红的萨日朗》"Tát Nhật Lãng Rực Rỡ" Tik Tok China Dance 🤩😀😂 | TIK TOK FAN TTN
[抖音]《火红的萨日朗》"Tát Nhật Lãng Rực Rỡ" Tik Tok China Dance 🤩😀😂 | TIK TOK FAN TTN
火红的萨日朗 - 8先生 - (抖音热播) - Tát Nhật Lãng Rực Rỡ Remix | Hot Tik Tok || 抖音 Douyin
火红的萨日朗 - 8先生 - (抖音热播) - Tát Nhật Lãng Rực Rỡ Remix | Hot Tik Tok || 抖音 Douyin
HOT TIKTOK - TÁT NHẬT LÃNG RỰC RỠ (火红的萨日朗)
HOT TIKTOK - TÁT NHẬT LÃNG RỰC RỠ (火红的萨日朗)
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ 火红的萨日朗 - Yếu Bất Yếu Mãi Thái 要不要买菜 | Tiktok《 1 Hour 》
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ 火红的萨日朗 - Yếu Bất Yếu Mãi Thái 要不要买菜 | Tiktok《 1 Hour 》
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) - Yếu Bất Yếu Mãi Thái (要不要买菜) (Karaoke – 卡拉OK)
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) - Yếu Bất Yếu Mãi Thái (要不要买菜) (Karaoke – 卡拉OK)
[Piano Tutorial] The Fiery Red Sarilang | 火紅的薩日朗 -  Yao Bu Yao Mai Cai | 要不要買菜
[Piano Tutorial] The Fiery Red Sarilang | 火紅的薩日朗 - Yao Bu Yao Mai Cai | 要不要買菜
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ 火紅的薩日朗 - Live A Du Du 阿悠悠
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ 火紅的薩日朗 - Live A Du Du 阿悠悠
Douyin Piano "Tát Nhật Lãng Rực Rỡ" | 火红的萨日朗
Douyin Piano "Tát Nhật Lãng Rực Rỡ" | 火红的萨日朗
Tát Nhật Lãng rực rỡ - Ukulele  火红的萨日朗/要不要买菜  Music Tiktok Cover
Tát Nhật Lãng rực rỡ - Ukulele 火红的萨日朗/要不要买菜 Music Tiktok Cover
要不要买菜   火红的萨日朗 Tát Nhật Lãng Rực Rỡ DJ 小M Remix TikTok
要不要买菜 火红的萨日朗 Tát Nhật Lãng Rực Rỡ DJ 小M Remix TikTok
[Vietsub] Tát Nhật Lãng rực rỡ 火红的萨日朗 - Ô Lan Thác Á乌兰托娅
[Vietsub] Tát Nhật Lãng rực rỡ 火红的萨日朗 - Ô Lan Thác Á乌兰托娅
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) flac

Unknown. 2019. Chinese.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) flac

Unknown. 2019. Chinese.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ flac

Unknown. 2020. Vietnamese. Writer: Nhạc Hoa Lời Việt.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ flac

Unknown. 2020. Vietnamese. Writer: Nhạc Hoa Lời Việt;Tiểu Muội Màn Thầu.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) flac

Unknown. 2019. Chinese.
Unknown

Tát Nhật Lẵng Rực Rỡ (Remix) 320kbps

Unknown. Chinese.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ Remix 320kbps

Unknown. Vietnamese Dance - Remix.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ Remix 320kbps

Unknown. Vietnamese.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (Remix) (抖音版) 320kbps

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ Remix 320kbps

Unknown. Vietnamese.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) (抖音热播; Đẩu Âm Nhiệt Bá) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Htrol

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (Lời Việt Remix) 320kbps

Htrol. 2020. Vietnamese.
Htrol

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ Remix ( Htrol ft Phạm Thành ) 320kbps

Htrol. Vietnamese.
Vandu Nguyễn

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (Lời Việt Remix) 320kbps

Vandu Nguyễn. 2021. Vietnamese. Album: Tát Nhật Lãng Rực Rỡ.
Vandu Nguyễn

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (Lời Việt Remix 320kbps

Vandu Nguyễn. Vietnamese.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) (DJ Danh Long Mix) flac

Unknown. 2019. Instrumental.
Wulan Tuoya

Tát Nhật Lãng Đỏ Rực (火红的萨日朗) flac

Wulan Tuoya. 2012. Chinese. Album: Tát Nhật Lãng Đỏ Rực (火红的萨日朗).
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) (Pw Remix) 320kbps

Unknown. 2019. Chinese. Writer: Lưu Tu Nhiên.
Yếu Bất Yếu Mãi Thái

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) flac

Yếu Bất Yếu Mãi Thái. 2019. Chinese Pop - Rock.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) flac

Unknown. 2019. Instrumental.

Hot Chinese

Châu Thâm

Pháo Hoa (焰火) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese. Album: Pháo Hoa (焰火) ("点燃我, 温暖你" Thắp Sáng Tôi, Sưởi Ấm Em OST) [Single.
Unknown

Tứ Ngã (赐我) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Hoá Phong Hành Vạn Lý (化风行万里) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tham Sân Si (贪嗔痴) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Tham Sân Si (贪嗔痴) (EP).
Unknown

Yêu Là Không Sợ Mạo Hiểm (爱是无畏的冒险) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Bỉ Ngạn (彼岸) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Thương Lan Quyết (苍兰诀) (OST).
Unknown

Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Đi Gặp Người Em Muốn Gặp (去见想见的人) (EP).
Unknown

Tinh Nguyệt Lạc (星月落) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Tìm Một Mình Nàng (寻一个你) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese. Album: Tìm kiếm Nàng(寻一个你)(ost Thương Lan Quyết).
Unknown

Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Chẩm Phụ (怎负) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Chẩm Phụ (怎负) (EP).
Unknown

Nan Khước (难却) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nuối Tiếc Của Em Đều Liên Quan Đến Anh (我的遗憾与你有关) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nước Mắt Đầy Trời (泪花漫天) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Thỏ Ngọc (玉兔) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Bất Vấn Nguyệt (不问月) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tình Yêu Sau Này Của Chúng Ta (后来我们的爱) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Tưởng Tuyết Nhi

Phong Dạ Hành (风夜行) (DJ Thẩm Niệm _Remix / DJ沈念_Remix) flac

Tưởng Tuyết Nhi. 2021. Chinese. Album: Phong Dạ Hành (风夜行) (EP).
Tưởng Tuyết Nhi

Phong Dạ Hành (风夜行) (DJ Ah) flac

Tưởng Tuyết Nhi. 2021. Chinese. Album: Phong Dạ Hành (风夜行) (EP).