LOADING ...

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗)

- Unknown (2019)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) by Unknown, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

cǎo yuán zuì měi de huā
huǒ hóng de sà rì lǎng
yī mèng dào tiān yá biàn dì shì huā xiāng
liú làng de rén ér a
xīn shàng yǒu le tā
qiān lǐ wàn lǐ yě huì huí tóu wàng
cǎo yuán zuì měi de huā
huǒ hóng de sà rì lǎng
huǒ yī yàng rè liè huǒ yī yàng bēn fàng
chī qíng de rén ér a
xīn shàng yǒu le tā
yǒu zhǒng xìng fú jiào dì jiǔ tiān cháng
tiān xià yǒu duō dà
suí tā qù kuān guǎng
dà lù yǒu duō yuǎn
xìng fú yǒu duō cháng
tīng guàn le mù mǎ rén
yōu yáng de qín shēng
ài shàng zhè shuǐ cǎo fēng měi de mù cháng
huā kāi yī mǒ hóng
jìn qíng de nù fàng
hé liú yǒu duō yuǎn
xìng fú yǒu duō cháng
xí guàn le yóu mù rén
zì yóu de shēng huó
ài rén zài shēn biān suí chǔ shì tiān táng
cǎo yuán zuì měi de huā
huǒ hóng de sà rì lǎng
yī mèng dào tiān yá biàn dì shì huā xiāng
liú làng de rén ér a
xīn shàng yǒu le tā
qiān lǐ wàn lǐ yě huì huí tóu wàng
cǎo yuán zuì měi de huā
huǒ hóng de sà rì lǎng
huǒ yī yàng rè liè huǒ yī yàng bēn fàng
chī qíng de rén ér a
xīn shàng yǒu le tā
yǒu zhǒng xìng fú jiào dì jiǔ tiān cháng
tiān xià yǒu duō dà
suí tā qù kuān guǎng
dà lù yǒu duō yuǎn
xìng fú yǒu duō cháng
tīng guàn le mù mǎ rén
yōu yáng de qín shēng
ài shàng zhè shuǐ cǎo fēng měi de mù cháng
huā kāi yī mǒ hóng
jìn qíng de nù fàng
hé liú yǒu duō yuǎn
xìng fú yǒu duō cháng
xí guàn le yóu mù rén
zì yóu de shēng huó
ài rén zài shēn biān suí chǔ shì tiān táng
cǎo yuán zuì měi de huā
huǒ hóng de sà rì lǎng
yī mèng dào tiān yá biàn dì shì huā xiāng
liú làng de rén ér a
xīn shàng yǒu le tā
qiān lǐ wàn lǐ yě huì huí tóu wàng
cǎo yuán zuì měi de huā
huǒ hóng de sà rì lǎng
huǒ yī yàng rè liè huǒ yī yàng bēn fàng
chī qíng de rén ér a
xīn shàng yǒu le tā
yǒu zhǒng xìng fú jiào dì jiǔ tiān cháng
cǎo yuán zuì měi de huā
huǒ hóng de sà rì lǎng
huǒ yī yàng rè liè huǒ yī yàng bēn fàng
chī qíng de rén ér a
xīn shàng yǒu le tā
yǒu zhǒng xìng fú jiào dì jiǔ tiān cháng

"Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗)" Videos

[Vietsub] Tát Nhật Lãng Rực Rỡ - Yếu Bất Yếu Mãi Thái | 火紅的薩日朗 - 要不要買菜
[Vietsub] Tát Nhật Lãng Rực Rỡ - Yếu Bất Yếu Mãi Thái | 火紅的薩日朗 - 要不要買菜
「VIETSUB+KARA」Tát nhật lãng rực rỡ - Winky Thi | 火红的萨日朗 - Winky 诗
「VIETSUB+KARA」Tát nhật lãng rực rỡ - Winky Thi | 火红的萨日朗 - Winky 诗
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ - 火红的萨日朗 - Thái Trinh cover (song ngữ Việt - Trung)
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ - 火红的萨日朗 - Thái Trinh cover (song ngữ Việt - Trung)
[Vietsub - Tiktok] Tát Nhật Lãng rực rỡ - 火红的萨日朗/要不要买菜 - Yếu Bất Yếu Mãi Thái
[Vietsub - Tiktok] Tát Nhật Lãng rực rỡ - 火红的萨日朗/要不要买菜 - Yếu Bất Yếu Mãi Thái
[ TikTok QT ] Tát Nhật Lãng Rực Rỡ Remix ( Dj QT Mix )
[ TikTok QT ] Tát Nhật Lãng Rực Rỡ Remix ( Dj QT Mix )
[Tik Tok] Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) | Full kalimba cover
[Tik Tok] Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) | Full kalimba cover
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ | 火红的萨日朗 | Huo hong de sa ri lang [ kara+vietsub ]
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ | 火红的萨日朗 | Huo hong de sa ri lang [ kara+vietsub ]
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ | 乌兰托娅 - 火红的萨日朗 (DJ 欧东 Remix) TikTok
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ | 乌兰托娅 - 火红的萨日朗 (DJ 欧东 Remix) TikTok
[Vietsub + Pinyin] Tát Nhật Lãng rực rỡ - 火红的萨日朗 || Ô Lan Thác Á - 乌兰托娅
[Vietsub + Pinyin] Tát Nhật Lãng rực rỡ - 火红的萨日朗 || Ô Lan Thác Á - 乌兰托娅
[抖音]《火红的萨日朗》"Tát Nhật Lãng Rực Rỡ" Tik Tok China Dance 🤩😀😂 | TIK TOK FAN TTN
[抖音]《火红的萨日朗》"Tát Nhật Lãng Rực Rỡ" Tik Tok China Dance 🤩😀😂 | TIK TOK FAN TTN
火红的萨日朗 - 8先生 - (抖音热播) - Tát Nhật Lãng Rực Rỡ Remix | Hot Tik Tok || 抖音 Douyin
火红的萨日朗 - 8先生 - (抖音热播) - Tát Nhật Lãng Rực Rỡ Remix | Hot Tik Tok || 抖音 Douyin
HOT TIKTOK - TÁT NHẬT LÃNG RỰC RỠ (火红的萨日朗)
HOT TIKTOK - TÁT NHẬT LÃNG RỰC RỠ (火红的萨日朗)
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ 火红的萨日朗 - Yếu Bất Yếu Mãi Thái 要不要买菜 | Tiktok《 1 Hour 》
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ 火红的萨日朗 - Yếu Bất Yếu Mãi Thái 要不要买菜 | Tiktok《 1 Hour 》
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) - Yếu Bất Yếu Mãi Thái (要不要买菜) (Karaoke – 卡拉OK)
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) - Yếu Bất Yếu Mãi Thái (要不要买菜) (Karaoke – 卡拉OK)
[Piano Tutorial] The Fiery Red Sarilang | 火紅的薩日朗 -  Yao Bu Yao Mai Cai | 要不要買菜
[Piano Tutorial] The Fiery Red Sarilang | 火紅的薩日朗 - Yao Bu Yao Mai Cai | 要不要買菜
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ 火紅的薩日朗 - Live A Du Du 阿悠悠
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ 火紅的薩日朗 - Live A Du Du 阿悠悠
Douyin Piano "Tát Nhật Lãng Rực Rỡ" | 火红的萨日朗
Douyin Piano "Tát Nhật Lãng Rực Rỡ" | 火红的萨日朗
Tát Nhật Lãng rực rỡ - Ukulele  火红的萨日朗/要不要买菜  Music Tiktok Cover
Tát Nhật Lãng rực rỡ - Ukulele 火红的萨日朗/要不要买菜 Music Tiktok Cover
要不要买菜   火红的萨日朗 Tát Nhật Lãng Rực Rỡ DJ 小M Remix TikTok
要不要买菜 火红的萨日朗 Tát Nhật Lãng Rực Rỡ DJ 小M Remix TikTok
[Vietsub] Tát Nhật Lãng rực rỡ 火红的萨日朗 - Ô Lan Thác Á乌兰托娅
[Vietsub] Tát Nhật Lãng rực rỡ 火红的萨日朗 - Ô Lan Thác Á乌兰托娅
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) flac

Unknown. 2019. Chinese.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ flac

Unknown. 2020. Vietnamese. Writer: Nhạc Hoa Lời Việt;Tiểu Muội Màn Thầu.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) flac

Unknown. 2019. Instrumental.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) flac

Unknown. 2019. Chinese.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ flac

Unknown. 2020. Vietnamese. Writer: Nhạc Hoa Lời Việt.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ Remix 320kbps

Unknown. Vietnamese Dance - Remix.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (Remix) (抖音版) 320kbps

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ Remix 320kbps

Unknown. Vietnamese.
Unknown

Tát Nhật Lẵng Rực Rỡ (Remix) 320kbps

Unknown. Chinese.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ Remix 320kbps

Unknown. Vietnamese.
Vandu Nguyễn

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (Lời Việt Remix) 320kbps

Vandu Nguyễn. 2021. Vietnamese. Album: Tát Nhật Lãng Rực Rỡ.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗)(DJ Danh Long Mix) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗)(DJ Danh Long Mix).
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) (DJ Danh Long Mix) flac

Unknown. 2019. Instrumental.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) (抖音热播; Đẩu Âm Nhiệt Bá) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Htrol

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (Lời Việt Remix) 320kbps

Htrol. 2020. Vietnamese.
Htrol

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ Remix ( Htrol ft Phạm Thành ) 320kbps

Htrol. Vietnamese.
Vandu Nguyễn

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (Lời Việt Remix 320kbps

Vandu Nguyễn. Vietnamese.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) (DJ Danh Long Mix) flac

Unknown. 2019. Chinese.
Unknown

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) (Pw Remix) 320kbps

Unknown. 2019. Chinese. Writer: Lưu Tu Nhiên.
Yếu Bất Yếu Mãi Thái

Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) flac

Yếu Bất Yếu Mãi Thái. 2019. Chinese Pop - Rock.

Hot Chinese

Unknown

H2O (氧化氢) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Châu Thâm

Niệm Quy Khứ (念归去) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese. Album: Kính Song Thành (镜·双城 电视剧原声带) (OST).
Trương Bích Thần

Bất Vi Hoan Hỉ (不为欢喜) flac

Trương Bích Thần. 2022. Chinese. Album: Kính Song Thành (镜·双城 电视剧原声带) (OST).
Unknown

Thán (叹) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Thần Hồn Điên Đảo (神魂颠倒) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Heiakim

super idol but it's chill flac

Heiakim. 2021. Chinese.
Unknown

Piu Piu Piu flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Bầu Trời Đầy Sao Không Bằng Anh (满天星辰不及你) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Bầu Trời Đầy Sao Không Bằng Anh (满天星辰不及你) (EP).
Unknown

Ảo Ảnh (海市蜃楼) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Không Dấu Vết (无痕) flac

Ngải Thần. 2022. Chinese.
Unknown

Thiên Nhai Các Nhất Phương (天涯各一方) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Thiên Nhai Các Nhất Phương (天涯各一方) (EP).
Unknown

Kén Tương Tư (相思茧) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Ảnh Tử Thuyết (影子说) (DJR7 Bản / DJR7版) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Vương Nhất Bác

Nói Với Anh (替我诉说) flac

Vương Nhất Bác. 2022. Chinese.
Unknown

Trời Đất Tựa Như Vô Tình (天地似无情) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Chiếc Ô Anh Từng Vì Em Mà Giương (你为我撑过的伞) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Trăng Như Thuở Xưa (月如初) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Không Sợ (无惧) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Không Sợ (无惧) ("镜·双城" Kính Song Thành OST) Single.
Unknown

Khúc Trấn Hồn Bắc Lương Huy Hoàng (煌煌北椋镇灵歌) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Tuyết Trung Hãn Đao Hành (雪中悍刀行 电视剧原声专辑) (OST).
Unknown

Thán (叹) flac

Unknown. 2021. Chinese.