LOADING ...

Thán (叹)

- Unknown (2021)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Thán (叹) by Unknown, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Download
You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

Céng zài huīhuáng zhōng jìnqíng sǎtuō
Yǒu tài duō lǐyóu jiāng qīngchūn huīhuò
Yǒu duōshǎo rènxìng jiù yǒu duōshǎo zhémó
Cái míngbái céngjīng fàn xià de cuò
Jīnglìle qǐ qǐ luòluò
Zài yě zhǎo bù huílái dé tài duō
Shāngguò duōshǎo zhēnqíng jiù yǒu duōshǎo luòmò
Zhǐ néng pīn jìn quánlì qù fàngxià
Zìjǐ xīnlǐ de mó
Zhè rénshēng huán yǒu duōshǎo cuòzhé kǎnkě
Yòu yǒu duōshǎo xīwàng hé shīluò
Shēnbiān de rén jiùsuàn zài duō
Yěyǒu tài duō yào zìjǐ xuǎnzé
Zhè rénshēng huán yǒu duōshǎo cháofèng lěngmò
Yòu yǒu duōshǎo liúliàn hé bù shě
Zuìchū de mèng a hái shèng shénme
Zhǐyǒu zìjǐ néng dǒng zìjǐ de nánguò
Jīnglìle qǐ qǐ luòluò
Zài yě zhǎo bù huílái dé tài duō
Shāngguò duōshǎo zhēnqíng jiù yǒu duōshǎo luòmò
Zhǐ néng pīn jìn quánlì qù fàngxià
Zìjǐ xīnlǐ de mó
Zhè rénshēng huán yǒu duōshǎo cuòzhé kǎnkě
Yòu yǒu duōshǎo xīwàng hé shīluò
Shēnbiān de rén jiùsuàn zài duō
Yěyǒu tài duō yào zìjǐ xuǎnzé
Zhè rénshēng huán yǒu duōshǎo cháofèng lěngmò
Yòu yǒu duōshǎo liúliàn hé bù shě
Zuìchū de mèng a hái shèng shénme
Zhǐyǒu zìjǐ néng dǒng zìjǐ de nánguò
Zhè rénshēng huán yǒu duōshǎo cuòzhé kǎnkě
Yòu yǒu duōshǎo xīwàng hé shīluò
Shēnbiān de rén jiùsuàn zài duō
Yěyǒu tài duō yào zìjǐ xuǎnzé
Zhè rénshēng huán yǒu duōshǎo cháofèng lěngmò
Yòu yǒu duōshǎo liúliàn hé bù shě
Zuìchū de mèng a hái shèng shénme
Zhǐyǒu zìjǐ néng dǒng zìjǐ de nánguò
Zhǐyǒu zìjǐ néng dǒng zìjǐ de nánguò

==============

曾在辉煌中尽情洒脱
有太多理由将青春挥霍
有多少任性就有多少折磨
才明白曾经犯下的错
经历了起起落落
再也找不回来得太多
伤过多少真情就有多少落寞
只能拼尽全力去放下
自己心里的魔
这人生还有多少挫折坎坷
又有多少希望和失落
身边的人就算再多
也有太多要自己选择
这人生还有多少嘲讽冷漠
又有多少留恋和不舍
最初的梦啊还剩什么
只有自己能懂自己的难过
经历了起起落落
再也找不回来得太多
伤过多少真情就有多少落寞
只能拼尽全力去放下
自己心里的魔
这人生还有多少挫折坎坷
又有多少希望和失落
身边的人就算再多
也有太多要自己选择
这人生还有多少嘲讽冷漠
又有多少留恋和不舍
最初的梦啊还剩什么
只有自己能懂自己的难过
这人生还有多少挫折坎坷
又有多少希望和失落
身边的人就算再多
也有太多要自己选择
这人生还有多少嘲讽冷漠
又有多少留恋和不舍
最初的梦啊还剩什么
只有自己能懂自己的难过
只有自己能懂自己的难过

"Thán (叹)" Videos

Hot Chinese

Unknown

H2O (氧化氢) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Châu Thâm

Niệm Quy Khứ (念归去) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese. Album: Kính Song Thành (镜·双城 电视剧原声带) (OST).
Trương Bích Thần

Bất Vi Hoan Hỉ (不为欢喜) flac

Trương Bích Thần. 2022. Chinese. Album: Kính Song Thành (镜·双城 电视剧原声带) (OST).
Unknown

Thán (叹) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Heiakim

super idol but it's chill flac

Heiakim. 2021. Chinese.
Unknown

Piu Piu Piu flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Bầu Trời Đầy Sao Không Bằng Anh (满天星辰不及你) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Bầu Trời Đầy Sao Không Bằng Anh (满天星辰不及你) (EP).
Unknown

Thần Hồn Điên Đảo (神魂颠倒) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Ảo Ảnh (海市蜃楼) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Ngải Thần

Không Dấu Vết (无痕) flac

Ngải Thần. 2022. Chinese.
Unknown

Thiên Nhai Các Nhất Phương (天涯各一方) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Thiên Nhai Các Nhất Phương (天涯各一方) (EP).
Unknown

Kén Tương Tư (相思茧) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Ảnh Tử Thuyết (影子说) (DJR7 Bản / DJR7版) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Vương Nhất Bác

Nói Với Anh (替我诉说) flac

Vương Nhất Bác. 2022. Chinese.
Unknown

Trời Đất Tựa Như Vô Tình (天地似无情) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Chiếc Ô Anh Từng Vì Em Mà Giương (你为我撑过的伞) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Trăng Như Thuở Xưa (月如初) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Không Sợ (无惧) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Không Sợ (无惧) ("镜·双城" Kính Song Thành OST) Single.
Unknown

Khúc Trấn Hồn Bắc Lương Huy Hoàng (煌煌北椋镇灵歌) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Tuyết Trung Hãn Đao Hành (雪中悍刀行 电视剧原声专辑) (OST).
Unknown

Thán (叹) flac

Unknown. 2021. Chinese.