LOADING ...

Tiểu Đạo Đồng (小道童)

- Mạch Tiểu Đâu (2020)
Play 32kbps
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Tiểu Đạo Đồng (小道童) by Mạch Tiểu Đâu, in album Tiểu Đạo Đồng (小道童). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Tiểu Đạo Đồng (小道童).
  1. Tiểu Đạo Đồng (小道童) - Mạch Tiểu Đâu

Lyrics

山间一老人
shān jiān yī lǎorén

夸我有慧根
kuā wǒ yǒu huìgēn

收我为徒传授学问
shōu wǒ wèi tú zhuàn shòu xuéwèn

道袍穿上身
dàopáo chuān shàngshēn

原来这老人
yuánlái zhè lǎorén

上仙入凡尘
shàng xiān rù fánchén

太上老君方现本尊
tài shàng lǎo jūn fāng xiàn běnzūn

带我登天门
dài wǒ dēng tiānmén

东天门
dōng tiānmén

西天门
xī tiānmén

追日月
zhuī rì yuè

赶星辰
gǎn xīngchén

南天门
nán tiānmén

北天门
běi tiānmén

道童怎知恋凡尘
dào tóng zěn zhī liàn fánchén

灵霄宝殿翻个身
líng xiāo bǎodiàn fāngè shēn

众仙无人嗔
zhòng xiān wú rén chēn

蟠桃园里打个滚
pántáo yuán lǐ dǎ gè gǔn

贺王母寿辰
hè wáng mǔ shòuchén

泼猴作势提兵刃
pō hóu zuòshì tí bīng rèn

好个弼马温
hǎo gè bì mǎ wēn

老君他听闻
lǎo jūn tā tīngwén

笑我太天真
xiào wǒ tài tiānzhēn

山间一老人
shān jiān yī lǎorén

夸我有慧根
kuā wǒ yǒu huìgēn

收我为徒传授学问
shōu wǒ wèi tú zhuàn shòu xuéwèn

道袍穿上身
dàopáo chuān shàngshēn

原来这老人
yuánlái zhè lǎorén

上仙入凡尘
shàng xiān rù fánchén

太上老君方现本尊
tài shàng lǎo jūn fāng xiàn běnzūn

带我登天门
dài wǒ dēng tiānmén

东天门
dōng tiānmén

西天门
xī tiānmén

追日月
zhuī rì yuè

赶星辰
gǎn xīngchén

南天门
nán tiān mén

北天门
běi tiān mén

道童怎知恋凡尘
dào tóng zěn zhī liàn fánchén

灵霄宝殿翻个身
líng xiāo bǎodiàn fāngè shēn

众仙无人嗔
zhòng xiān wú rén chēn

蟠桃园里打个滚
pántáo yuán lǐ dǎ gè gǔn

贺王母寿辰
hè wáng mǔ shòuchén

泼猴作势提兵刃
pō hóu zuòshì tí bīng rèn

好个弼马温
hǎo gè bì mǎ wēn

老君他听闻
lǎo jūn tā tīngwén

笑我太天真
xiào wǒ tài tiānzhēn

灵霄宝殿翻个身
líng xiāo bǎodiàn fāngè shēn

众仙无人嗔
zhòng xiān wú rén chēn

蟠桃园里打个滚
pántáo yuán lǐ dǎ gè gǔn

贺王母寿辰
hè wáng mǔ shòuchén

泼猴作势提兵刃
pō hóu zuòshì tí bīng rèn

好个弼马温
hǎo gè bì mǎ wēn

老君他听闻
lǎo jūn tā tīngwén

笑我太天真
xiào wǒ tài tiānzhēn

"Tiểu Đạo Đồng (小道童)" Videos

Other songs of Mạch Tiểu Đâu

Mạch Tiểu Đâu

Bọt Biển Bảo Bảo (麦小兜) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2019. Instrumental. Album: Bọt Biển Bảo Bảo (麦小兜).
Mạch Tiểu Đâu

Ma Lực Ngày Hè (魔力夏日) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Instrumental. Album: Ma Lực Ngày Hè (魔力夏日).
Mạch Tiểu Đâu

Bài Hát Ok (OK歌) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Instrumental. Album: Bài Hát Ok (OK歌).
Mạch Tiểu Đâu

Cô Gái Hoang Tưởng (偏执少女) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2019. Chinese. Album: Cô Gái Hoang Tưởng (偏执少女).
Mạch Tiểu Đâu

Thẹn Thùng (害羞) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Instrumental. Album: Thẹn Thùng (害羞).
Mạch Tiểu Đâu

Hạnh Phúc Còn Thiếu ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣(小确幸) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Instrumental. Album: May Mắn Nhỏ ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣(小确幸).
Mạch Tiểu Đâu

9420 flac

Mạch Tiểu Đâu. 2017. Chinese. Album: 9420.
Mạch Tiểu Đâu

Hạnh Phúc Còn Thiếu ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣(小确幸) ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣ flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Chinese. Album: May Mắn Nhỏ ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣(小确幸).
Mạch Tiểu Đâu

Ngọt Ngào (甜了个蜜) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Instrumental. Writer: Khả Trạch. Album: Ngọt Ngào (甜了个蜜).
Mạch Tiểu Đâu

Ngọt Ngào (甜了个蜜) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Chinese. Writer: Khả Trạch. Album: Ngọt Ngào (甜了个蜜).
Mạch Tiểu Đâu

Em Muốn (我想) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Instrumental. Album: Em Muốn (我想).
Mạch Tiểu Đâu

Ma Lực Ngày Hè (魔力夏日) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2018. Chinese. Album: Ma Lực Ngày Hè (魔力夏日).
Mạch Tiểu Đâu

Rõ Ràng (清空) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2021. Chinese.
Mạch Tiểu Đâu

Nhân Gian Hoan Hỷ (人间欢喜) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2021. Chinese. Album: Nhân Gian Hoan Hỷ (人间欢喜).
Mạch Tiểu Đâu

Một Ngày Một Tháng (某天某月) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2021. Chinese.
Mạch Tiểu Đâu

Một Ngày Một Tháng (某天某月) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2021. Instrumental.
Mạch Tiểu Đâu

Tiểu Đạo Đồng (小道童) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2020. Chinese. Album: Tiểu Đạo Đồng (小道童).
Mạch Tiểu Đâu

Kỉ Tằng Vị Tằng (几曾未曾) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2020. Chinese. Album: Kỉ Tằng Vị Tằng (几曾未曾).
Mạch Tiểu Đâu

Bọt Biển Bảo Bảo (麦小兜) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2019. Chinese. Album: Bọt Biển Bảo Bảo (麦小兜).
Mạch Tiểu Đâu

Cô Gái Hoang Tưởng (偏执少女) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2019. Instrumental. Album: Cô Gái Hoang Tưởng (偏执少女).
Mạch Tiểu Đâu

Tiểu Đạo Đồng (小道童) flac

Mạch Tiểu Đâu. 2020. Chinese. Album: Tiểu Đạo Đồng (小道童).
Vương Thanh

Tiêu Dao 320kbps

Vương Thanh. 2016. Chinese.
Trần Tùng Linh

Tiểu Tiểu Động Phòng (小小洞房) flac

Trần Tùng Linh. 1990. Chinese. Album: Thiên Nhai Ca Nữ (天涯歌女).
Phùng Khánh Linh

Hoa Tiêu Dao flac

Phùng Khánh Linh. 2020. Vietnamese. Album: Yesteryear.
Unknown

Tiểu Thuyền Dao (小船谣) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Tiểu Thuyền Dao (小船谣).
Unknown

Nhất Niệm Tiêu Dao (一念逍遥) flac

Unknown. 2021. Instrumental.
Unknown

Nhất Niệm Tiêu Dao (一念逍遥) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Từ Lương

Tiêu Dao Từ (逍遥辞) flac

Từ Lương. 2019. Chinese.
Diêm Đông Vĩ

Ta Bổn Tiêu Dao (我本逍遥) flac

Diêm Đông Vĩ. 2017. Instrumental. Writer: Diêm Đông Vĩ. Album: Thiên Triều Nguyên Tố Project(天朝元素project).
Đổng Trinh

Tiêu Dao Du (逍遥游) flac

Đổng Trinh. 2009. Chinese. Album: Go Back To Pu Chen (返璞归贞).
V.A

Nhậm Tiêu Dao flac

V.A. 1999. Instrumental. Album: Lovely Strings.
Quảng Mỹ Vân

Tiểu Đảo Phong Vân (小島風云) flac

Quảng Mỹ Vân. 1989. Chinese. Album: Tâm Khúc (心曲).
Uông Duệ

Đào Hoa Tiếu (桃花笑) flac

Uông Duệ. 2019. Chinese. Album: Đào Hoa Tiếu (桃花笑).
Hoắc Kiến Hoa

Tiêu Dao (Xiao Yao) 320kbps

Hoắc Kiến Hoa. Japan. Album: than tieu ngao giang ho.
Unknown

Tiêu Dao Du (逍遥游) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Tiêu Dao Du (逍遥游).
Hoắc Kiến Hoa

Tiêu Dao (Xiao Yao) flac

Hoắc Kiến Hoa. 2013. Chinese. Album: Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ OST.
Hoắc Kiến Hoa

Tiêu Dao (Xiao Yao) flac

Hoắc Kiến Hoa. 2013. Instrumental. Album: Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ OST.
Hồ 66

Tiêu Dao Du (逍遥游) flac

Hồ 66. 2020. Chinese.
Unknown

Nhất Mộng Tiêu Dao (一梦逍遥) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Nhất Mộng Tiêu Dao (一梦逍遥).
Hồ 66

Tiêu Dao Du (逍遥游) flac

Hồ 66. 2020. Instrumental.

Hot Chinese

Unknown

Sương Mù (雾里) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Ngân Hà Và Vì Sao (银河与星斗) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Công Tử Đừng Đợi Nữa (公子别等了) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Kiếp Sau Không Chắc Còn Có Thể Gặp Được Anh (下辈子不一定还能遇见你) / Guitar Bản (吉他版) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Kiếp Sau Không Chắc Còn Có Thể Gặp Được Anh (下辈子不一定还能遇见你) / Guitar Bản (吉他版).
Diệp Lý

Lưu Huỳnh (流萤) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Unknown

Em Không Biết Thế Nào Là Yêu (我不知道什么是爱) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Đối Trần Hoàn (对尘寰) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Đối Trần Hoàn (对尘寰).
Unknown

Lui Giữ (退守) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Cơn Bão Tình Yêu (爱的暴风雨) (DJ粤语版) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: 爱的暴风雨 (Cơn Bão Tình Yêu) (DJ粤语版).
Thố Tử Nha

Thành Sương (成霜) flac

Thố Tử Nha. 2021. Chinese. Album: Thành Sương (成霜) / Dạ Lẫm Thần Thám Chủ Đề Khúc (《夜凛神探》主题曲).
Unknown

Toàn Cảnh Sao Trời Đều Là Em (满目星辰皆是你) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Toàn Cảnh Sao Trời Đều Là Em (满目星辰皆是你).
Unknown

Gõ Đáng Yêu Rồi Nhấn Phím Năm (输入法打可爱按第五) (Live) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 8 (创造营2021 第八期).
Unknown

Cô Ấy Là Người Thế Nào (她是什么样的) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Tương Tư Ngạn (相思岸) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Cổ Thục Hồi Hưởng (古蜀回响) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Cười Đi (笑吧) 320kbps

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Hồng Mã (红马) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Yêu Anh Đến Khoảnh Khắc Cuối Cùng (爱你到最后一刻) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Rơi Xuống Biển Sâu (落海) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Lạc Hải (落海) (EP).
Unknown

Quá Giới Hạn (过火) flac

Unknown. 2021. Chinese.