LOADING ...

Uống Nhiều Nước Ấm Vào (多喝热水)

- Unknown (2022)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Uống Nhiều Nước Ấm Vào (多喝热水) by Unknown, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

Wǒ shuō shénme nǐ dōu shuō nǐ duì
zhǐ huì shuō ràng wǒ duō hē rè shuǐ
zěnme gǎnjué nǐ bǐ wǒ gèng lèi
zhè shuōbulái de shíjiān shéi miàn duì
yào zěnme yàng cáinéng wúsuǒwèi
shuōle zài duō yòu xiàng shéi qiàn shéi
zěnme gǎnjué nǐ bǐ wǒ gèng lèi
dàotóulái zhǐ jìdé duō hē rè shuǐ
nǐ bù dǒng làngmàn de wēndù zài nǎlǐ
xiǎng cóngróng wǒ zǎ nàme wúsī xiǎng wèn nǐ
shéi gèng tòng zhè duàn lěngzhàn xīhuǒ yíjī
nǐ duì wǒ xiōng wǒ chéngrèn zhè àiqíng wǒ tài jiǒng
wǒmen hǎoxiàng dōu méiyǒu biàn
dàn wèishéme gǎnjué hěn yuǎn
měi jù huà li dōu yǒu bàoqiàn
shuō nántīng diǎn jiùshì qīpiàn
ó wǒ zhēn de hèn tòule zhè rè shuǐ
ó wǒ hènbudé tā shì wàngqíng shuǐ
ó wǒ wèishéme huì zhème xīn suì
wēndù de jìyì fàn de zuì
rúguǒ ràng wǒ duì nǐ dìng gè qíxiàn
nà huì ràng wǒ gǎnjué mòmíng tǎoyàn
zuìchū de míngyán huànxiǎngzhe duìxiàn
nǐ zǎodiǎn shuì yǒudiǎn lèi
wǒ shuō shénme nǐ dōu shuō nǐ duì
zhǐ huì shuō ràng wǒ duō hē rè shuǐ
zěnme gǎnjué nǐ bǐ wǒ gèng lèi
zhè shuōbulái de shíjiān shéi miàn duì
yào zěnme yàng cáinéng wúsuǒwèi
shuōle zài duō yòu xiàng shéi qiàn shéi
zěnme gǎnjué nǐ bǐ wǒ gèng lèi
dàotóulái zhǐ jìdé duō hē rè shuǐ
wǒ shìzhe wèn zìjǐ yào zěnme miàn duì
nǐ huì juédé gāngà nìngyuàn tóu yě bù huí
táng fàng duō de kāfēi nán hē dào jídiǎn
xiànzài nǐ hái yào shuō nà jù huà ma baby
wǒ shuō shénme nǐ dōu shuō nǐ duì
zhǐ huì shuō ràng wǒ duō hē rè shuǐ
zěnme gǎnjué nǐ bǐ wǒ gèng lèi
zhè shuōbulái de shíjiān shéi miàn duì
yào zěnme yàng cáinéng wúsuǒwèi
shuōle zài duō yòu xiàng shéi qiàn shéi
zěnme gǎnjué nǐ bǐ wǒ gèng lèi
dàotóulái zhǐ jìdé duō hē rè shuǐ
zhè shuōbulái de shíjiān shéi miàn duì
dàotóulái zhǐ jìdé duō hē rè shuǐ

"Uống Nhiều Nước Ấm Vào (多喝热水)" Videos

Unknown

Uống Nhiều Nước Ấm Vào (多喝热水) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Uống Thêm Nước Ấm (多喝热水) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Unknown

Uổng Phí Nước Mắt flac

Unknown. 2020. Vietnamese. Writer: Khánh Đơn.
HITA

Cửu Âm Vô Ương (九阴无央) flac

HITA. 2013. Chinese. Writer: Mặc Minh Kỳ Diệu. Album: Thiên Mệnh Phong Lưu (天命风流).
Rơi

Uống Nước Bên Bờ Suối 128kbps

Rơi. Vietnamese. Writer: Lê Uyên Phương.
Khánh Ly

Uống Nước Bên Bờ Suối flac

Khánh Ly. 1992. Vietnamese. Writer: Lê Uyên Phương. Album: Vũng Lầy Của Chúng Ta.
Khánh Ly

Uống Nước Bên Bờ Suối flac

Khánh Ly. 2005. Vietnamese. Writer: Lê Uyên Phương. Album: Tình Ca Lê Uyên Phương 2.
Duy Quang

Uống Nước Bên Bờ Suối 320kbps

Duy Quang. Vietnamese. Writer: Lê Uyên Phương.
Ngọc Liên

Tình Nhiều Nước Mắt flac

Ngọc Liên. 2014. Vietnamese. Writer: Hoài An. Album: Only You ost.
Ngọc Liên

Tình Nhiều Nước Mắt flac

Ngọc Liên. 2013. Vietnamese. Writer: Hoài An. Album: Ngọc Liên Collection.
Lê Uyên Phương

Uống Nước Bên Bờ Suối flac

Lê Uyên Phương. 2016. Vietnamese. Writer: Lê Uyên Phương. Album: Cho Lần Cuối.
Lê Uyên

Uống Nước Bên Bờ Suối 320kbps

Lê Uyên. 1988. Vietnamese. Writer: Lê Uyên Phương. Album: Trái Tim Kẻ Lạ (Tape).
Trịnh Vĩnh Trinh

Uống Nước Bên Bờ Suối flac

Trịnh Vĩnh Trinh. 1991. Vietnamese. Writer: Lê Uyên Phương. Album: Hãy Ngồi Xuống Đây.
Vtphung

Uống Nước Bên Bờ Suối flac

Vtphung. Vietnamese. Writer: Lê Uyên Phương.
Lê Uyên Phương

Uống Nước Bên Bờ Suối flac

Lê Uyên Phương. 1997. Vietnamese. Writer: Lê Uyên Phương. Album: Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng.
Duy Quang

Uống Nước Bên Bờ Suối 320kbps

Duy Quang. Vietnamese. Writer: Lê Uyên Phương. Album: Con Đường Tình Ta Đi.
Ngọc Liên

Tình Nhiều Nước Mắt 320kbps

Ngọc Liên. 2018. Vietnamese. Album: Khúc Tình Yêu Thương.
Lam Tâm Mi

Bao Nhiêu Tình Bấy Nhiêu Nước Mắt (多少柔情多少淚) 128kbps

Lam Tâm Mi. 2009. Chinese. Album: Đời Sống Chợ Đêm.
Tuấn AK

Nước Mắt Nhiều Hơn Mưa 320kbps

Tuấn AK. 2016. Vietnamese. Writer: Khánh Đơn.
Unknown

Nước Mắt Nhiều Hơn Mưa 320kbps

Unknown. Vietnamese. Writer: Khánh Đơn.

Hot Chinese

Hạ Uyển An

Gặp Nhau Trong Biển Người (相遇在人海) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Hắc Kỳ Tử

Dạ Vũ (夜舞) 320kbps

Hắc Kỳ Tử. 2022. Chinese.
Unknown

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Lời Chia Tay Thầm Lặng (无声告别) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Hạ Uyển An

Mộng Tỉnh Nhất Tràng Không (梦醒一场空) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Unknown

Tâm Nguyện (心愿) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Tâm Nguyện (心愿) (EP).
Unknown

Dạ Hải Đường (夜海棠) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tội Lỗi Và Tình Yêu (罪与爱) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Soda 35° Gặp Đá 0° (35°的汽水遇到0°的冰) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Diệp Lý

Yếm Ly (厌离) flac

Diệp Lý. 2022. Chinese.
Unknown

Tấm Vé Đơn (单人券) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Tấm Vé Đơn (单人券) (EP).
Unknown

Không Gặp Được Càng Tốt (没遇见更好) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Ngân Lâm

Đầu Cành Mơ Đỏ Ý Xuân Reo (红杏枝头春意闹) flac

Ngân Lâm. 2022. Chinese.
Unknown

Trời Mưa Thân Ái (亲爱的下雨了) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Diệp Lý

Không Rời Không Bỏ (不离不弃) flac

Diệp Lý. 2022. Chinese. Album: Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng - Heroes (说英雄谁是英雄 网剧原声带) (OST).
Unknown

Vai Diễn Có Như Không Có (可有可无的角色) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nhầm Lẫn Gió Đêm Là Anh (错把晚风当作你) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) (EP).
Unknown

Yêu Anh (爱你) (Nữ Bản / 女版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Có Quan Trọng Hay Không Em Đều Từ Bỏ (重不重要我都不要了) flac

Unknown. 2022. Chinese.