LOADING ...

Bốn Mùa Thay Đổi (四季变迁)

- Hạ Uyển An (2021)
Play 32kbps. 03:55

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Bốn Mùa Thay Đổi (四季变迁) by Hạ Uyển An, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

Yǐn yī bēi fēng xuě
Yī qū yī xù liǎng shì jiè
Huán jì dé dāng shí de yuè
Hé nǐ chū xiāng yù de liǎn
Huí shǒu zài kàn shì lí bié
Mù sè yī jiù lèi wān yán
Wēn yī hú zhí niàn
Xià le yòu xià de xià tiān
Qīng tái yòu fù gài tái jiē
Chēng sǎn zǒu guò de nà jiē
Nǐ yě bù huì zài huái niàn
Wǎng shì chén fēng xīn lǐ miàn
Wǒ dǒu là yī shēn fēng xuě
Kàn huā sǎ mǎn tíng qián
Rèn suì yuè ān fǔ tōng hóng de yǎn
Zěn nài sì jì biàn qiān
Bēi huān pín fán jiāo dié
Què huán wàng bù diào nǐ róng yán
Xiàn zài nǐ yōng shuí rù mián
Xǔ zhuó xiāng tóng de yuē
Hǎi fēng chuī guò zhī shèng lèi de xián
Nài hé qiáo tóu sī niàn
Lún huí zǒng huì le jié
Rú guǒ kě yǐ níng yuàn cóng wèi
Hé nǐ yǒu guò yù jiàn
Wēn yī hú zhí niàn
Xià le yòu xià de xià tiān
Qīng tái yòu fù gài tái jiē
Chēng sǎn zǒu guò de nà jiē
Nǐ yě bù huì zài huái niàn
Wǎng shì chén fēng xīn lǐ miàn
Wǒ dǒu là yī shēn fēng xuě
Kàn huā sǎ mǎn tíng qián
Rèn suì yuè ān fǔ tōng hóng de yǎn
Zěn nài sì jì biàn qiān
Bēi huān pín fán jiāo dié
Què huán wàng bù diào nǐ róng yán
Xiàn zài nǐ yōng shuí rù mián
Xǔ zhuó xiāng tóng de yuē
Hǎi fēng chuī guò zhī shèng lèi de xián
Nài hé qiáo tóu sī niàn
Lún huí zǒng huì le jié
Rú guǒ kě yǐ níng yuàn cóng wèi
Hé nǐ yǒu guò yù jiàn
Wǒ dǒu là yī shēn fēng xuě
Kàn huā sǎ mǎn tíng qián
Rèn suì yuè ān fǔ tōng hóng de yǎn
Zěn nài sì jì biàn qiān
Bēi huān pín fán jiāo dié
Què huán wàng bù diào nǐ róng yán
Xiàn zài nǐ yōng shuí rù mián
Xǔ zhuó xiāng tóng de yuē
Hǎi fēng chuī guò zhī shèng lèi de xián
Nài hé qiáo tóu sī niàn
Lún huí zǒng huì le jié
Rú guǒ kě yǐ níng yuàn cóng wèi
Hé nǐ yǒu guò yù jiàn

"Bốn Mùa Thay Đổi (四季变迁)" Videos

[Vietsub] Bốn Mùa Thay Đổi - Hạ Uyển An | 四季变迁 - 夏婉安
[Vietsub] Bốn Mùa Thay Đổi - Hạ Uyển An | 四季变迁 - 夏婉安
Bốn Mùa Thay Đổi - Hạ Uyển An [ 1 Hour ] 四季变迁 - 夏婉安
Bốn Mùa Thay Đổi - Hạ Uyển An [ 1 Hour ] 四季变迁 - 夏婉安
[Vietsubᴸʸʳᶦᶜ] Bốn Mùa Thay Đổi - Hạ Uyển An (四季变迁 - 夏婉安)
[Vietsubᴸʸʳᶦᶜ] Bốn Mùa Thay Đổi - Hạ Uyển An (四季变迁 - 夏婉安)
[1 HOUR] Bốn Mùa Thay Đổi - Hạ Uyển An || 四季变迁 - 夏婉安
[1 HOUR] Bốn Mùa Thay Đổi - Hạ Uyển An || 四季变迁 - 夏婉安
Bốn Mùa Thay Đổi – Hạ Uyển An |四个变化的季节 |Four Seasons of Change
Bốn Mùa Thay Đổi – Hạ Uyển An |四个变化的季节 |Four Seasons of Change
{PHIÊN ÂM THUẦN VIỆT} BỐN MÙA THAY ĐỔI/四季变迁 - Hạ Uyển An/夏婉安
{PHIÊN ÂM THUẦN VIỆT} BỐN MÙA THAY ĐỔI/四季变迁 - Hạ Uyển An/夏婉安
[Vietsub] Bốn Mùa Thay Đổi - Hạ Uyển An | 四季变迁- 夏婉安
[Vietsub] Bốn Mùa Thay Đổi - Hạ Uyển An | 四季变迁- 夏婉安
[Vietsub] Bốn Mùa Thay Đổi - Hạ Uyển An | 四季变迁 - 夏婉安
[Vietsub] Bốn Mùa Thay Đổi - Hạ Uyển An | 四季变迁 - 夏婉安
四季变迁
四季变迁
夏婉安 - 四季變遷「飲一杯風雪一曲一敘兩世界」【動態歌詞/PinyinLyrics】♪
夏婉安 - 四季變遷「飲一杯風雪一曲一敘兩世界」【動態歌詞/PinyinLyrics】♪
陈婉安 - 《四季变迁》「我抖落一身风雪 看花洒满庭前 任岁月安抚通红的眼 怎奈四季变迁 悲欢频繁交叠 却还忘不掉你容颜」pinyinlyrics
陈婉安 - 《四季变迁》「我抖落一身风雪 看花洒满庭前 任岁月安抚通红的眼 怎奈四季变迁 悲欢频繁交叠 却还忘不掉你容颜」pinyinlyrics
[ Vietsub + Pinyin ] Tiết Mùa Thay Đổi - Độc Dược / 季節更替 - 毒藥
[ Vietsub + Pinyin ] Tiết Mùa Thay Đổi - Độc Dược / 季節更替 - 毒藥
[Vietsub + pinyin] Bốn mùa trao anh - Trình Hưởng || 四季予你 - 程响 (TikTok)
[Vietsub + pinyin] Bốn mùa trao anh - Trình Hưởng || 四季予你 - 程响 (TikTok)
四季变迁 (和声伴奏版)
四季变迁 (和声伴奏版)
Bốn Mùa Thay Đổi Hàng Ngàn Hàng Vạn Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi 》List Nhạc Trung Cực Hay《Vietsub
Bốn Mùa Thay Đổi Hàng Ngàn Hàng Vạn Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi 》List Nhạc Trung Cực Hay《Vietsub
Bốn Mùa Thay Đổi - Hạ Uyển An (HBN Remix) | Nhạc Remix Hot Tik Tok Douyin
Bốn Mùa Thay Đổi - Hạ Uyển An (HBN Remix) | Nhạc Remix Hot Tik Tok Douyin
Biệt , Ái (别,爱) / DJ Bản (DJ版) 夏婉安 - 阮红顺 | Hạ Uyển An & Dương Dật Thần | Nguyễn Hồng Thuận Official
Biệt , Ái (别,爱) / DJ Bản (DJ版) 夏婉安 - 阮红顺 | Hạ Uyển An & Dương Dật Thần | Nguyễn Hồng Thuận Official

Other songs of Hạ Uyển An

Hạ Uyển An

Cơn Mưa Trùng Hợp (碰巧的雨) flac

Hạ Uyển An. 2022. Instrumental.
Hạ Uyển An

Cơn Mưa Trùng Hợp (碰巧的雨) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Hạ Uyển An

Anh Và Em Dưới Ánh Đèn Nền (背光的你我) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese. Album: Anh Và Em Dưới Ánh Đèn Nền (背光的你我) (EP).
Hạ Uyển An

Anh Và Em Dưới Ánh Đèn Nền (背光的你我) (DJ Mặc Hàm Bản / DJ默涵版) flac

Hạ Uyển An. 2022. Instrumental. Album: Anh Và Em Dưới Ánh Đèn Nền (背光的你我) (EP).
Hạ Uyển An

Gặp Nhau Trong Biển Người (相遇在人海) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Hạ Uyển An

Yêu Anh Mười Hai Loại Nhan Sắc (爱上你的十二种颜色) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Hạ Uyển An

Yêu Anh Mười Hai Loại Nhan Sắc (爱上你的十二种颜色) flac

Hạ Uyển An. 2022. Instrumental.
Hạ Uyển An

Thì Thầm (耳边) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Hạ Uyển An

Mộng Tỉnh Nhất Tràng Không (梦醒一场空) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Hạ Uyển An

Mộng Tỉnh Nhất Tràng Không (梦醒一场空) flac

Hạ Uyển An. 2022. Instrumental.
Hạ Uyển An

Giang Nam Yên Vũ (江南烟雨) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese. Album: Giang Nam Yên Vũ (江南烟雨) (EP).
Hạ Uyển An

Duy Trì Khoảng Cách (保持距离) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Hạ Uyển An

Em Suýt Nữa Chết Vào Cái Đêm Anh Có Tình Yêu Mới (我差一点死在你有新欢的晚上) flac

Hạ Uyển An. 2021. Chinese. Album: Em Suýt Nữa Chết Vào Cái Đêm Anh Có Tình Yêu Mới (我差一点死在你有新欢的晚上).
Hạ Uyển An

Bốn Mùa Thay Đổi (四季变迁) flac

Hạ Uyển An. 2021. Chinese.
Hạ Uyển An

Nhắm Mắt (闭眼) flac

Hạ Uyển An. 2020. Chinese. Writer: Nam Linh Tử. Album: Nhắm Mắt (闭眼).
Hạ Uyển An

Em Vẫn Thích Anh Rất Nhiều (我还是很喜欢你) flac

Hạ Uyển An. 2019. Instrumental. Album: Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi OST (奈何BOSS要娶我 影视).
Hạ Uyển An

Lạc Thác (落拓) flac

Hạ Uyển An. 2020. Chinese. Writer: Diễm Hòa. Album: Lạc Thác (落拓).
Hạ Uyển An

Em Vẫn Thích Anh Rất Nhiều (我还是很喜欢你) flac

Hạ Uyển An. 2019. Chinese. Album: Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi OST (奈何BOSS要娶我 影视).
Hạ Uyển An

Cơn Mưa Màu Xám (灰色的雨) flac

Hạ Uyển An. 2018. Chinese. Album: Cơn Mưa Màu Xám (灰色的雨).
Hạ Uyển An

Tình Yêu Cây Sơn Tra (山楂树之恋) flac

Hạ Uyển An. 2019. Chinese. Album: Tình Yêu Cây Sơn Tra (山楂树之恋).
Hạ Uyển An

Bốn Mùa Thay Đổi (四季变迁) flac

Hạ Uyển An. 2021. Instrumental.
Hạ Uyển An

Bốn Mùa Thay Đổi (四季变迁) flac

Hạ Uyển An. 2021. Chinese.
Tuấn Ngọc

Bốn Mùa Thay Lá flac

Tuấn Ngọc. 2000. Vietnamese. Writer: Trịnh Công Sơn. Album: 15 Tình Khúc Trịnh Công Sơn - Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ.
Tuấn Ngọc

Bốn Mùa Thay Lá flac

Tuấn Ngọc. Vietnamese. Writer: Trịnh Công Sơn. Album: Wild Angel's Collection.
Trần Thái Hoà

Bốn Mùa Thay Lá flac

Trần Thái Hoà. 2007. Vietnamese. Writer: Trịnh Công Sơn. Album: Đoá Hoa Vô Thường (Tình Khúc Trịnh Công Sơn, Vol.6).
Trần Mạnh Tuấn

Bốn Mùa Thay Lá flac

Trần Mạnh Tuấn. 2012. Instrumental. Writer: Trịnh Công Sơn. Album: Như Cánh Vạc Bay.
Vũ Khanh

Bốn Mùa Thay Lá flac

Vũ Khanh. 2001. Vietnamese. Writer: Trịnh Công Sơn. Album: Tình Khúc Trịnh Công Sơn.
Lệ Thu

Bốn Mùa Thay Lá flac

Lệ Thu. 2009. Vietnamese. Writer: Trịnh Công Sơn. Album: Những Nụ Mầm Mới.
Vũ Khanh

Bốn Mùa Thay Lá flac

Vũ Khanh. 1994. Vietnamese. Writer: Trịnh Công Sơn. Album: Em Đi Bỏ Lại Con Đường.
Tuấn Ngọc

Bốn Mùa Thay Lá flac

Tuấn Ngọc. Vietnamese. Writer: Trịnh Công Sơn. Album: Tình Khúc Trịnh Công Sơn Vol.6.
Tuấn Ngọc

Bốn Mùa Thay Lá flac

Tuấn Ngọc. Vietnamese. Writer: Trịnh Công Sơn. Album: Vol 8.
Khánh Ly

Bốn Mùa Thay Lá flac

Khánh Ly. 1992. Vietnamese. Writer: Trịnh Công Sơn. Album: Bên Đơi Hiu Quạnh.
Tuấn Ngọc

Bốn Mùa Thay Lá flac

Tuấn Ngọc. 1997. Vietnamese. Writer: Trịnh Công Sơn. Album: Tình Đã Vụt Bay.
Lệ Thu

Bốn Mùa Thay Lá flac

Lệ Thu. 2008. Vietnamese. Writer: Trịnh Công Sơn. Album: Những Nụ Mầm Mới (Version Hải Ngoại).
Lan Phương

Bốn Mùa Thay Lá 128kbps

Lan Phương. Vietnamese. Writer: Trịnh Công Sơn.
Thuỷ Tiên

Bốn Mùa Thay Lá flac

Thuỷ Tiên. 2012. Vietnamese. Writer: Trịnh Công Sơn. Album: Ra Đồng Giữa Ngọ.
Thanh Lan

Bốn Mùa Thay Lá flac

Thanh Lan. 1997. Vietnamese. Writer: Trịnh Công Sơn. Album: Hoa Vàng Mấy Độ - Những Tình Khúc Trịnh Công Sơn.
Huy Tâm

Bốn Mùa Thay Lá flac

Huy Tâm. 1990. Vietnamese. Writer: Trịnh Công Sơn. Album: 10 Tình Khúc Trịnh Công Sơn - Huy Tâm 4.
Hà Thanh Lịch

Bốn Mùa Thay Lá 320kbps

Hà Thanh Lịch. 2020. Vietnamese. Album: Hạ Trắng White Summer Nhạc sĩ : Trịnh Công Sơn.
Hà Thanh Lịch

Bốn Mùa Thay Lá 320kbps

Hà Thanh Lịch. 2020. Vietnamese.