LOADING ...

Em Suýt Nữa Chết Vào Cái Đêm Anh Có Tình Yêu Mới (我差一点死在你有新欢的晚上)

- Hạ Uyển An (2021)
Play 32kbps. 04:17
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Em Suýt Nữa Chết Vào Cái Đêm Anh Có Tình Yêu Mới (我差一点死在你有新欢的晚上) by Hạ Uyển An, in album Em Suýt Nữa Chết Vào Cái Đêm Anh Có Tình Yêu Mới (我差一点死在你有新欢的晚上). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Em Suýt Nữa Chết Vào Cái Đêm Anh Có Tình Yêu Mới (我差一点死在你有新欢的晚上).

Lyrics

zhēnxiàng néng bùnéng wǎn yīdiǎn zài jiǎng

túrán bù shìyìng fángjiān lǐ de kōng kōngdàngdàng

guānmén de shēngyīn yǒu yībǎi fēn de bèi xiǎng

wǒ lèng zài nàlǐ chéng shénme sǒng yàng

yuèliàng zhǎo bù dào wūyún néng zhēdǎng

jíguāng làng bù làngmàn wǒ yě méi zīgé qù xīnshǎng

xīngzuò shū lǐ méiyǒu zhìliáo bēishāng de piānfāng

suǒyǐ wǒ wàngzhe tiān ràng lèishuǐ fàngsì tǎng

wǒ chà yīdiǎn sǐ zài nǐ yǒu xīnhuān de wǎnshàng

yòng yī zhěng yè fēnbiàn èmèng chéng zhēn de jiǎxiàng

dāng lèishuǐ yānmòle chuáng liáng fēng tuī kāile chuāng

nǐ xiǎng zěnyàng jiù zěnyàng

wǒ bùxiǎng dǐkàng

wǒ chà yīdiǎn sǐ zài nǐ yǒu xīnhuān de wǎnshàng

shàn yú liánxiǎng nǐ kào zài tā yòu cè de jiānbǎng

wǒ bǎ hēiyè dāng liáoshāng zuì hǎo de qíngxù shìfàng

nǐ xiǎng zěnyàng jiù zěnyàng

bié gēn wǒ fēnxiǎng

yuèliàng zhǎo bù dào wūyún néng zhēdǎng

jíguāng làng bù làngmàn wǒ yě méi zīgé qù xīnshǎng

xīngzuò shū lǐ méiyǒu zhìliáo bēishāng de piānfāng

suǒyǐ wǒ wàngzhe tiān ràng lèishuǐ fàngsì tǎng

wǒ chà yīdiǎn sǐ zài nǐ yǒu xīnhuān de wǎnshàng

yòng yī zhěng yè fēnbiàn èmèng chéng zhēn de jiǎxiàng

dāng lèishuǐ yānmòle chuáng liáng fēng tuī kāile chuāng

nǐ xiǎng zěnyàng jiù zěnyàng

wǒ bùxiǎng dǐkàng

wǒ chà yīdiǎn sǐ zài nǐ yǒu xīnhuān de wǎnshàng

shàn yú liánxiǎng nǐ kào zài tā yòu cè de jiānbǎng

wǒ bǎ hēiyè dāng liáoshāng zuì hǎo de qíngxù shìfàng

nǐ xiǎng zěnyàng jiù zěnyàng

bié gēn wǒ fēnxiǎng

wǒ chà yīdiǎn sǐ zài nǐ yǒu xīnhuān de wǎnshàng

yòng yī zhěng yè fēnbiàn èmèng chéng zhēn de jiǎxiàng

dāng lèishuǐ yānmòle chuáng liáng fēng tuī kāile chuāng

nǐ xiǎng zěnyàng jiù zěnyàng

wǒ bùxiǎng dǐkàng

wǒ chà yīdiǎn sǐ zài nǐ yǒu xīnhuān de wǎnshàng

shàn yú liánxiǎng nǐ kào zài tā yòu cè de jiānbǎng

wǒ bǎ hēiyè dāng liáoshāng zuì hǎo de qíngxù shìfàng

nǐ xiǎng zěnyàng jiù zěnyàng

bié gēn wǒ fēnxiǎng

"Em Suýt Nữa Chết Vào Cái Đêm Anh Có Tình Yêu Mới (我差一点死在你有新欢的晚上)" Videos

Other songs of Hạ Uyển An

Hạ Uyển An

Gặp Nhau Trong Biển Người (相遇在人海) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Hạ Uyển An

Mộng Tỉnh Nhất Tràng Không (梦醒一场空) flac

Hạ Uyển An. 2022. Instrumental.
Hạ Uyển An

Mộng Tỉnh Nhất Tràng Không (梦醒一场空) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Hạ Uyển An

Giang Nam Yên Vũ (江南烟雨) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese. Album: Giang Nam Yên Vũ (江南烟雨) (EP).
Hạ Uyển An

Em Suýt Nữa Chết Vào Cái Đêm Anh Có Tình Yêu Mới (我差一点死在你有新欢的晚上) flac

Hạ Uyển An. 2021. Chinese. Album: Em Suýt Nữa Chết Vào Cái Đêm Anh Có Tình Yêu Mới (我差一点死在你有新欢的晚上).
Hạ Uyển An

Bốn Mùa Thay Đổi (四季变迁) flac

Hạ Uyển An. 2021. Chinese.
Hạ Uyển An

Nhắm Mắt (闭眼) flac

Hạ Uyển An. 2020. Chinese. Writer: Nam Linh Tử. Album: Nhắm Mắt (闭眼).
Hạ Uyển An

Em Vẫn Thích Anh Rất Nhiều (我还是很喜欢你) flac

Hạ Uyển An. 2019. Instrumental. Album: Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi OST (奈何BOSS要娶我 影视).
Hạ Uyển An

Lạc Thác (落拓) flac

Hạ Uyển An. 2020. Chinese. Writer: Diễm Hòa. Album: Lạc Thác (落拓).
Hạ Uyển An

Em Vẫn Thích Anh Rất Nhiều (我还是很喜欢你) flac

Hạ Uyển An. 2019. Chinese. Album: Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi OST (奈何BOSS要娶我 影视).
Hạ Uyển An

Cơn Mưa Màu Xám (灰色的雨) flac

Hạ Uyển An. 2018. Chinese. Album: Cơn Mưa Màu Xám (灰色的雨).
Hạ Uyển An

Tình Yêu Cây Sơn Tra (山楂树之恋) flac

Hạ Uyển An. 2019. Chinese. Album: Tình Yêu Cây Sơn Tra (山楂树之恋).
Hạ Uyển An

Tha Thứ (原谅) 320kbps

Hạ Uyển An. Chinese.
Hạ Uyển An

BiuBiuBiu flac

Hạ Uyển An. 2019. Chinese.
Hạ Uyển An

Những Lời Nói Dối Lòng (違心的謊話) flac

Hạ Uyển An. 2018. Instrumental. Writer: Lâm Thi;Dương Đống Lương. Album: Những Lời Nói Dối Lòng (違心的謊話).
Hạ Uyển An

Sụp Đổ (溃败) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Hạ Uyển An

Số 26 Phố Bắc Lệ Hoa (丽华北街26号) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Hạ Uyển An

Xuân Bất Vãn (春不晚) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Hạ Uyển An

Nhị Hải Cô Phàm (洱海孤帆) 320kbps

Hạ Uyển An. 2022. Chinese. Album: Nhị Hải Cô Phàm (洱海孤帆) (EP).
Hạ Uyển An

Viết Tên Trên Lòng Bàn Tay (写在手心的名字) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Hạ Uyển An

Em Suýt Nữa Chết Vào Cái Đêm Anh Có Tình Yêu Mới (我差一点死在你有新欢的晚上) flac

Hạ Uyển An. 2021. Chinese. Album: Em Suýt Nữa Chết Vào Cái Đêm Anh Có Tình Yêu Mới (我差一点死在你有新欢的晚上).
Nguyên Chấn Phong

Suỵt Anh Yêu Em 128kbps

Nguyên Chấn Phong. Vietnamese. Writer: Nguyên Chấn Phong.
Đan Nguyên

Anh Yêu Em Vào Cõi Chết flac

Đan Nguyên. 2017. Vietnamese. Writer: Phạm Duy;Nguyễn Long. Album: Mưa Đêm Ngoại Ô.
Trần Phúc

Anh Yêu Em Vào Cõi Chết 320kbps

Trần Phúc. 1990. Vietnamese. Writer: Phạm Duy;Nguyễn Long. Album: Đừng Buồn Nữa Em.
Duy Quang

Anh Yêu Em Vào Cõi Chết 320kbps

Duy Quang. 1992. Vietnamese. Writer: Phạm Duy;Nguyễn Long. Album: Lời Đắng Cho Cuộc Tình.
Đan Nguyên

Anh Yêu Em Vào Cõi Chết flac

Đan Nguyên. 2017. Vietnamese. Writer: Phạm Duy;Nguyễn Long. Album: Ngày Em Đi.
Đan Nguyên

Anh Yêu Em Vào Cõi Chết 320kbps

Đan Nguyên. 2017. Vietnamese. Writer: Phạm Duy;Nguyễn Long.
Đình Phước

Anh Yêu Em Vào Cõi Chết flac

Đình Phước. 2017. Vietnamese. Writer: Phạm Duy;Nguyễn Long. Album: Vol.10.
Duy Quang

Anh Yêu Em Vào Cõi Chết 320kbps

Duy Quang. Vietnamese. Writer: Phạm Duy;Nguyễn Long. Album: Lãng Tử (Tape).
Đan Nguyên

Anh Yêu Em Vào Cõi Chết flac

Đan Nguyên. 2017. Vietnamese. Writer: Phạm Duy;Nguyễn Long. Album: Ngày Em Đi.
Đan Nguyên

Anh Yêu Em Vào Cõi Chết 320kbps

Đan Nguyên. 2017. Vietnamese. Writer: Elvis Phương.
Bảo Yến

Anh Yêu Em Vào Cõi Chết flac

Bảo Yến. 2017. Vietnamese. Writer: Phạm Duy;Nguyễn Long. Album: Ai Buồn Hơn Ai.
Tấn Phát

Anh Yêu Em Vào Cõi Chết flac

Tấn Phát. Vietnamese. Writer: Phạm Duy;Nguyễn Long. Album: Phút Đầu Tiên (Tape).
Hamlet Trương

Mỗi Thứ Anh Thêm Vào Tình Yêu flac

Hamlet Trương. 2013. Vietnamese. Writer: Hamlet Trương. Album: Vol.1.
Hồ Quang Hiếu

Mỗi Thứ Anh Thêm Vào Tình Yêu 128kbps

Hồ Quang Hiếu. 2017. Vietnamese. Writer: Hamlet Trương.
Phạm Quỳnh Anh

Mỗi Thứ Em Thêm Vào Tình Yêu flac

Phạm Quỳnh Anh. 2013. Vietnamese. Writer: Hamlet Trương.
Carol Kim

Yêu Em Vào Cõi Chết flac

Carol Kim. 2000. Vietnamese. Writer: Phạm Duy. Album: 14 Tình Khúc Chọn Lọc.
Elvis Phương

Yêu Em Vào Cõi Chết flac

Elvis Phương. 2007. Vietnamese. Writer: Phạm Duy. Album: Tình Đặc Biệt 4: Tình Yêu Và Tuổi Trẻ 2 - Barbie Girl.
Mai Tuấn

Yêu Em Vào Cõi Chết flac

Mai Tuấn. 2016. Vietnamese. Writer: Phạm Duy. Album: Những Khúc Vọng Xưa.
Ngọc Bích

Yêu Em Vào Cõi Chết 320kbps

Ngọc Bích. Vietnamese. Writer: Phạm Duy. Album: Một Mai Em Đi.

Hot Chinese

Unknown

Vẫn Là Thua Rồi (还是输了) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Hắc Kỳ Tử

Dạ Vũ (夜舞) 320kbps

Hắc Kỳ Tử. 2022. Chinese.
Hạ Uyển An

Gặp Nhau Trong Biển Người (相遇在人海) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Unknown

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Lời Chia Tay Thầm Lặng (无声告别) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Hạ Uyển An

Mộng Tỉnh Nhất Tràng Không (梦醒一场空) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Unknown

Tâm Nguyện (心愿) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Tâm Nguyện (心愿) (EP).
Unknown

Dạ Hải Đường (夜海棠) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tội Lỗi Và Tình Yêu (罪与爱) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Soda 35° Gặp Đá 0° (35°的汽水遇到0°的冰) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Diệp Lý

Yếm Ly (厌离) flac

Diệp Lý. 2022. Chinese.
Unknown

Tấm Vé Đơn (单人券) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Tấm Vé Đơn (单人券) (EP).
Unknown

Không Gặp Được Càng Tốt (没遇见更好) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Ngân Lâm

Đầu Cành Mơ Đỏ Ý Xuân Reo (红杏枝头春意闹) flac

Ngân Lâm. 2022. Chinese.
Unknown

Trời Mưa Thân Ái (亲爱的下雨了) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Diệp Lý

Không Rời Không Bỏ (不离不弃) flac

Diệp Lý. 2022. Chinese. Album: Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng - Heroes (说英雄谁是英雄 网剧原声带) (OST).
Unknown

Vai Diễn Có Như Không Có (可有可无的角色) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nhầm Lẫn Gió Đêm Là Anh (错把晚风当作你) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) (EP).
Unknown

Yêu Anh (爱你) (Nữ Bản / 女版) flac

Unknown. 2022. Chinese.