LOADING ...

Đầu Cành Mơ Đỏ Ý Xuân Reo (红杏枝头春意闹)

- Ngân Lâm (2022)
Play 32kbps

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Đầu Cành Mơ Đỏ Ý Xuân Reo (红杏枝头春意闹) by Ngân Lâm, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

hóng xìng zhī tóu chūn yì nào
liáng chén fēng guāng hǎo
qiān lǐ tiān yá wàn lǐ lù
huán shèng duō shǎo nián shǎo
pí pá yī shēng xiāng sī duàn
huán hǎo yǒu nǐ jīn shēng xù měi yuè liáng zhāo
fú shēng zhī hé zūn qián lǎo
xuě mǎn cháng ān dào
mèng lán shí jiǔ xǐng hòu
kōng yú fēng gǔ jié áo
mǎ tí tà suì chūn cǎo lǜ
huán hǎo yǒu nǐ qián háng gòng fēng qīn yǔ rǎo
duō shǎo cì shuāng tiān nán xiǎo
duō shǎo huí dēng huā kōng lǎo
jiàn guàn le xié yáng cán zhào
wàng bù le lí huái fán nǎo
fú shēng zhī hé zūn qián lǎo
xuě mǎn cháng ān dào
mèng lán shí jiǔ xǐng hòu
kōng yú fēng gǔ jié áo
mǎ tí tà suì chūn cǎo lǜ
huán hǎo yǒu nǐ qián háng gòng fēng qīn yǔ rǎo
duō shǎo cì shuāng tiān nán xiǎo
duō shǎo huí dēng huā kōng lǎo
jiàn guàn le xié yáng cán zhào
wàng bù le lí huái fán nǎo
huán hǎo yǒu nǐ ràng zhè kē xīn
yòu zài tiào
huán hǎo yǒu nǐ ràng zhè kē xīn
yòu zài tiào

"Đầu Cành Mơ Đỏ Ý Xuân Reo (红杏枝头春意闹)" Videos

Other songs of Ngân Lâm

Ngân Lâm

Đầu Cành Mơ Đỏ Ý Xuân Reo (红杏枝头春意闹) flac

Ngân Lâm. 2022. Chinese.
Ngân Lâm

Tuyết Rơi (雪花) flac

Ngân Lâm. 2021. Chinese.
Ngân Lâm

Núi Thanh Thành Hạ Bạch Tố Trinh (青城山下白素贞) flac

Ngân Lâm. 2021. Instrumental.
Ngân Lâm

Lưu Ly (琉璃) flac

Ngân Lâm. 2020. Chinese. Album: Lưu Ly (琉璃).
Ngân Lâm

Nhất Mộng Tình Thâm (一梦情深) flac

Ngân Lâm. 2020. Chinese. Album: Nguyệt Thượng Trọng Hỏa OST (月上重火OST).
Ngân Lâm

Lạc Du Ký (乐游记) flac

Ngân Lâm. 2018. Chinese. Album: Lạc Du Ký (乐游记).
Ngân Lâm

Ý Nan Bình (意难平) flac

Ngân Lâm. 2019. Chinese. Album: Trần Tình Lệnh OST (陈情令 国风音乐专辑).
Ngân Lâm

Vô Đề Tuyết (无题雪) flac

Ngân Lâm. 2019. Chinese.
Ngân Lâm

Trân Châu (珍珠) flac

Ngân Lâm. 2019. Chinese. Album: Trân Châu (珍珠).
Ngân Lâm

Ta Là Cơn Mưa Của Chàng (我是你的雨) flac

Ngân Lâm. 2022. Chinese. Album: Kính Song Thành (镜·双城 电视剧原声带) (OST).
Ngân Lâm

Đầu Cành Mơ Đỏ Ý Xuân Reo (红杏枝头春意闹) flac

Ngân Lâm. 2022. Chinese. Album: Mộng Hoa Lục (梦华录 电视剧原声带) (OST).
Ngân Lâm

Song Tiền Minh Nguyệt Quang (窗前明月光) flac

Ngân Lâm. 2022. Chinese.
Ngân Lâm

Ta Là Cơn Mưa Của Chàng (我是你的雨) flac

Ngân Lâm. 2022. Instrumental. Album: Kính Song Thành (镜·双城 电视剧原声带) (OST).
Ngân Lâm

Thất Tịch (七夕) flac

Ngân Lâm. 2022. Chinese. Album: Trân Tu Ký - Delicacies Destiny (珍馐记 网剧原声带) (OST).
Ngân Lâm

My Nam Biên (眉南边) flac

Ngân Lâm. 2022. Chinese.
Ngân Lâm

Thất Tịch (七夕) flac

Ngân Lâm. 2022. Instrumental. Album: Trân Tu Ký - Delicacies Destiny (珍馐记 网剧原声带) (OST).
Ngân Lâm

Song Tiền Minh Nguyệt Quang (窗前明月光) flac

Ngân Lâm. 2022. Instrumental.
Ngân Lâm

Đầu Cành Mơ Đỏ Ý Xuân Reo (红杏枝头春意闹) flac

Ngân Lâm. 2022. Instrumental. Album: Mộng Hoa Lục (梦华录 电视剧原声带) (OST).
Ngân Lâm

My Nam Biên (眉南边) flac

Ngân Lâm. 2022. Instrumental.
Ngân Lâm

Kiến Hạ Như Ngộ (见夏如晤) flac

Ngân Lâm. 2022. Chinese.
Ngân Lâm

Đầu Cành Mơ Đỏ Ý Xuân Reo (红杏枝头春意闹) flac

Ngân Lâm. 2022. Chinese.
Ngân Lâm

Đầu Cành Mơ Đỏ Ý Xuân Reo (红杏枝头春意闹) flac

Ngân Lâm. 2022. Chinese. Album: Mộng Hoa Lục (梦华录 电视剧原声带) (OST).
Ngân Lâm

Đầu Cành Mơ Đỏ Ý Xuân Reo (红杏枝头春意闹) flac

Ngân Lâm. 2022. Instrumental. Album: Mộng Hoa Lục (梦华录 电视剧原声带) (OST).
Ngân Lâm

Đầu Cành Mơ Đỏ Ý Xuân Reo (红杏枝头春意闹) flac

Ngân Lâm. 2022. Instrumental.
Trang Nhung

Xuân Rẻo Cao flac

Trang Nhung. Vietnamese. Writer: Quỳnh Hợp;Nguyễn Quyết Thắng. Album: Lúng Liếng.
Hương Lan

Cánh Thiệp Đầu Xuân flac

Hương Lan. 2006. Vietnamese. Writer: Minh Kỳ;Lê Dinh;Vọng Cổ;Hoàng Song Việt. Album: Rước Xuân Về Nhà.
Hương Lan

Cánh Thiệp Đầu Xuân flac

Hương Lan. 1993. Vietnamese. Writer: Minh Kỳ. Album: Xuân Ca.
Thiên Trang

Cánh Thiệp Đầu Xuân flac

Thiên Trang. 1991. Vietnamese. Writer: Minh Kỳ;Lê Dinh. Album: Ly Rượu Mừng.
Như Quỳnh

Cánh Thiệp Đầu Xuân flac

Như Quỳnh. 2016. Vietnamese. Writer: Minh Kỳ;Lê Dinh. Album: Tết #1975.
Cánh Thiệp Đầu Xuân

Cánh Thiệp Đầu Xuân flac

Cánh Thiệp Đầu Xuân. 2000. Vietnamese. Writer: Minh Kỳ;Lê Dinh. Album: Xuân 1.
Ôn Bích Hà

Cánh Thiệp Đầu Xuân 128kbps

Ôn Bích Hà. Vietnamese. Writer: Minh Kỳ.
Quý Bình

Cánh Thiệp Đầu Xuân flac

Quý Bình. 2011. Vietnamese. Writer: Minh Kỳ;Lê Dinh. Album: Lá Thư Ngày Tết.
Phi Nhung

Cánh Thiệp Đầu Xuân 320kbps

Phi Nhung. 1998. Vietnamese. Writer: Minh Kỳ;Lê Dinh.
Mạnh Quỳnh

Cánh Thiệp Đầu Xuân flac

Mạnh Quỳnh. 2009. Vietnamese. Writer: Minh Kỳ;Lê Dinh. Album: Liên Khúc Xuân CD2.
Ngọc Lan

Cánh Thiệp Đầu Xuân flac

Ngọc Lan. 1991. Vietnamese. Writer: Minh Kỳ. Album: Tình Khúc Mùa Xuân.
Hậu Nguyễn

Cánh Thiệp Đầu Xuân 128kbps

Hậu Nguyễn. 2012. Vietnamese. Writer: Minh Kỳ;Lê Dinh.
Lý Thành Đức

Cánh Thiệp Đầu Xuân flac

Lý Thành Đức. 2016. Vietnamese. Writer: Minh Kỳ;Lê Dinh.
Hồ Tố Lan

Cánh Thiệp Đầu Xuân flac

Hồ Tố Lan. 2015. Vietnamese. Writer: Minh Kỳ;Lê Dinh.
Thanh Thuý

Cánh Thiệp Đầu Xuân flac

Thanh Thuý. 2001. Vietnamese. Writer: Minh Kỳ;Lê Dinh.
Hoàng Oanh

Cánh Thiệp Đầu Xuân flac

Hoàng Oanh. 2021. Vietnamese. Album: PBN131 - Xuân Hy Vọng (Vol 2).

Hot Chinese

Hạ Uyển An

Gặp Nhau Trong Biển Người (相遇在人海) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Hắc Kỳ Tử

Dạ Vũ (夜舞) 320kbps

Hắc Kỳ Tử. 2022. Chinese.
Unknown

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Lời Chia Tay Thầm Lặng (无声告别) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Hạ Uyển An

Mộng Tỉnh Nhất Tràng Không (梦醒一场空) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Unknown

Tâm Nguyện (心愿) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Tâm Nguyện (心愿) (EP).
Unknown

Dạ Hải Đường (夜海棠) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tội Lỗi Và Tình Yêu (罪与爱) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Soda 35° Gặp Đá 0° (35°的汽水遇到0°的冰) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Diệp Lý

Yếm Ly (厌离) flac

Diệp Lý. 2022. Chinese.
Unknown

Tấm Vé Đơn (单人券) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Tấm Vé Đơn (单人券) (EP).
Unknown

Không Gặp Được Càng Tốt (没遇见更好) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Ngân Lâm

Đầu Cành Mơ Đỏ Ý Xuân Reo (红杏枝头春意闹) flac

Ngân Lâm. 2022. Chinese.
Unknown

Trời Mưa Thân Ái (亲爱的下雨了) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Diệp Lý

Không Rời Không Bỏ (不离不弃) flac

Diệp Lý. 2022. Chinese. Album: Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng - Heroes (说英雄谁是英雄 网剧原声带) (OST).
Unknown

Vai Diễn Có Như Không Có (可有可无的角色) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nhầm Lẫn Gió Đêm Là Anh (错把晚风当作你) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) (EP).
Unknown

Yêu Anh (爱你) (Nữ Bản / 女版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Có Quan Trọng Hay Không Em Đều Từ Bỏ (重不重要我都不要了) flac

Unknown. 2022. Chinese.