LOADING ...

Không Tiếc Thời Gian (不惜时光)

- Trương Lương Dĩnh (2022)
Play 32kbps. 04:24

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Không Tiếc Thời Gian (不惜时光) by Trương Lương Dĩnh, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

yǒu yī zhǒng xiāo sè de mó yàng
sì yuè guāng là zài lí rén de xīn shàng
yú jiāng hé rú hé xiāng wàng
fēng chuī guò suì yuè de xī rǎng
tàn fán huā là jìn kōng yú xiāng
huí yì de jiǎo là shí jī bàn yōu shāng
sù bù wán bēi huān yī cháng
guài zhī guài zhè zhǐ duǎn qíng cháng
xīng chén wéi nǐ dàng yàng
fēng yuè wéi nǐ chī kuáng
shuí wéi nǐ bù xī shí guāng
děng dì lǎo děng tiān huāng
děng mǒu tiān zài huí wàng
xiào kàn suǒ yǒu cāng sāng
zhí zǐ zhī shǒu
bù fù sī liáng
yǒu yī zhǒng bù yú de pàn wàng
shì shuāng yǎn shǐ zhōng wéi nǐ hán zhuó guāng
bù jù pà tiān yá lù cháng
gān wéi nǐ pī mǎn shēn fēng shuāng
yuàn yī mèng cāng hǎi bié wú yàng
gù rén yú gù dì gù xīn réng wèi wàng
yī dìng yǒu róu ruǎn mù guāng
yī huí móu biàn róng huà cāng máng
xīng chén wéi nǐ dàng yàng
fēng yuè wéi nǐ chī kuáng
shuí wéi nǐ bù xī shí guāng
děng dì lǎo děng tiān huāng
děng mǒu tiān zài huí wàng
xiào kàn suǒ yǒu cāng sāng
zhí zǐ zhī shǒu
bù fù sī liáng
a a a
děng shuāng yǎn wéi duì fāng
fàn qǐ le bō guāng
a a a
zài péi nǐ qù kàn nà
xì shuǐ liú cháng

"Không Tiếc Thời Gian (不惜时光)" Videos

[Vietsub+pinyin] Không tiếc thời gian - Trương Lương Dĩnh《Mộng hoa lục OST》| 不惜时光 - 张靓颖《梦华录》主题曲
[Vietsub+pinyin] Không tiếc thời gian - Trương Lương Dĩnh《Mộng hoa lục OST》| 不惜时光 - 张靓颖《梦华录》主题曲
VI/EN :Không Tiếc Thời Gian – Trương Lương Dĩnh | 不惜时光//张靓颖 |《A Dream of Splendor》Mộng Hoa Lục OST
VI/EN :Không Tiếc Thời Gian – Trương Lương Dĩnh | 不惜时光//张靓颖 |《A Dream of Splendor》Mộng Hoa Lục OST
不惜时光 (Spare No Time) - 张靓颖  (Jane Zhang)《梦华录 A Dream of Splendor》Chi/Eng/Pinyin lyrics
不惜时光 (Spare No Time) - 张靓颖 (Jane Zhang)《梦华录 A Dream of Splendor》Chi/Eng/Pinyin lyrics
Không Tiếc Thời Gian (不惜时光) - Trương Lương Dĩnh | Mộng Hoa Lục Ost
Không Tiếc Thời Gian (不惜时光) - Trương Lương Dĩnh | Mộng Hoa Lục Ost
KHÔNG TIẾC THỜI GIAN (不惜时光) - Trương Lượng Dĩnh (Mộng hoa lục OST)
KHÔNG TIẾC THỜI GIAN (不惜时光) - Trương Lượng Dĩnh (Mộng hoa lục OST)
[ 1 HOUR ] Không tiếc thời gian/不惜时光 - Trương Lương Dĩnh/张靓颖  ( Mộng Hoa Lục/ 梦华录OST )
[ 1 HOUR ] Không tiếc thời gian/不惜时光 - Trương Lương Dĩnh/张靓颖 ( Mộng Hoa Lục/ 梦华录OST )
[VIETSUB┃KARA┃AUDIO] Không Tiếc Thời Gian / 不惜时光 ― Trương Lương Dĩnh┃OST Drama “梦华录” / Mộng Hoa Lục
[VIETSUB┃KARA┃AUDIO] Không Tiếc Thời Gian / 不惜时光 ― Trương Lương Dĩnh┃OST Drama “梦华录” / Mộng Hoa Lục
[Vietsub+Kara] Không tiếc thời gian 不惜时光 - Trương Lương Dĩnh 张靓颖 | Nhạc phim Mộng Hoa Lục
[Vietsub+Kara] Không tiếc thời gian 不惜时光 - Trương Lương Dĩnh 张靓颖 | Nhạc phim Mộng Hoa Lục
♩ vietsub | Chẳng Tiếc Thời Gian | 不惜时光 – Trương Lương Dĩnh 张靓颖 | Mộng Hoa Lục 梦华录 OST
♩ vietsub | Chẳng Tiếc Thời Gian | 不惜时光 – Trương Lương Dĩnh 张靓颖 | Mộng Hoa Lục 梦华录 OST
♫ | Vietsub | Không Tiếc Thời Gian 不惜时光 - Trương Lượng Dĩnh 张靓颖 | 梦华录 Mộng Hoa Lục OST
♫ | Vietsub | Không Tiếc Thời Gian 不惜时光 - Trương Lượng Dĩnh 张靓颖 | 梦华录 Mộng Hoa Lục OST
[Pinyin+Vietsub] OST Mộng Hoa Lục/梦华录主题曲 | Không Tiếc Thời Gian - Trương Lương Dĩnh/不惜时光 - 张靓颖
[Pinyin+Vietsub] OST Mộng Hoa Lục/梦华录主题曲 | Không Tiếc Thời Gian - Trương Lương Dĩnh/不惜时光 - 张靓颖
Không Tiếc Thời Gian (不惜时光) - Trương Lương Dĩnh
Không Tiếc Thời Gian (不惜时光) - Trương Lương Dĩnh
[Vietsub + Pinyin ] Không Tiếc Thời Gian《不惜时光》Trương Lương Dĩnh | 张靓颖 | Mộng Hoa Lục OST《梦华录》
[Vietsub + Pinyin ] Không Tiếc Thời Gian《不惜时光》Trương Lương Dĩnh | 张靓颖 | Mộng Hoa Lục OST《梦华录》
❤ [Vietsub+Pinyin] OST Mộng hoa lục《梦华录》- Không tiếc thời gian《不惜时光》- Trương Lương Dĩnh 张靓颖
❤ [Vietsub+Pinyin] OST Mộng hoa lục《梦华录》- Không tiếc thời gian《不惜时光》- Trương Lương Dĩnh 张靓颖
[vietsub] Nhạc phim Mộng Hoa Lục | Bất Tích Thời Quang - Trương Lương Dĩnh |《不惜时光》张靓颖 | 梦华录 电视剧主题曲
[vietsub] Nhạc phim Mộng Hoa Lục | Bất Tích Thời Quang - Trương Lương Dĩnh |《不惜时光》张靓颖 | 梦华录 电视剧主题曲
•vietsub• Không Tiếc Thời Gian (不惜时光)- Trương Lương Dĩnh | Nhạc Phim Mộng Hoa Lục: 梦华录
•vietsub• Không Tiếc Thời Gian (不惜时光)- Trương Lương Dĩnh | Nhạc Phim Mộng Hoa Lục: 梦华录
Bất Tích Thời Quang (不惜时光) - Trương Lương Dĩnh (张靓颖) (Ost梦华录) (Ost Mộng Hoa Lục)
Bất Tích Thời Quang (不惜时光) - Trương Lương Dĩnh (张靓颖) (Ost梦华录) (Ost Mộng Hoa Lục)
张靓颖 Jane Zhang - 不惜时光 【电视剧 《梦华录》 A Dream Of Splendor 主题曲 Theme Song OST 】【动态歌词 Lyrics】♪
张靓颖 Jane Zhang - 不惜时光 【电视剧 《梦华录》 A Dream Of Splendor 主题曲 Theme Song OST 】【动态歌词 Lyrics】♪
不惜时光 - 张靓颖(梦华录 电视剧主题曲|片尾曲 OST) | Drama A Dream O Splendor OST
不惜时光 - 张靓颖(梦华录 电视剧主题曲|片尾曲 OST) | Drama A Dream O Splendor OST
不惜时光 - 张靓颖 Jane Zhang (《梦华录》电视剧 片尾主题曲 | A Dream of Splendor OST)
不惜时光 - 张靓颖 Jane Zhang (《梦华录》电视剧 片尾主题曲 | A Dream of Splendor OST)
[Vietsub] Nếu như đây là tình yêu - Trương Lương Dĩnh (Jane Zhang)
[Vietsub] Nếu như đây là tình yêu - Trương Lương Dĩnh (Jane Zhang)

Other songs of Trương Lương Dĩnh

Trương Lương Dĩnh

Không Tiếc Thời Gian (不惜时光) flac

Trương Lương Dĩnh. 2022. Chinese.
Trương Lương Dĩnh

Yêu Thầm (暗恋) flac

Trương Lương Dĩnh. 2022. Chinese.
Trương Lương Dĩnh

Một Đời Một Lần Rung Động (一生一次心一动) flac

Trương Lương Dĩnh. 2021. Chinese.
Trương Lương Dĩnh

Vô Vong (无忘) flac

Trương Lương Dĩnh. 2021. Chinese.
Trương Lương Dĩnh

Vô Hoa (无华) flac

Trương Lương Dĩnh. 2020. Chinese. Album: Hữu Phỉ (有翡 电视剧原声带) (OST).
Trương Lương Dĩnh

Những Gì Anh Muốn Hãy Mang Đi; Nếu Như Có Kiếp Sau; Cứ Như Vậy Cũng Tốt; Không Học Được (你要的全拿走; 如果有来生; 就这样好了; 学不会) flac

Trương Lương Dĩnh. 2018. Chinese. Album: Sound Of My Dream China Mùa 3 Tập 5 (梦想的声音第三季第5期).
Trương Lương Dĩnh

Song Sinh Diễm (双生焰) flac

Trương Lương Dĩnh. 2019. Chinese. Album: Đại Chiến Âm Dương OST (神探蒲松龄 电影原声大碟).
Trương Lương Dĩnh

Em Yêu Anh Có Thể Đảo Ngược Ba Chữ Này Chứ (我爱你三个字能倒过来) flac

Trương Lương Dĩnh. 2019. Chinese. Album: Em Yêu Anh Có Thể Đảo Ngược Ba Chữ Này Chứ (我爱你三个字能倒过来).
Trương Lương Dĩnh

Ước Hẹn Thế Giới (相约世界) flac

Trương Lương Dĩnh. 2019. Chinese. Writer: Triệu Đại Minh;Loan Khải.
Trương Lương Dĩnh

Em Yêu Anh Có Thể Đảo Ngược Ba Chữ Này Chứ (我爱你三个字能倒过来) flac

Trương Lương Dĩnh. 2019. Instrumental. Album: Em Yêu Anh Có Thể Đảo Ngược Ba Chữ Này Chứ (我爱你三个字能倒过来).
Trương Lương Dĩnh

Cho Dù (就算) flac

Trương Lương Dĩnh. 2018. Instrumental. Album: Cho Dù (就算).
Trương Lương Dĩnh

Cho Dù (就算) flac

Trương Lương Dĩnh. 2018. Chinese. Album: Cho Dù (就算).
Trương Lương Dĩnh

Trường An Cũ (故长安) flac

Trương Lương Dĩnh. 2018. Instrumental. Album: Trường An Cũ (故长安).
Trương Lương Dĩnh

Trường An Cũ (故长安) flac

Trương Lương Dĩnh. 2018. Chinese. Album: Trường An Cũ (故长安).
Trương Lương Dĩnh

Em Không Còn (我不再) flac

Trương Lương Dĩnh. 2018. Chinese. Album: Em Không Còn (我不再).
Trương Lương Dĩnh

Không Tiếc Thời Gian (不惜时光) flac

Trương Lương Dĩnh. 2022. Chinese. Album: Mộng Hoa Lục (梦华录 电视剧原声带) (OST).
Trương Lương Dĩnh

Không Tiếc Thời Gian (不惜时光) flac

Trương Lương Dĩnh. 2022. Instrumental. Album: Mộng Hoa Lục (梦华录 电视剧原声带) (OST).
Trương Lương Dĩnh

Yêu Thầm (暗恋) flac

Trương Lương Dĩnh. 2022. Instrumental.
Trương Lương Dĩnh

Không Tiếc Thời Gian (不惜时光) flac

Trương Lương Dĩnh. 2022. Instrumental.
Trương Lương Dĩnh

Nếu Như Tiếp Tục Yêu (如果爱下去) (Live) flac

Trương Lương Dĩnh. 2022. Chinese. Album: Bài Hát Khen Ngợi Mùa 2 Tập 8 (为歌而赞第二季 第8期).
Trương Lương Dĩnh

Không Tiếc Thời Gian (不惜时光) flac

Trương Lương Dĩnh. 2022. Chinese.
Trương Lương Dĩnh

Không Tiếc Thời Gian (不惜时光) flac

Trương Lương Dĩnh. 2022. Instrumental. Album: Mộng Hoa Lục (梦华录 电视剧原声带) (OST).
Trương Lương Dĩnh

Không Tiếc Thời Gian (不惜时光) flac

Trương Lương Dĩnh. 2022. Instrumental.
Trương Lương Dĩnh

Không Tiếc Thời Gian (不惜时光) flac

Trương Lương Dĩnh. 2022. Chinese. Album: Mộng Hoa Lục (梦华录 电视剧原声带) (OST).
Unknown

Thời Gian Tiệc Tùng (派对时间) 320kbps

Unknown. 2022. Instrumental.
Unknown

Thời Gian Tiệc Tùng (派对时间) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Various Artists

Thời Gian Và Không Gian (扭曲的时空) flac

Various Artists. 2018. Instrumental. Album: Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em 2 OST (我与你的光年距离2 电视剧原声音乐).
Twins

Thời Gian Không Tuổi (虛齡時代) flac

Twins. 2015. Chinese. Album: Thời Gian Không Tuổi (虛齡時代) EP.
Mạc Văn Uý

Không Có Thời Gian (没时间) flac

Mạc Văn Uý. 2003. Chinese. Album: Mười Năm Hoàng Kim (滚石香港黄金十年).
Mạc Văn Uý

Không Có Thời Gian (沒時間) flac

Mạc Văn Uý. 2015. Chinese. Album: Tân Nữ Nhân Đài Loan (新台灣女人).
Twins

Thời Gian Không Tuổi (虛齡時代) flac

Twins. 2015. Instrumental. Album: Thời Gian Không Tuổi (虛齡時代) EP.
Unknown

Không Có Thời Gian (没时间) flac

Unknown. 2010. Chinese. Writer: Cà Phê Sữa Bò (牛奶&咖啡). Album: Cho Anh Chút Sắc Màu (给你点儿颜色) - EP.
Hoắc Tôn

Thời Gian Không Thể Quên (时光不忘) flac

Hoắc Tôn. 2016. Chinese. Writer: Triệu Hân;Điền Mịch. Album: Thời Gian Không Thể Quên (时光不忘).
Hương Lan

Thời Gian Trôi Không Ngừng 320kbps

Hương Lan. Vietnamese. Album: Tình Thánh Giá.
Viên Á Duy

Thời Gian Không Giải Thích (时间不解释) flac

Viên Á Duy. 2019. Chinese. Album: 1212.
Anh Tài

Thời Gian Không Còn Dài 320kbps

Anh Tài. Vietnamese. Writer: Tuấn Mario.
Anh Tài

Thời Gian Không Còn Dài 320kbps

Anh Tài. 2011. Vietnamese.
Viên Á Duy

Thời Gian Không Giải Thích (时间不解释) flac

Viên Á Duy. 2019. Instrumental. Album: 1212.
Phương Nhung

Thời Gian Dài Không Chịu Được 320kbps

Phương Nhung. 2015. Chinese.
Unknown

Thời Gian Không Thể Trở Lại (时光不能重来) flac

Unknown. 2022. Chinese.

Hot Chinese

Unknown

Vẫn Là Thua Rồi (还是输了) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Hắc Kỳ Tử

Dạ Vũ (夜舞) 320kbps

Hắc Kỳ Tử. 2022. Chinese.
Hạ Uyển An

Gặp Nhau Trong Biển Người (相遇在人海) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Unknown

Không Thể Đợi Hoa Nở (等不来花开) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Lời Chia Tay Thầm Lặng (无声告别) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Hạ Uyển An

Mộng Tỉnh Nhất Tràng Không (梦醒一场空) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Unknown

Tâm Nguyện (心愿) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Tâm Nguyện (心愿) (EP).
Unknown

Dạ Hải Đường (夜海棠) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tội Lỗi Và Tình Yêu (罪与爱) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Soda 35° Gặp Đá 0° (35°的汽水遇到0°的冰) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Diệp Lý

Yếm Ly (厌离) flac

Diệp Lý. 2022. Chinese.
Unknown

Tấm Vé Đơn (单人券) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Tấm Vé Đơn (单人券) (EP).
Unknown

Không Gặp Được Càng Tốt (没遇见更好) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Ngân Lâm

Đầu Cành Mơ Đỏ Ý Xuân Reo (红杏枝头春意闹) flac

Ngân Lâm. 2022. Chinese.
Unknown

Trời Mưa Thân Ái (亲爱的下雨了) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Diệp Lý

Không Rời Không Bỏ (不离不弃) flac

Diệp Lý. 2022. Chinese. Album: Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng - Heroes (说英雄谁是英雄 网剧原声带) (OST).
Unknown

Vai Diễn Có Như Không Có (可有可无的角色) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nhầm Lẫn Gió Đêm Là Anh (错把晚风当作你) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Nửa Đêm Nghe Gió (夜半听风) (EP).
Unknown

Yêu Anh (爱你) (Nữ Bản / 女版) flac

Unknown. 2022. Chinese.