LOADING ...

Một Đời Một Lần Rung Động (一生一次心一动)

- Trương Lương Dĩnh (2021)
Play 32kbps. 05:04

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Một Đời Một Lần Rung Động (一生一次心一动) by Trương Lương Dĩnh, . The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

yī wān xiāng sī kǔ tái tóu yuè juān juān rú sù
chù bù dào zhī néng yǔ fēng tóng zhù
xīn shì diǎn hóng zhú rán nián huá dào chí mù
gēn zhuó nǐ yǒu shēng bù suàn xū dù
xiǎng zuò nǐ de guī tú
yǔ nǐ zhǎng dēng wéi nǐ dú
wú wèi qíng shī
huò shì yī běn lèi mù
yuàn wǒ yī shì zhuī zhú
bù rǎn chén tǔ yǒu qíng zì zhào fú
yuàn wǒ bù nǐ jiù lù xì yǔ zhāo mù
jiāng shāng hén féng bǔ
yuàn wǒ qīng chūn pí fū huí yì yí gǔ
là pò yě tóu rù
chéng mēng nǐ de qīng mù zuì hòu rú zuì chū
yī shēng yī cì
xīn yī dòng
nà jī nián chén fú fēn lí rú bì jīng zhī lù
yú chuán chǐ sù jì qíng zhōng bù jì kǔ
xiǎng zuò nǐ de guī tú
yǔ nǐ zhǎng dēng wéi nǐ dú
wú wèi qíng shī
huò shì yī běn lèi mù
yuàn wǒ yī shì zhuī zhú bù rǎn chén tǔ
yǒu qíng zì zhào fú
yuàn wǒ bù nǐ jiù lù xì yǔ zhāo mù
jiāng shāng hén féng bǔ
yuàn wǒ qīng chūn pí fū huí yì yí gǔ
là pò yě tóu rù
chéng mēng nǐ de qīng mù zuì hòu rú zuì chū
zhí mí bù wù
yuàn shǒu zhān rǎn ní tǔ bù zhī jí kǔ
réng jiāng huā xì shù
yuàn shēn zhǎn zhuǎn mí tú jī jīng huāng wú
lín shēn kě jiàn lù
yuàn xīn ǒu ěr zhòng fù suì là zhòng zǔ
zài wán zhěng jiāo fù
chéng mēng nǐ de qīng mù zuì hòu rú zuì chū
yī shēng yī cì
xīn yī dòng

"Một Đời Một Lần Rung Động (一生一次心一动)" Videos

[ Vietsub + Pinyin ] Một Đời Một Lần Rung Động - Trương Lương Dĩnh | 一生一次心一动 - 张靓颖 || Hộc Châu OST
[ Vietsub + Pinyin ] Một Đời Một Lần Rung Động - Trương Lương Dĩnh | 一生一次心一动 - 张靓颖 || Hộc Châu OST
[1 HOUR] Một đời một lần rung động - Trương Lương Dĩnh (OST Hộc Châu Phu Nhân) | 一生一次心一动 - 张靓颖
[1 HOUR] Một đời một lần rung động - Trương Lương Dĩnh (OST Hộc Châu Phu Nhân) | 一生一次心一动 - 张靓颖
[Pinyin - Vietsub] Một Đời Một Lần Rung Động - Trương Lương Dĩnh | 一生一次心一动 – 张靓颖
[Pinyin - Vietsub] Một Đời Một Lần Rung Động - Trương Lương Dĩnh | 一生一次心一动 – 张靓颖
░vietsub ⋮ Một Đời Một Lần Rung Động/一生一次心一动 – Trương Lương Dĩnh/张靓颖 ⋮《斛珠夫人》Hộc Châu Phu Nhân OST
░vietsub ⋮ Một Đời Một Lần Rung Động/一生一次心一动 – Trương Lương Dĩnh/张靓颖 ⋮《斛珠夫人》Hộc Châu Phu Nhân OST
[Vietsub+Pinyin ] Một đời một lần rung động 一生一次心一动 - Trương Lương Dĩnh 张靓颖 - Hộc Châu Phu Nhân OST
[Vietsub+Pinyin ] Một đời một lần rung động 一生一次心一动 - Trương Lương Dĩnh 张靓颖 - Hộc Châu Phu Nhân OST
[Vietsub] Một Đời Một Lần Rung Động (一生一次心一动) - Trương Lương Dĩnh (张靓颖) | Hộc Châu Phu Nhân OST
[Vietsub] Một Đời Một Lần Rung Động (一生一次心一动) - Trương Lương Dĩnh (张靓颖) | Hộc Châu Phu Nhân OST
[Vietsub] Một Đời Một Lần Rung Động 一生一次心一动  - Trương Lương Dĩnh 张靓颖 || Hộc Châu Phu Nhân OST 斛珠夫人
[Vietsub] Một Đời Một Lần Rung Động 一生一次心一动 - Trương Lương Dĩnh 张靓颖 || Hộc Châu Phu Nhân OST 斛珠夫人
Một Đời Một Lần Rung Động 一生一次心一动 - Trương Lương Dĩnh | OST Hộc Châu Phu Nhân
Một Đời Một Lần Rung Động 一生一次心一动 - Trương Lương Dĩnh | OST Hộc Châu Phu Nhân
[Vietsub] Một Đời Một Lần Rung Động- Trương Lương Dĩnh [一生一次心一动 张靓颖] Hộc Châu Phu Nhân OST
[Vietsub] Một Đời Một Lần Rung Động- Trương Lương Dĩnh [一生一次心一动 张靓颖] Hộc Châu Phu Nhân OST
MỘT ĐỜI MỘT LẦN RUNG ĐỘNG (一生一次心一动) - Trương Lượng Dĩnh (Hộc Châu phu nhân OST)
MỘT ĐỜI MỘT LẦN RUNG ĐỘNG (一生一次心一动) - Trương Lượng Dĩnh (Hộc Châu phu nhân OST)
[VIETSUB] Một đời một lần rung động - Trương Lương Dĩnh| 一生一次心一动 -张靓颖 (Hộc Châu Phu Nhân OST)
[VIETSUB] Một đời một lần rung động - Trương Lương Dĩnh| 一生一次心一动 -张靓颖 (Hộc Châu Phu Nhân OST)
Vietsub• Một Đời Một Lần Rung Động (一生一次心一动) - Trương Lương Dĩnh
Vietsub• Một Đời Một Lần Rung Động (一生一次心一动) - Trương Lương Dĩnh
[Pinyin+Vietsub] Một Đời Một Lần Động Tâm - Trương Lương Dĩnh - Ost Hộc Châu Phu Nhân (一生一次心一动-张靓颖)
[Pinyin+Vietsub] Một Đời Một Lần Động Tâm - Trương Lương Dĩnh - Ost Hộc Châu Phu Nhân (一生一次心一动-张靓颖)
Một Đời Một Lần Rung Động  一生一次心一动 – Trương Lương Dĩnh 张靓颖 《斛珠夫人》Hộc Châu Phu Nhân OST
Một Đời Một Lần Rung Động 一生一次心一动 – Trương Lương Dĩnh 张靓颖 《斛珠夫人》Hộc Châu Phu Nhân OST
[KARAOKE] Một Đời Một Lần Rung Động - Trương Lương Dĩnh/ 一生一次心一动 - 张靓颖/ Hộc Châu Phu Nhân OST
[KARAOKE] Một Đời Một Lần Rung Động - Trương Lương Dĩnh/ 一生一次心一动 - 张靓颖/ Hộc Châu Phu Nhân OST
[VIETSUB] Nhạc Phim Hộc Châu Phu Nhân | Một Đời Một Lần Rung Động(一生一次心一动) | Trương Lương Dĩnh(张靓颖)
[VIETSUB] Nhạc Phim Hộc Châu Phu Nhân | Một Đời Một Lần Rung Động(一生一次心一动) | Trương Lương Dĩnh(张靓颖)
❤ FMV [Vietsub+Pinyin] Một đời chỉ một lần rung động - Hộc Châu phu nhân OST - Trương Lương Dĩnh
❤ FMV [Vietsub+Pinyin] Một đời chỉ một lần rung động - Hộc Châu phu nhân OST - Trương Lương Dĩnh
[ VIETSUB ] Một Đời Một Lần Động Lòng - Trương Lượng Dĩnh OST Hộc Châu Phu Nhân ll 一生一次心一动 - 张靓颖
[ VIETSUB ] Một Đời Một Lần Động Lòng - Trương Lượng Dĩnh OST Hộc Châu Phu Nhân ll 一生一次心一动 - 张靓颖
Một Đời Một Lần Rung Động (一生一次心一动) ("斛珠夫人"Hộc Châu Phu Nhân OST) - Trương Lương Dĩnh
Một Đời Một Lần Rung Động (一生一次心一动) ("斛珠夫人"Hộc Châu Phu Nhân OST) - Trương Lương Dĩnh
【Cover Lời Việt】♪ “Một Đời Một Lần Rung Động” • 一生一次心一动 ⋮ (斛珠夫人) Hộc Châu Phu Nhân OST
【Cover Lời Việt】♪ “Một Đời Một Lần Rung Động” • 一生一次心一动 ⋮ (斛珠夫人) Hộc Châu Phu Nhân OST

Other songs of Trương Lương Dĩnh

Trương Lương Dĩnh

Một Đời Một Lần Rung Động (一生一次心一动) flac

Trương Lương Dĩnh. 2021. Chinese.
Trương Lương Dĩnh

Vô Vong (无忘) flac

Trương Lương Dĩnh. 2021. Chinese.
Trương Lương Dĩnh

Vô Hoa (无华) flac

Trương Lương Dĩnh. 2020. Chinese. Album: Hữu Phỉ (有翡 电视剧原声带) (OST).
Trương Lương Dĩnh

Những Gì Anh Muốn Hãy Mang Đi; Nếu Như Có Kiếp Sau; Cứ Như Vậy Cũng Tốt; Không Học Được (你要的全拿走; 如果有来生; 就这样好了; 学不会) flac

Trương Lương Dĩnh. 2018. Chinese. Album: Sound Of My Dream China Mùa 3 Tập 5 (梦想的声音第三季第5期).
Trương Lương Dĩnh

Song Sinh Diễm (双生焰) flac

Trương Lương Dĩnh. 2019. Chinese. Album: Đại Chiến Âm Dương OST (神探蒲松龄 电影原声大碟).
Trương Lương Dĩnh

Em Yêu Anh Có Thể Đảo Ngược Ba Chữ Này Chứ (我爱你三个字能倒过来) flac

Trương Lương Dĩnh. 2019. Chinese. Album: Em Yêu Anh Có Thể Đảo Ngược Ba Chữ Này Chứ (我爱你三个字能倒过来).
Trương Lương Dĩnh

Ước Hẹn Thế Giới (相约世界) flac

Trương Lương Dĩnh. 2019. Chinese. Writer: Triệu Đại Minh;Loan Khải.
Trương Lương Dĩnh

Em Yêu Anh Có Thể Đảo Ngược Ba Chữ Này Chứ (我爱你三个字能倒过来) flac

Trương Lương Dĩnh. 2019. Instrumental. Album: Em Yêu Anh Có Thể Đảo Ngược Ba Chữ Này Chứ (我爱你三个字能倒过来).
Trương Lương Dĩnh

Cho Dù (就算) flac

Trương Lương Dĩnh. 2018. Instrumental. Album: Cho Dù (就算).
Trương Lương Dĩnh

Cho Dù (就算) flac

Trương Lương Dĩnh. 2018. Chinese. Album: Cho Dù (就算).
Trương Lương Dĩnh

Trường An Cũ (故长安) flac

Trương Lương Dĩnh. 2018. Instrumental. Album: Trường An Cũ (故长安).
Trương Lương Dĩnh

Trường An Cũ (故长安) flac

Trương Lương Dĩnh. 2018. Chinese. Album: Trường An Cũ (故长安).
Trương Lương Dĩnh

Em Không Còn (我不再) flac

Trương Lương Dĩnh. 2018. Chinese. Album: Em Không Còn (我不再).
Trương Lương Dĩnh

Ước Định (约定) flac

Trương Lương Dĩnh. 2021. Chinese.
Trương Lương Dĩnh

U&I flac

Trương Lương Dĩnh. 2021. Chinese.
Trương Lương Dĩnh

Người Đáng Yêu Nhất (最可爱的人) flac

Trương Lương Dĩnh. 2021. Chinese.
Trương Lương Dĩnh

Vô Vong (无忘) flac

Trương Lương Dĩnh. 2021. Instrumental.
Trương Lương Dĩnh

Ước Định (约定) flac

Trương Lương Dĩnh. 2021. Instrumental.
Trương Lương Dĩnh

Người Đáng Yêu Nhất (最可爱的人) flac

Trương Lương Dĩnh. 2021. Instrumental.
Trương Lương Dĩnh

Cô Nàng (她) 320kbps

Trương Lương Dĩnh. 2020. Instrumental. Album: Cô Nàng Lợi Hại OST (了不起的女孩 电视剧原声带) (EP).
Trương Lương Dĩnh

Một Đời Một Lần Rung Động (一生一次心一动) flac

Trương Lương Dĩnh. 2021. Chinese.
Tăng Phúc

Một Lần Và Một Đời flac

Tăng Phúc. 2021. Vietnamese.
Nguyên Khang

Một Lần Trong Đời flac

Nguyên Khang. 2010. Vietnamese. Writer: Trúc Hồ. Album: Một Lần Trong Đời.
Minh Hiếu

Một Lần Trong Đời flac

Minh Hiếu. Vietnamese. Writer: Duy Khánh. Album: Tiếng Hát Minh Hiếu (Dĩa A - Tape).
Lưu Đức Hoa

Một Lần Trong Đời (一生一次) flac

Lưu Đức Hoa. Chinese. Album: Lưu Đức Hoa Của Chúng Ta (Tiếng Phổ Thông) (CD3).
Hương Lan

Một Lần Trong Đời flac

Hương Lan. Vietnamese. Writer: Duy Khánh. Album: Hồn Trinh Nữ.
Hương Lan

Một Lần Trong Đời flac

Hương Lan. 1992. Vietnamese. Writer: Duy Khánh. Album: Mộng Ước Mai Sau.
Hoàng Oanh

Một Lần Trong Đời flac

Hoàng Oanh. 2004. Vietnamese. Writer: Duy Khánh. Album: Souvenir Kỷ Niệm 5: Giọt Lệ Tình.
Hoàng Oanh

Một Lần Trong Đời flac

Hoàng Oanh. Vietnamese. Writer: Duy Khánh. Album: Uyên Ương 1.
Diệp Thiên Văn

Một Lần Trong Đời (一生一次) flac

Diệp Thiên Văn. 1989. Chinese. Album: Mặt Đối Mặt (面对面).
Lưu Đức Hoa

Một Lần Trong Đời (一生一次) 320kbps

Lưu Đức Hoa. 2003. Chinese. Album: If One Day (如果有一天).
Lưu Đức Hoa

Một Lần Trong Đời (一生一次) flac

Lưu Đức Hoa. Chinese. Album: Tình Khúc Nhạc Hoa Lời Việt 1.
Phi Nhung

Một Lần Trong Đời 128kbps

Phi Nhung. Vietnamese. Writer: Duy Khánh.
Kim Loan

Một Lần Trong Đời flac

Kim Loan. 1985. Vietnamese. Writer: Duy Khánh. Album: Thần Kinh Thương Nhớ (Tape).
Quang Dũng

Một Đời Người Một Rừng Cây flac

Quang Dũng. 2001. Vietnamese. Writer: Trần Long Ẩn. Album: Như Khúc Tình Ca.
Hoà Tấu

Một Đời Người Một Rừng Cây flac

Hoà Tấu. 2003. Instrumental. Writer: Trần Long Ẩn. Album: Yesterday, Relax Piano 2.
Phương Thanh

Một Đời Người Một Rừng Cây flac

Phương Thanh. 2017. Vietnamese. Writer: Trần Long Ẩn.
Minh Thuận

Một Đời Người Một Rừng Cây flac

Minh Thuận. 2001. Vietnamese. Writer: Trần Long Ẩn. Album: Tình Phiêu Lãng.
Unknown

Một đời người một rừng cây flac

Unknown. Vietnamese. Writer: Trần Long Ẩn.
Trung Hậu

Một Đời Người Một Rừng Cây 320kbps

Trung Hậu. 2017. Vietnamese. Writer: Trần Long Ẩn.

Hot Chinese

Unknown

Một Đường Sinh Hoa (一路生花) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Một Đường Sinh Hoa (一路生花) (EP).
Trương Lương Dĩnh

Một Đời Một Lần Rung Động (一生一次心一动) flac

Trương Lương Dĩnh. 2021. Chinese.
Châu Thâm

Cứ Hôn Đừng Phân Tâm (以无旁骛之吻) flac

Châu Thâm. 2021. Chinese.
Unknown

Không Hỏi (不问) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Không Hỏi (不问).
Unknown

Gió Thổi Qua Tám Ngàn Dặm (风吹过八千里) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Gió Thổi Qua Tám Ngàn Dặm (风吹过八千里) (EP).
Unknown

Có Lẽ (或许) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Trương Bích Thần

Tuyên Khắc (镌刻) flac

Trương Bích Thần. 2021. Chinese.
Unknown

Xóa Đi (删了吧 ) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

A Y Mạc (阿衣莫) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Chẩm Thán (怎叹) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Chẩm Thán (怎叹).
Unknown

Những Năm Tháng Ấy (那个年代) / Mạc Khiếu Ngữ Bản (莫叫语版) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Những Năm Tháng Ấy (那个年代) / Mạc Khiếu Ngữ Bản (莫叫语版) [Single.
Unknown

Khi Tôi Cưới Cô Ấy (当我娶过她) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Nhược Quân (若君) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Thời Tiết Mưa Nhỏ (小雨天气) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Đôi Mắt Em Tựa Ánh Sao Trời (你的眼睛像星星) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Nhất Kiến Khuynh Tâm OST (一见倾心 电视剧原声带) (EP).
Unknown

Tuyết Ở Kinh Thành (京城的雪) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Tuyết Ở Kinh Thành (京城的雪).
Unknown

Nại Hà Bất Chu Toàn (奈何不周全) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Nại Hà Bất Chu Toàn (奈何不周全).
Uông Tô Lang

Hồn Kiếm (剑魂) flac

Uông Tô Lang. 2021. Chinese.
Unknown

Tương Kiến Hoan · Hải Đường (相见欢·海棠) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Tương Kiến Hoan · Hải Đường (相见欢·海棠).
Trương Hách Tuyên

Giục Ngựa Hát Vang (策马高歌) flac

Trương Hách Tuyên. 2021. Chinese. Album: Nhất Kiến Khuynh Tâm OST (一见倾心 电视剧原声带) (EP).