LOADING ...

Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话)

- Hoa Đồng (2020)
Play 32kbps
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) by Hoa Đồng, in album Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

捻一指流沙 池鱼溅起浪花

待我醉马挥剑 斩落晚残霞

梦见紫金甲 头戴凤批纱

黄梁一梦 太虚幻浮夸

聊一篇闲话 布衣越冬夏

待我功成名就 西山纵肥马

凭酒论天下 喊声小二续茶

明月邀窗 故佯装潇洒

我饮过风 咽过沙

浪子无钱逛酒家

闻琵琶 谁人画

不再春风如寒鸦

我饮过风 咽过沙

浪迹天涯浮云下

叹流年 似黄花

问过苍天无人答

我饮过风 咽过沙

浪子无钱逛酒家

闻琵琶 谁人画

不再春风如寒鸦

我饮过风 咽过沙

浪迹天涯浮云下

叹流年 似黄花

问过苍天无人答

聊一篇闲话 布衣越冬夏

待我功成名就 西山纵肥马

凭酒论天下 喊声小二续茶

明月邀窗 故佯装潇洒

我饮过风 咽过沙

浪子无钱逛酒家

闻琵琶 谁人画

不再春风如寒鸦

我饮过风 咽过沙

浪迹天涯浮云下

叹流年 似黄花

问过苍天无人答

我饮过风 咽过沙

浪子无钱逛酒家

闻琵琶 谁人画

不再春风如寒鸦

我饮过风 咽过沙

浪迹天涯浮云下

叹流年 似黄花

问过苍天无人答

我饮过风 咽过沙

浪子无钱逛酒家

闻琵琶 谁人画

不再春风如寒鸦

我饮过风 咽过沙

浪迹天涯浮云下

叹流年 似黄花

问过苍天无人答

我饮过风 咽过沙

浪子无钱逛酒家

闻琵琶 谁人画

不再春风如寒鸦

我饮过风 咽过沙

浪迹天涯浮云下

叹流年 似黄花

问过苍天无人答

"Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话)" Videos

Other songs of Hoa Đồng

Hoa Đồng

Đến Với Những Đám Mây (抱着流云来) (DJ Tiểu Mạo Bản / DJ小帽版) flac

Hoa Đồng. 2022. Instrumental. Album: Đến Với Những Đám Mây (抱着流云来) (EP).
Hoa Đồng

Đến Với Những Đám Mây (抱着流云来) flac

Hoa Đồng. 2022. Chinese. Album: Đến Với Những Đám Mây (抱着流云来) (EP).
Hoa Đồng

Đến Với Những Đám Mây (抱着流云来) (DJ Tiểu Mạo Bản / DJ小帽版) flac

Hoa Đồng. 2022. Chinese. Album: Đến Với Những Đám Mây (抱着流云来) (EP).
Hoa Đồng

Đến Với Những Đám Mây (抱着流云来) flac

Hoa Đồng. 2022. Instrumental. Album: Đến Với Những Đám Mây (抱着流云来) (EP).
Hoa Đồng

Hồng Trần Bất Như Hí (红尘不如戏) (DJ Đức Bằng Bản / DJ德朋版) flac

Hoa Đồng. 2022. Chinese. Album: Hồng Trần Bất Như Hí (红尘不如戏) (EP).
Hoa Đồng

Những Bông Hoa Đầu Mùa Hạ (初逢夏花) flac

Hoa Đồng. 2022. Chinese. Album: Những Bông Hoa Đầu Mùa Hạ (初逢夏花) (EP).
Hoa Đồng

Hóa Thân Bồ Đề (化身菩提) flac

Hoa Đồng. 2022. Chinese.
Hoa Đồng

Hoa Tàn Gây Nỗi Buồn Ly Biệt (花谢惹离愁) flac

Hoa Đồng. 2021. Chinese. Album: Hoa Tàn Gây Nỗi Buồn Ly Biệt (花谢惹离愁) (EP).
Hoa Đồng

Mạch Thượng Nhất Phiến Tuyết (陌上一片雪) flac

Hoa Đồng. 2021. Chinese. Album: Mạch Thượng Nhất Phiến Tuyết (陌上一片雪).
Hoa Đồng

Đi Khắp Thiên Hạ Chỉ Vì Một Mình Chàng (走遍天下只为一个你) flac

Hoa Đồng. 2021. Chinese. Album: Đi Khắp Thiên Hạ Chỉ Vì Một Mình Chàng (走遍天下只为一个你).
Hoa Đồng

Vạn Vật Không Bằng Chàng (万物不如他) flac

Hoa Đồng. 2021. Chinese. Album: Vạn Vật Không Bằng Chàng (万物不如他).
Hoa Đồng

Bất Thành Kính Ý (不成敬意) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Hoa Đồng. 2021. Chinese. Album: Bất Thành Kính Ý (不成敬意).
Hoa Đồng

Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Hoa Đồng. 2020. Chinese. Album: Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话).
Hoa Đồng

Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) flac

Hoa Đồng. 2020. Chinese. Album: Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话).
Hoa Đồng

Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) / DJ Danh Long Bản (DJ名龙版) flac

Hoa Đồng. 2020. Chinese. Album: Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话).
Hoa Đồng

Anh Nơi Xa Xôi (遥远的你) flac

Hoa Đồng. 2018. Chinese. Album: Anh Nơi Xa Xôi (遥远的你).
Hoa Đồng

Một Cơn Gió Một Giấc Mơ (一阵风一场梦) flac

Hoa Đồng. 2022. Chinese. Album: Một Cơn Gió Một Giấc Mơ (一阵风一场梦) (EP).
Hoa Đồng

Đào Hoa Nhưỡng Tửu (桃花酿酒) flac

Hoa Đồng. 2022. Chinese. Album: Đào Hoa Nhưỡng Tửu (桃花酿酒) (EP).
Hoa Đồng

Hóa Thân Bồ Đề (化身菩提) (Dj Khoái Miêu Bản / Dj快猫版) flac

Hoa Đồng. 2022. Chinese.
Hoa Đồng

Hóa Thân Bồ Đề (化身菩提) flac

Hoa Đồng. 2022. Instrumental.
Hoa Đồng

Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) flac

Hoa Đồng. 2020. Chinese. Album: Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话).
Unknown

Lãng Tử Nhàn Thoại flac

Unknown. 2021. Vietnamese.
Lee Phú Quý

Lãng Tử Nhàn Thoại flac

Lee Phú Quý. 2021. Vietnamese.
Unknown

Lãng Tử Nhàn Thoại flac

Unknown. 2021. Vietnamese.
Hoa Đồng

Lãng Tử Nhàn Thoại (Remix) 320kbps

Hoa Đồng. Vietnamese.
Lee Phú Quý

Lãng Tử Nhàn Thoại (Remix 2) flac

Lee Phú Quý. 2021. Vietnamese.
Lee Phú Quý

Lãng Tự Nhàn Thoại (MEOW Remix) flac

Lee Phú Quý. 2022. Vietnamese.
Hoa Đồng

Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Hoa Đồng. 2020. Chinese. Album: Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话).
Hoa Đồng

Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) / DJ Danh Long Bản (DJ名龙版) flac

Hoa Đồng. 2020. Chinese. Album: Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话).
Hoa Đồng

Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) (DJ Gia Khoái Bản / DJ加快版) flac

Hoa Đồng. 2020. Chinese. Album: Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) (EP).
Unknown

Nhân Gian Nhàn Thoại (人间闲话) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nhân Gian Nhàn Thoại (人间闲话) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Unknown

Nhân Gian Nhàn Thoại (人间闲话) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Châu Thâm

Tự Nhấn Chuông Cửa Tự Lắng Nghe (自己按门铃自己听) (Live) flac

Châu Thâm. 2020. Chinese. Album: Ca Sĩ · Đương Đả Chi Niên Vol. 10 (歌手·当打之年 第10期).
Châu Thâm

Tự Nhấn Chuông Cửa Tự Lắng Nghe (自己按门铃自己听) (Live) flac

Châu Thâm. 2021. Chinese. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 1 (创造营2021 第一期).
Unknown

Nhân Gian Nhàn Thoại (人间闲话) (DJR7版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nhân Gian Nhàn Thoại (人间闲话) (DJR7版) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Manhand

Phong Nhân Phong Thoại 128kbps

Manhand. Chinese. Writer: Manhand.
Trác Y Đình

Tâm Tư Điện Thoại (电话情思) flac

Trác Y Đình. 2007. Chinese. Album: Hoá Điệp 2 (化蝶2).
Trịnh Thăng Bình

Lãng Tử 320kbps

Trịnh Thăng Bình. Vietnamese. Writer: Trịnh Thăng Bình.

Hot Chinese

Unknown

Bỉ Ngạn (彼岸) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Thương Lan Quyết (苍兰诀) (OST).
Unknown

Hoá Phong Hành Vạn Lý (化风行万里) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Anh Đừng Giống Như Cơn Gió (你别像风一样) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Biên Vạn Thiên (别万千) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Biên Vạn Thiên (别万千).
Lưu Vũ Ninh

Tìm Một Mình Nàng (寻一个你) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese. Album: Tìm kiếm Nàng(寻一个你)(ost Thương Lan Quyết).
Unknown

Yêu Sâu Đậm Chính Là Cô Đơn (爱到深处是孤独) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tham Sân Si (贪嗔痴) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Tham Sân Si (贪嗔痴) (EP).
Unknown

Di Thế Độc Lập (遗世独立) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Chẩm Phụ (怎负) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Chẩm Phụ (怎负) (EP).
Unknown

Quy Khứ Lai Hề (归去来兮) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nước Mắt Đầy Trời (泪花漫天) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tứ Ngã (赐我) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Quyết Yêu (诀爱) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Tưởng Tuyết Nhi

Phong Dạ Hành (风夜行) (DJ Thẩm Niệm _Remix / DJ沈念_Remix) flac

Tưởng Tuyết Nhi. 2021. Chinese. Album: Phong Dạ Hành (风夜行) (EP).
Châu Thâm

Pháo Hoa (焰火) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese. Album: Pháo Hoa (焰火) ("点燃我, 温暖你" Thắp Sáng Tôi, Sưởi Ấm Em OST) [Single.
Châu Thâm

Dư Tình (余情) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese. Album: Dư Tình (余情 )(ost Thương Lan Quyết).
Unknown

Bất Vấn Nguyệt (不问月) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nuối Tiếc Của Em Đều Liên Quan Đến Anh (我的遗憾与你有关) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Ta Có Ánh Trăng (我有月色) flac

Unknown. 2022. Chinese.