LOADING ...

Những Bông Hoa Đầu Mùa Hạ (初逢夏花)

- Hoa Đồng (2022)
Play 32kbps
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Những Bông Hoa Đầu Mùa Hạ (初逢夏花) by Hoa Đồng, in album Những Bông Hoa Đầu Mùa Hạ (初逢夏花) (EP). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

Chū yù zhèng féng xià huā
nǐ zhàn zài wūyán xià
ài suí nuǎn yáng màn man fāyá
kěxí cōngcōng yīshà
dàxuě mǎnle zhīyā
dào zuìhòu xiānggù wú huà
shéi shuō de qínghuà chī huà fù zhū liúshā
xímiè de mèng hái jiūchán zhēngzhá
lúnxiàn zài nǐ de yìnjì wúfǎ zìbá
xīn luàn rú má yào hé shí cái bà
chū yù zhèng féng xià huā
nǐ zhàn zài wūyán xià
ài suí nuǎn yáng màn man fāyá
kěxí cōngcōng yīshà
dàxuě mǎnle zhīyā
dào zuìhòu xiānggù wú huà
shéi shuō de qínghuà chī huà fù zhū liúshā
xímiè de mèng hái jiūchán zhēngzhá
qù kànzhe nǐ de shēnyǐng róngrù wǎnxiá
bù yuàn lí qù yǐ lèi rú yǔ xià
wǒ zhǐ néng bù wén bù wèn zhuāng lóng zuò yǎ
chángshì pāo xià suǒyǒu de fùzá
lúnxiàn zài nǐ de shēnyǐng róngrù wǎnxiá
bù yuàn lí qù yǐ lèi rú yǔ xià
shéi shuō de qínghuà chī huà fù zhū liúshā
xímiè de mèng hái jiūchán zhēngzhá
lúnxiàn zài nǐ de yìnjì wúfǎ zìbá
xīn luàn rú má yào hé shí cái bà
wǒ zhǐ néng bù wén bù wèn zhuāng lóng zuò yǎ
chángshì pāo xià suǒyǒu de fùzá
qù kànzhe nǐ de shēnyǐng róngrù wǎnxiá
bù yuàn lí qù yǐ lèi rú yǔ xià

"Những Bông Hoa Đầu Mùa Hạ (初逢夏花)" Videos

Other songs of Hoa Đồng

Hoa Đồng

Những Bông Hoa Đầu Mùa Hạ (初逢夏花) flac

Hoa Đồng. 2022. Chinese. Album: Những Bông Hoa Đầu Mùa Hạ (初逢夏花) (EP).
Hoa Đồng

Hóa Thân Bồ Đề (化身菩提) flac

Hoa Đồng. 2022. Chinese.
Hoa Đồng

Hoa Tàn Gây Nỗi Buồn Ly Biệt (花谢惹离愁) flac

Hoa Đồng. 2021. Chinese. Album: Hoa Tàn Gây Nỗi Buồn Ly Biệt (花谢惹离愁) (EP).
Hoa Đồng

Mạch Thượng Nhất Phiến Tuyết (陌上一片雪) flac

Hoa Đồng. 2021. Chinese. Album: Mạch Thượng Nhất Phiến Tuyết (陌上一片雪).
Hoa Đồng

Đi Khắp Thiên Hạ Chỉ Vì Một Mình Chàng (走遍天下只为一个你) flac

Hoa Đồng. 2021. Chinese. Album: Đi Khắp Thiên Hạ Chỉ Vì Một Mình Chàng (走遍天下只为一个你).
Hoa Đồng

Vạn Vật Không Bằng Chàng (万物不如他) flac

Hoa Đồng. 2021. Chinese. Album: Vạn Vật Không Bằng Chàng (万物不如他).
Hoa Đồng

Bất Thành Kính Ý (不成敬意) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Hoa Đồng. 2021. Chinese. Album: Bất Thành Kính Ý (不成敬意).
Hoa Đồng

Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Hoa Đồng. 2020. Chinese. Album: Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话).
Hoa Đồng

Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) flac

Hoa Đồng. 2020. Chinese. Album: Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话).
Hoa Đồng

Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) / DJ Danh Long Bản (DJ名龙版) flac

Hoa Đồng. 2020. Chinese. Album: Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话).
Hoa Đồng

Anh Nơi Xa Xôi (遥远的你) flac

Hoa Đồng. 2018. Chinese. Album: Anh Nơi Xa Xôi (遥远的你).
Hoa Đồng

Hóa Thân Bồ Đề (化身菩提) flac

Hoa Đồng. 2022. Instrumental.
Hoa Đồng

Hóa Thân Bồ Đề (化身菩提) (Dj Khoái Miêu Bản / Dj快猫版) flac

Hoa Đồng. 2022. Chinese.
Hoa Đồng

Yên Hỏa Phàm Nhân Tâm (烟火凡人心) (DJ Khoái Miêu Bản / DJ快猫版) flac

Hoa Đồng. 2022. Chinese. Album: Yên Hỏa Phàm Nhân Tâm (烟火凡人心) (EP).
Hoa Đồng

Tình Bạn Thuần Khiết (纯洁友谊) flac

Hoa Đồng. 2022. Instrumental. Album: Tình Bạn Thuần Khiết (纯洁友谊) (EP).
Hoa Đồng

Tình Bạn Thuần Khiết (纯洁友谊) flac

Hoa Đồng. 2022. Chinese. Album: Tình Bạn Thuần Khiết (纯洁友谊) (EP).
Hoa Đồng

Hóa Thân Bồ Đề (化身菩提) (Dj Khoái Miêu Bản / Dj快猫版) flac

Hoa Đồng. 2022. Instrumental.
Hoa Đồng

Đào Hoa Nhưỡng Tửu (桃花酿酒) flac

Hoa Đồng. 2022. Chinese. Album: Đào Hoa Nhưỡng Tửu (桃花酿酒) (EP).
Hoa Đồng

Tình Bạn Thuần Khiết (纯洁友谊) (DJ Khoái Miêu Bản / DJ快猫版) flac

Hoa Đồng. 2022. Instrumental. Album: Tình Bạn Thuần Khiết (纯洁友谊) (EP).
Hoa Đồng

Thành Hạ Lão Tiên Sinh (城下老先生) (DJ Khoái Miêu Bản / DJ快猫版) flac

Hoa Đồng. 2022. Chinese. Album: Thành Hạ Lão Tiên Sinh (城下老先生) (EP).
Hoa Đồng

Những Bông Hoa Đầu Mùa Hạ (初逢夏花) flac

Hoa Đồng. 2022. Chinese. Album: Những Bông Hoa Đầu Mùa Hạ (初逢夏花) (EP).
Hoa Đồng

Những Bông Hoa Đầu Mùa Hạ (初逢夏花) (DJ Dương Diễm Bản / DJ杨焱版) (Remix) flac

Hoa Đồng. 2022. Chinese. Album: Những Bông Hoa Đầu Mùa Hạ (初逢夏花) (EP).
Nhạc Beat

Mùa Hạ Và Những Chùm Hoa Trắng 128kbps

Nhạc Beat. Instrumental. Writer: Thanh Tùng.
Việt Tú

Những Bông Hoa Nở Giữa Mùa Dịch flac

Việt Tú. 2020. Vietnamese Pop - Rock. Writer: Tô Văn.
Mã Thiên Vũ

Những Bông Hoa Kia (那些花儿) flac

Mã Thiên Vũ. 2008. Chinese. Album: Bay (飞).
Vương Tuấn Khải

Những Bông Hoa Đó (那些花兒) 320kbps

Vương Tuấn Khải. Vietnamese.
Unknown

Những bông hoa flac

Unknown. Chinese.
Lý Na

Những Bông Hoa Đó (那些花儿) flac

Lý Na. 2007. Chinese. Album: Thử Giọng (试音男声五杰 试音女声五后) (CD1).
Mai Hoàng Phi Hùng

Một Bông Hoa Hà Nội 320kbps

Mai Hoàng Phi Hùng. 2017. Instrumental. Writer: Mai Hoàng Phi Hùng.
Mai Hoàng Phi Hùng

Một Bông Hoa Hà Nội 320kbps

Mai Hoàng Phi Hùng. 2017. Vietnamese. Writer: Mai Hoàng Phi Hùng.
Hồ Cát Trắng

Những Bông Hoa Lưu Lạc 128kbps

Hồ Cát Trắng. 2013. Vietnamese. Writer: Văn Tứ Quý.
Unknown

Những Bông Hoa Nhạt Màu flac

Unknown. Vietnamese.
Mèo Của Chủ Nhà

Những Bông Hoa Đó (那些花儿) (Live) flac

Mèo Của Chủ Nhà. 2021. Chinese. Album: Thiên Tứ Đích Thanh 2 EP6 (天赐的声音第二季6第期).
Hồ Cát Trắng

Những Bông Hoa Lưu Lạc 320kbps

Hồ Cát Trắng. Vietnamese. Writer: Văn Tứ Quý.
Unknown

Những Bông Hoa Kia (那些花儿) (Live) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sing! China 2021 Tập 12 (2021中国好声音 第12期).
Tốp Ca

Những Bông Hoa Những Bài Ca 320kbps

Tốp Ca. Vietnamese. Writer: Hoàng Long.
Hồng Nhung

Mùa Hạ Còn Đâu flac

Hồng Nhung. 2004. Vietnamese. Writer: Phú Quang. Album: Phú Quang Vol.8 - 13 Chuyện Bình Thường.
Thanh Long

Mùa Hạ Còn Đâu flac

Thanh Long. 1997. Vietnamese. Writer: Phú Quang. Album: Phú Quang Vol.3 - Trong Ánh Chớp Số Phận.
Sara

Mùa Hạ Đau Thương (夏伤) 128kbps

Sara. 2011. Chinese. Album: Trái Tim Em Lạnh Lắm (我的心好冷).
Kasim Hoàng Vũ

Mùa Hạ Còn Đâu 128kbps

Kasim Hoàng Vũ. Vietnamese. Writer: Phú Quang.

Hot Chinese

Hồ Ngạn Bân

Phong Tức (风息) 320kbps

Hồ Ngạn Bân. 2022. Chinese.
Unknown

Hẹn Ước Dưới Gốc Cây Anh Đào (樱花树下的约定) (DJyaha版) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Hẹn Ước Dưới Gốc Anh Đào (樱花树下的约定) (DJyaha版).
Unknown

Biệt Tri Kỷ (别知己) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Lời Chia Tay Thầm Lặng (无声告别) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Quá Nhớ Mong (太想念) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Rất Nhớ (太想念) (EP).
Kim Nhuận Cát

Vực Sâu (深渊) 320kbps

Kim Nhuận Cát. 2022. Chinese.
Unknown

Vận Mệnh (命运) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Vai Diễn Có Như Không Có (可有可无的角色) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Phó Hồng Môn (赴鸿门) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Lưu Diệu Văn

Falling You flac

Lưu Diệu Văn. 2022. Chinese.
Unknown

Tửu Tiên Nhi (酒仙儿) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nhân Gian Hận Vãn (人间恨晚) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Diệp Huyền Thanh

Đồng Tâm flac

Diệp Huyền Thanh. 2022. Chinese. Album: Chúc Khanh Hảo - My Sassy Princess (祝卿好 影视剧原声带) (OST).
Ngải Thần

Chỉ Là Người Xa Lạ (只是陌生人) flac

Ngải Thần. 2022. Chinese.
Unknown

Cô Đơn Tụng Ca (孤独颂歌) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nơi Nào Không Đau Buồn (何处不忧伤) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Chín Mươi Chín Bước Lùi Một Bước (九十九步退一步) (Quảng Đông DJ House Bản / 粤语DJ House版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tạm Biệt Xin Đừng Làm Phiền (再见不打扰) 320kbps

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Uống Nhiều Nước Ấm Vào (多喝热水) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Châu Thâm

Chiếu Sáng Ngân Hà (照耀星河) 320kbps

Châu Thâm. 2022. Chinese.