LOADING ...

Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版)

- Hoa Đồng (2020)
Play 32kbps
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) by Hoa Đồng, in album Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Lyrics

我饮过风 咽过沙

浪子无钱逛酒家

闻琵琶 谁人画

不再春风如寒鸦

我饮过风 咽过沙

浪迹天涯浮云下

叹流年 似黄花

问过苍天无人答

我饮过风 咽过沙

浪子无钱逛酒家

闻琵琶 谁人画

不再春风如寒鸦

我饮过风 咽过沙

浪迹天涯浮云下

叹流年 似黄花

问过苍天无人答

捻一指流沙 池鱼溅浪花

待我醉马挥剑 斩落晚残霞

梦见紫金甲 头戴凤批纱

黄梁一梦 太虚幻浮夸

聊一篇闲话 布衣越冬夏

待我功成名就 西山纵肥马

凭酒论天下 喊声小二续茶

明月邀窗 故佯装潇洒

我饮过风 咽过沙

浪子无钱逛酒家

闻琵琶 谁人画

不再春风如寒鸦

我饮过风 咽过沙

浪迹天涯浮云下

叹流年 似黄花

问过苍天无人答

我饮过风 咽过沙

浪子无钱逛酒家

闻琵琶 谁人画

不再春风如寒鸦

我饮过风 咽过沙

浪迹天涯浮云下

叹流年 似黄花

问过苍天无人答

聊一篇闲话 布衣越冬夏

待我功成名就 西山纵肥马

凭酒论天下 喊声小二续茶

明月邀窗 故佯装潇洒

我饮过风 咽过沙

浪子无钱逛酒家

闻琵琶 谁人画

不再春风如寒鸦

我饮过风 咽过沙

浪迹天涯浮云下

叹流年 似黄花

问过苍天无人答

我饮过风 咽过沙

浪子无钱逛酒家

闻琵琶 谁人画

不再春风如寒鸦

我饮过风 咽过沙

浪迹天涯浮云下

叹流年 似黄花

问过苍天无人答

我饮过风 咽过沙

浪子无钱逛酒家

闻琵琶 谁人画

不再春风如寒鸦

我饮过风 咽过沙

浪迹天涯浮云下

叹流年 似黄花

问过苍天无人答

我饮过风 咽过沙

浪子无钱逛酒家

闻琵琶 谁人画

不再春风如寒鸦

我饮过风 咽过沙

浪迹天涯浮云下

叹流年 似黄花

问过苍天无人答

"Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版)" Videos

Other songs of Hoa Đồng

Hoa Đồng

Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Hoa Đồng. 2020. Chinese. Album: Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话).
Hoa Đồng

Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) / DJ Danh Long Bản (DJ名龙版) flac

Hoa Đồng. 2020. Chinese. Album: Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话).
Unknown

Tư Niệm Thành Sương (思念成霜) (DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版)) flac

Unknown. 2020. Chinese. Writer: Nhất Bác, Trương Trì. Album: Tư Niệm Thành Sương (思念成霜).
Diệp Lý

Nhân Gian Kinh Hồng Khách (人间惊鸿客) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Nhân Gian Kinh Hồng Khách (人间惊鸿客).
Unknown

Nhân Vi Tình Thán (人为情叹) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Nhân Vi Tình Thán (人为情叹) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版).
Hoa Đồng

Công Tử Chàng Chớ Trách (公子你莫怪) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Hoa Đồng. 2021. Chinese. Album: Công Tử Chàng Chớ Trách (公子你莫怪).
Unknown

Thỉnh Vấn (且问) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Thỉnh Vấn (且问).
Unknown

Kịch Bản Của Một Người (一个人的剧本) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Kịch Bản Của Một Người (一个人的剧本).
Unknown

Tiếu Nạp (笑纳) (Thẩm Niệm Bản/DJ沈念版) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Tiếu Nạp (笑纳) (Thẩm Niệm Bản/DJ沈念版) flac

Unknown. 2020. Instrumental.
Hoa Đồng

Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) flac

Hoa Đồng. 2020. Chinese. Album: Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话).
Unknown

Một Giấc Mộng Xưa (旧梦一场) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Phạn Tư Tư

Sầu Tỏa Thanh Thu (愁锁清秋) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Phạn Tư Tư. 2020. Chinese. Album: Sầu Tỏa Thanh Thu (愁锁清秋).
Unknown

Kết Thúc Không Có Anh (没有你的结尾) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Unknown. 2020. Chinese. Writer: Nhất Bác;Trương Trì. Album: Kết Thúc Không Có Anh (没有你的结尾).
Unknown

Thanh Mộng Mãn Thuyền (清梦满船) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Thanh Mộng Mãn Thuyền (清梦满船).
Unknown

Tình Chưa Dứt (情未了) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Tình Chưa Dứt (情未了).
Lý Viên Kiệt

Độc Tửu Khách (独酒客) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Lý Viên Kiệt. 2021. Chinese. Album: Độc Tửu Khách (独酒客).
Unknown

Một Giấc Mộng Xưa (旧梦一场) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Unknown. 2020. Chinese. Writer: Nhất Bác, Trương Trì. Album: Một Giấc Mộng Xưa (旧梦一场).
Unknown

Y Đới Tiệm Khoan (衣带渐宽) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Y Đới Tiệm Khoan (衣带渐宽).
Unknown

Một Giấc Mộng Xưa (旧梦一场) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Unknown. 2020. Chinese.

Hot Chinese

Unknown

Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa (白月光与朱砂痣) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Đạp Sơn Hà (踏山河) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Ngải Thần

Thời Gian Lỗi Nhịp (错位时空) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Unknown

Hàng Ngàn Hàng Vạn (千千万万) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Hoàng Tiêu Vân

Sao Trời Biển Rộng (星辰大海) 320kbps

Hoàng Tiêu Vân. 2021. Chinese.
Unknown

Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦).
Unknown

Sai Mùa (错季) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Ngôi Sao Không Thể Nắm Giữ (没握住的星) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Diệp Lý

Cố Nhân (故人) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Cố Nhân (故人).
Unknown

Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa (白月光与朱砂痣) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Cúc Tịnh Y

Thì Quá Khứ Hoàn Thành (过去完成时) flac

Cúc Tịnh Y. 2021. Chinese.
Unknown

Thẩm Viên Ngoại (沈园外) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Thẩm Viên Ngoại (沈园外).
Unknown

Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Yến Vô Hiết (燕无歇) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Đại Thiên Bồng (大天蓬) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Mất Khống Chế (失控) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Thượng Văn Tiệp

Trục Lãng (逐浪) flac

Thượng Văn Tiệp. 2020. Chinese. Album: Hữu Phỉ (有翡 电视剧原声带) (OST).
Tưởng Tuyết Nhi

Yến Vô Hiết (燕无歇) (DJ Yaha) flac

Tưởng Tuyết Nhi. 2020. Chinese.
Trương Lương Dĩnh

Vô Hoa (无华) flac

Trương Lương Dĩnh. 2020. Chinese. Album: Hữu Phỉ (有翡 电视剧原声带) (OST).
Hoa Đồng

Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) flac

Hoa Đồng. 2020. Chinese. Album: Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话).