LOADING ...

Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版)

- Kỳ Nhiên (2022)
Play 32kbps
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版) by Kỳ Nhiên, in album Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版).

Lyrics

两情相忆·彩书怨 (完整版) - 奇然

叶下洞庭初,思君万里馀.
欲奏江南曲,贪封蓟北书.
叶下洞庭初,思君万里馀.
欲奏江南曲,贪封蓟北书.
甫瞻松槚,静听坟茔.
甫瞻松槚,静听坟茔.

"Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版)" Videos

Other songs of Kỳ Nhiên

Kỳ Nhiên

Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Thuần Hưởng Bản / 纯享版) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese. Album: Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版).
Kỳ Nhiên

Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese. Album: Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版).
Kỳ Nhiên

Ngu Mỹ Nhân (虞美人) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Instrumental.
Kỳ Nhiên

Người Là Phong Hoa Tuyệt Đại Của Ta (你是我的风华绝代) flac

Kỳ Nhiên. 2020. Chinese. Album: Người Là Phong Hoa Tuyệt Đại Của Ta (你是我的风华绝代).
Kỳ Nhiên

Xích Bích Phú (赤壁赋) flac

Kỳ Nhiên. 2020. Chinese. Album: Xích Bích Phú (赤壁赋).
Kỳ Nhiên

Thứ Bắc Cố Sơn Hạ (次北固山下) flac

Kỳ Nhiên. 2020. Chinese. Album: Thứ Bắc Cố Sơn Hạ (次北固山下).
Kỳ Nhiên

Một Hoa Một Thế Giới (一花一世界) flac

Kỳ Nhiên. 2019. Chinese. Album: Một Hoa Một Thế Giới (一花一世界).
Kỳ Nhiên

Ái Liên Thuyết (爱莲说) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese. Album: Ái Liên Thuyết (爱莲说).
Kỳ Nhiên

Ngu Mỹ Nhân (虞美人) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese.
Kỳ Nhiên

Quá Linh Đinh Dương (过零丁洋) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese.
Kỳ Nhiên

Họa Sĩ (画师) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese.
Kỳ Nhiên

Bài Thơ Của Kỷ Hợi (己亥杂诗) 320kbps

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese.
Kỳ Nhiên

Ngư Gia Ngạo · Thu Tư (渔家傲·秋思) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese.
Kỳ Nhiên

Quá Linh Đinh Dương (过零丁洋) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Instrumental.
Kỳ Nhiên

Ngư Gia Ngạo · Thu Tư (渔家傲·秋思) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Instrumental.
Kỳ Nhiên

Sử Chí Tắc Thượng (使至塞上) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese.
Kỳ Nhiên

Ái Liên Thuyết (爱莲说) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Instrumental. Album: Ái Liên Thuyết (爱莲说).
Kỳ Nhiên

Bạc Tần Hoài (泊秦淮) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese.
Kỳ Nhiên

Bài Thơ Của Kỷ Hợi (己亥杂诗) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Instrumental.
Kỳ Nhiên

Sử Chí Tắc Thượng (使至塞上) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Instrumental.
Kỳ Nhiên

Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese. Album: Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版).
Kỳ Nhiên

Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Thuần Hưởng Bản / 纯享版) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese. Album: Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版).
Unknown

Kiếp (劫) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Lưỡng Tương Hoan (两相欢) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2021. Chinese.
Âm Khuyết Thi Thính

Lưỡng Tương Hoan (两相欢) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2021. Instrumental.
Unknown

Vô Tình Yêu Anh (一不小心爱上你) (Nữ Bản Hoàn Chỉnh Bản / 女版完整版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Ảo Ảnh (海市蜃楼) (Nhất Khỏa Lang Tinh Hoàn Chỉnh Bản / 一颗狼星完整版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Ảo Ảnh (海市蜃楼) (Nhất Khỏa Lang Tinh Hoàn Chỉnh Bản / 一颗狼星完整版) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Unknown

Nhớ Lại Tình Yêu(忆爱) (Hoàn Chỉnh Nữ Bản / 完整女版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Họa Tâm (画心) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Họa Tâm (画心) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Unknown

Hạ Chí Năm Thứ 38 (第三十八年夏至) (Ngô Ngữ Hí Khang Hoàn Chỉnh Bản / 吴语戏腔完整版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Cách Ngạn (隔岸) / DJ Hoàn Chỉnh Bản (DJ完整版) 320kbps

Unknown. 2020. Chinese. Album: Cách Ngạn (隔岸).
Unknown

Tiếu Khán Phong Vân (笑看风云) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Xuân Giản (春涧) (Đàn Xướng Hoàn Chỉnh Bản / 弹唱完整版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Đầy Tớ (走卒) (Hoàn Chỉnh Nữ Bản / 完整女版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Xuân Giản (春涧) (Đàn Xướng Hoàn Chỉnh Bản / 弹唱完整版) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Nhạc Phim Trung Quốc

Lượng Tình Tương Duyệt 128kbps

Nhạc Phim Trung Quốc. Japan. Writer: Nhạc Phim Trung Quốc.
Unknown

Hoàn Chỉnh (完整) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Gặp Em Cô Gái Rực Rỡ - Hello, My Shining Love (遇见·璀璨的你 影视原声专辑) (OST).
Hà Khiết

Hoàn Chỉnh (完整) 320kbps

Hà Khiết. 2022. Chinese. Album: Cát Cánh (桔梗) (EP).

Hot Chinese

Hạ Uyển An

Cơn Mưa Trùng Hợp (碰巧的雨) flac

Hạ Uyển An. 2022. Chinese.
Trương Lỗi

Vô Vong (无忘) flac

Trương Lỗi. 2022. Chinese.
Vương Lý Văn

Bỏ Lỡ Lại Bỏ Lỡ (错过就错过) flac

Vương Lý Văn. 2022. Chinese.
Unknown

Ngôi Sao Của Chúng Tôi (数星星的我们) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Giới Hạn Mùa Hè (夏日限定) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Cựu Nhan (旧颜) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nước Suối (泉水) [ขอรักคืนกลับมา "Take My Love Back" Chinese Version] flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Du Kinh (游京) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tự Tác Tự Thuật (自作自述) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Kỳ Nhiên

Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Thuần Hưởng Bản / 纯享版) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese. Album: Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版).
Dương Tông Vĩ

Mái Hiên Tâm An (心安的屋檐) flac

Dương Tông Vĩ. 2022. Chinese. Album: Thiên Tài Cơ Bản Pháp - The Heart Of Genius (天才基本法 影视原声带) (OST).
Hoa Đồng

Đến Với Những Đám Mây (抱着流云来) flac

Hoa Đồng. 2022. Chinese. Album: Đến Với Những Đám Mây (抱着流云来) (EP).
Kỳ Nhiên

Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese. Album: Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版).
Unknown

Ánh Trăng Đến Với Tôi (月亮奔我而来) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Pháo Hoa Ngày Mưa (雨天烟花) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Vân Phi Phi

Nhạn Tự Thư (雁字书) flac

Vân Phi Phi. 2022. Chinese.
Unknown

Độc Thân (独身) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Hạ Tử Linh

Chờ Anh Đến (等你走来) flac

Hạ Tử Linh. 2022. Chinese.
Unknown

Khi Chúng Ta Trở Thành Hồi Ức (当我们变成回忆) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Thán Tình (叹情) flac

Unknown. 2022. Chinese.