LOADING ...

Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Thuần Hưởng Bản / 纯享版)

- Kỳ Nhiên (2022)
Play 32kbps
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Thuần Hưởng Bản / 纯享版) by Kỳ Nhiên, in album Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版).

Lyrics

两情相忆·彩书怨 (完整版) - 奇然

叶下洞庭初,思君万里馀.
欲奏江南曲,贪封蓟北书.
叶下洞庭初,思君万里馀.
欲奏江南曲,贪封蓟北书.
甫瞻松槚,静听坟茔.
甫瞻松槚,静听坟茔.

"Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Thuần Hưởng Bản / 纯享版)" Videos

Other songs of Kỳ Nhiên

Kỳ Nhiên

Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese. Album: Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版).
Kỳ Nhiên

Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Thuần Hưởng Bản / 纯享版) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese. Album: Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版).
Kỳ Nhiên

Ngu Mỹ Nhân (虞美人) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Instrumental.
Kỳ Nhiên

Người Là Phong Hoa Tuyệt Đại Của Ta (你是我的风华绝代) flac

Kỳ Nhiên. 2020. Chinese. Album: Người Là Phong Hoa Tuyệt Đại Của Ta (你是我的风华绝代).
Kỳ Nhiên

Xích Bích Phú (赤壁赋) flac

Kỳ Nhiên. 2020. Chinese. Album: Xích Bích Phú (赤壁赋).
Kỳ Nhiên

Thứ Bắc Cố Sơn Hạ (次北固山下) flac

Kỳ Nhiên. 2020. Chinese. Album: Thứ Bắc Cố Sơn Hạ (次北固山下).
Kỳ Nhiên

Một Hoa Một Thế Giới (一花一世界) flac

Kỳ Nhiên. 2019. Chinese. Album: Một Hoa Một Thế Giới (一花一世界).
Kỳ Nhiên

Ái Liên Thuyết (爱莲说) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese. Album: Ái Liên Thuyết (爱莲说).
Kỳ Nhiên

Ngu Mỹ Nhân (虞美人) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese.
Kỳ Nhiên

Quá Linh Đinh Dương (过零丁洋) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese.
Kỳ Nhiên

Bài Thơ Của Kỷ Hợi (己亥杂诗) 320kbps

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese.
Kỳ Nhiên

Họa Sĩ (画师) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese.
Kỳ Nhiên

Quá Linh Đinh Dương (过零丁洋) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Instrumental.
Kỳ Nhiên

Ngư Gia Ngạo · Thu Tư (渔家傲·秋思) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese.
Kỳ Nhiên

Sử Chí Tắc Thượng (使至塞上) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese.
Kỳ Nhiên

Ngư Gia Ngạo · Thu Tư (渔家傲·秋思) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Instrumental.
Kỳ Nhiên

Ái Liên Thuyết (爱莲说) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Instrumental. Album: Ái Liên Thuyết (爱莲说).
Kỳ Nhiên

Bài Thơ Của Kỷ Hợi (己亥杂诗) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Instrumental.
Kỳ Nhiên

Bạc Tần Hoài (泊秦淮) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese.
Kỳ Nhiên

Tùy Ý (肆意) 320kbps

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese.
Kỳ Nhiên

Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Thuần Hưởng Bản / 纯享版) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese. Album: Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版).
Kỳ Nhiên

Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版) flac

Kỳ Nhiên. 2022. Chinese. Album: Lưỡng Tình Tương Ức · Thải Thư Oán (两情相忆·彩书怨) (Hoàn Chỉnh Bản / 完整版).
Unknown

INTO1 (Thuần Hưởng Bản; 纯享版) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 10 (创造营2021 第十期) (Thuần Hưởng Bản/纯享版).
Unknown

Believer (Thuần Hưởng Bản/纯享版) flac

Unknown. 2021. English. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 6 (创造营2021 第六期) (Thuần Hưởng Bản/纯享版).
Unknown

Frigga (弗丽嘉) (Thuần Hưởng Bản; 纯享版) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em (我的时代, 你的时代 电视剧影视原声带 ) (OST).
Unknown

Be Mine (Thuần Hưởng Bản/纯享版) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 10 (创造营2021 第十期) (Thuần Hưởng Bản/纯享版).
Unknown

Crab Dance (被螃蟹钳了一下下) (Thuần Hưởng Bản) flac

Unknown. 2021. Other country. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 6 (创造营2021 第六期) (Thuần Hưởng Bản/纯享版).
Unknown

Định Nghĩa (定义) (Thuần Hưởng Bản/纯享版) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 10 (创造营2021 第十期) (Thuần Hưởng Bản/纯享版).
Unknown

Ly Khắc (离刻) (Thuần Hưởng Bản/纯享版) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 10 (创造营2021 第十期) (Thuần Hưởng Bản/纯享版).
Unknown

Gả (嫁) (Thuần Tịnh Bản / 纯净版) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Hoa Đồng

Tình Bạn Thuần Khiết (纯洁友谊) flac

Hoa Đồng. 2022. Chinese. Album: Tình Bạn Thuần Khiết (纯洁友谊) (EP).
Hoa Đồng

Tình Bạn Thuần Khiết (纯洁友谊) flac

Hoa Đồng. 2022. Instrumental. Album: Tình Bạn Thuần Khiết (纯洁友谊) (EP).
Unknown

Gả (嫁) (Thuần Tịnh Bản / 纯净版) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Unknown

Therefore I Am (Thuần Hưởng Bản/纯享版) flac

Unknown. 2021. English. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 6 (创造营2021 第六期) (Thuần Hưởng Bản/纯享版).
Unknown

Chim Uyên Ương (爱情鸟) (Thuần Hưởng Bản/纯享版) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 6 (创造营2021 第六期) (Thuần Hưởng Bản/纯享版).
Ô Lan Đồ Nhã

Lại Thấy Thảo Nguyên (Thuần Hưởng Bản / 纯享版) flac

Ô Lan Đồ Nhã. 2022. Chinese.
Nhạc Phim Trung Quốc

Lượng Tình Tương Duyệt 128kbps

Nhạc Phim Trung Quốc. Japan. Writer: Nhạc Phim Trung Quốc.
Minh Chí

Cải Lương: Lưỡi Kiếm Oan Thù (Phần 1) flac

Minh Chí. 1970. Vietnamese. Writer: Soạn Giả;Nguyễn Minh. Album: Tân Cổ: Duyên Quê (Trước 1975).
Minh Chí

Cải Lương: Lưỡi Kiếm Oan Thù (Phần 2) flac

Minh Chí. 1970. Vietnamese. Writer: Soạn giả;Nguyễn Minh. Album: Tân Cổ: Duyên Quê (Trước 1975).
Unknown

Hình Dáng Thiếu Niên (少年的模样) (Thuần Hưởng Bản/纯享版) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Sáng Tạo Doanh 2021 Tập 10 (创造营2021 第十期) (Thuần Hưởng Bản/纯享版).

Hot Chinese

Trương Đan

Lời Nói Dối Của Thần (神的谎言) flac

Trương Đan. 2022. Chinese. Album: Lời Nói Dối Của Thần (神的谎言 ).
Unknown

Tinh Nguyệt Lạc (星月落) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Lưu Vũ Ninh

Tìm Một Mình Nàng (寻一个你) flac

Lưu Vũ Ninh. 2022. Chinese. Album: Tìm kiếm Nàng(寻一个你)(ost Thương Lan Quyết).
Unknown

Tứ Ngã (赐我) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Vương Tĩnh Văn

Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年) flac

Vương Tĩnh Văn. 2022. Chinese. Album: Thiếu Niên Hoa Hồng (玫瑰少年).
Châu Thâm

Pháo Hoa (焰火) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese.
Unknown

Hoá phong hành vạn lý (化风行万里) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Tiểu Thành Họa Sư (小城画师) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Quy Khứ Lai Hề (归去来兮) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Dawn

Biên Vạn Thiên (别万千) flac

Dawn. 2022. Chinese. Album: Biên Vạn Thiên (别万千).
Unknown

Bỉ Ngạn (彼岸) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Thương Lan Quyết (苍兰诀) (OST).
Unknown

Người Bên Gối Và Người Trong Tim (枕边人与心上人) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Quyết Yêu (诀爱) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Nan Khước (难却) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Anh Đừng Giống Như Cơn Gió (你别像风一样) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Lén Trộm Ánh Trăng Của Ngôi Sao (偷星星的月亮) flac

Unknown. 2022. Chinese.
Unknown

Chẩm Phụ (怎负) flac

Unknown. 2022. Chinese. Album: Chẩm Phụ (怎负) (EP).
Tưởng Tuyết Nhi

Phong Dạ Hành (风夜行) (DJ Thẩm Niệm _Remix / DJ沈念_Remix) flac

Tưởng Tuyết Nhi. 2021. Chinese. Album: Phong Dạ Hành (风夜行) (EP).
Châu Thâm

Dư Tình (余情) flac

Châu Thâm. 2022. Chinese. Album: Dư Tình (余情 )(ost Thương Lan Quyết).
Unknown

Yêu Sâu Đậm Chính Là Cô Đơn (爱到深处是孤独) flac

Unknown. 2022. Chinese.