LOADING ...

Chinese Songs

Chinese Songs

Unknown

Trích Tiên (谪仙) flac

Unknown. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Trích Tiên (谪仙).
Unknown

Thiên Sơn Vạn Thủy Của Em (你的萬水千山) flac

Unknown. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Thiên Sơn Vạn Thủy Của Em (你的萬水千山) Single.
TFBOYS

Cùng Bạn Ở Bên Nhau (和你在一起) flac

TFBOYS. 2020. Chinese Pop - Rock.
Lý Ngọc Cương

Xích Linh (赤伶) flac

Lý Ngọc Cương. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Xích Linh (赤伶).
Unknown

Giải Ngữ (解语) flac

Unknown. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Giải Ngữ (解语).
Úc Khả Duy

Say Giấc (眠眠) flac

Úc Khả Duy. 2020. Chinese Pop - Rock.
Unknown

Yêu, Tồn Tại (爱,存在) flac

Unknown. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Yêu, Tồn Tại (爱,存在) / Cover Ngụy Kỳ Kỳ (原唱:魏奇奇).
Lục Hổ

Cái Đuôi Nhỏ (小尾巴) flac

Lục Hổ. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Ly Nhân Tâm Thượng (离人心上 影视剧原声带) (OST).
Unknown

Tín Ngưỡng (信仰) flac

Unknown. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Tín Ngưỡng (信仰).
Unknown

Yami (娅咪) 320kbps

Unknown. Chinese Pop - Rock.
Âm Khuyết Thi Thính

Tha Vũ Quá Tây Lâu (拖雨过西楼) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Tha Vũ Quá Tây Lâu (拖雨过西楼).
Unknown

Không Đáng Để Nhớ (Remix) 320kbps

Unknown. Chinese Dance - Remix.
Unknown

China-Snow flac

Unknown. 2020. Chinese Dance - Remix.
Unknown

Vẫn Là Muốn Chia Xa (还是要分开) / Nữ Sinh Bản (女生版) flac

Unknown. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Vẫn Là Muốn Chia Xa (还是要分开).
Vương Nguyên

Cánh Hoa (花瓣) flac

Vương Nguyên. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Tứ Bách Kích (肆百击) (EP).
Âm Khuyết Thi Thính

Lạc Nhạn (落雁) flac

Âm Khuyết Thi Thính. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Lạc Nhạn (落雁).
Lạc Thiên Y

Lá Mùa Thu Trong Từ Điển (字典里的秋) flac

Lạc Thiên Y. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Lá Mùa Thu Trong Từ Điển (字典里的秋).
Diệp Huyền Thanh

Đều Sẽ Không Thay Đổi (都不会变) flac

Diệp Huyền Thanh. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Thiên Vũ Kỷ OST (天舞纪 OST).
Châu Thâm

Vô Hạn (无限) flac

Châu Thâm. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Trùng Khởi Chi Cực Hải Thính Lôi OST (重启之极海听雷OST).
Hà Đồ

Thanh Sử Vô Tha (青史无他) flac

Hà Đồ. 2020. Chinese Pop - Rock. Album: Thanh Sử Vô Tha (青史无他).