LOADING ...

Nam Sơn Tuyết (南山雪)

- Diệp Lý (2020)
Play 32kbps. 03:27
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Nam Sơn Tuyết (南山雪) by Diệp Lý, in album Nam Sơn Tuyết (南山雪). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Nam Sơn Tuyết (南山雪).
Download
Note : You need points to download songs.
You need to login first to get free points daily or buy points.

Lyrics

一支青烟飞 彩云落天边

谁寄相思念 话别又几年

孤雁与野鹤 栖息了林间

我独坐屋檐 枯叶起舞翩

风若可作诗 墨染缘无线

雨若可作泪 湿了枕无眠

窗怕黄昏寒 心寂偏连连

我趟过荒草 你舟却未见

南山雪 飞满天

似我挂念你无边

白了夜

冷了心头没你牵

南山雪 飞满天

一朵一朵是眷恋

万万千

而却不来我窗前

风若可作诗 墨染缘无线

雨若可作泪 湿了枕无眠

窗怕黄昏寒 心寂偏连连

我趟过荒草 你舟却未见

南山雪 飞满天

似我挂念你无边

白了夜

冷了心头没你牵

南山雪 飞满天

一朵一朵是眷恋

万万千

而却不来我窗前

南山雪 飞满天

似我挂念你无边

白了夜

冷了心头没你牵

南山雪 飞满天

一朵一朵是眷恋

万万千

而却不来我窗前

南山雪 飞满天

似我挂念你无边

白了夜

冷了心头没你牵

南山雪 飞满天

一朵一朵是眷恋

万万千

而却不来我窗前

"Nam Sơn Tuyết (南山雪)" Videos

[Vietsub + pinyin] Trích tiên - Diệp Lý ft Y Cách Tái Thính || 谪仙 - 叶里 ft 伊格赛听
[Vietsub + pinyin] Trích tiên - Diệp Lý ft Y Cách Tái Thính || 谪仙 - 叶里 ft 伊格赛听
Vietsub || Vô quy - Diệp Lý | 无归 - 叶里
Vietsub || Vô quy - Diệp Lý | 无归 - 叶里
[Vietsub] Tình Nhân Kiếp - Y Cách Tái Thính ft Diệp Lý | 情人劫-伊格赛听 ft 叶里
[Vietsub] Tình Nhân Kiếp - Y Cách Tái Thính ft Diệp Lý | 情人劫-伊格赛听 ft 叶里
[Vietsub + Kara ] Đáy Biển - Diệp Lý | 海底 - 叶里
[Vietsub + Kara ] Đáy Biển - Diệp Lý | 海底 - 叶里
[Vietsub] Sa Bà - An Cửu + Diệp Lý [娑婆 -  安九、叶里]
[Vietsub] Sa Bà - An Cửu + Diệp Lý [娑婆 - 安九、叶里]
[Vietsub+Kara] Táng Tiên ( 葬仙 ) - Diệp Lý ft Uyển Xả ( 叶里&苑舍)| Bury Immortals
[Vietsub+Kara] Táng Tiên ( 葬仙 ) - Diệp Lý ft Uyển Xả ( 叶里&苑舍)| Bury Immortals
[Vietsub] Dư Sinh - Diệp Lý & An Cửu [余生 - 叶里 & 安九 ]
[Vietsub] Dư Sinh - Diệp Lý & An Cửu [余生 - 叶里 & 安九 ]
[Vietsub+pinyin] Họa địa vi lao - Vân Chi Khấp & Diệp Lý | 画地为牢 - 云の泣 & 叶里
[Vietsub+pinyin] Họa địa vi lao - Vân Chi Khấp & Diệp Lý | 画地为牢 - 云の泣 & 叶里
[Vietsub] Thiên địa / 天地 - An Cửu ft  Diệp Lý / 安九、葉里
[Vietsub] Thiên địa / 天地 - An Cửu ft Diệp Lý / 安九、葉里
[Vietsub + Pinyin] Nhân Gian Kinh Hồng Khách - Diệp Lý || 人间惊鸿客 - 叶里
[Vietsub + Pinyin] Nhân Gian Kinh Hồng Khách - Diệp Lý || 人间惊鸿客 - 叶里
[Vietsub + Tiktok] Nhân Gian Kinh Hồng Khách - Diệp Lý |  人间惊鸿客 - 叶里
[Vietsub + Tiktok] Nhân Gian Kinh Hồng Khách - Diệp Lý | 人间惊鸿客 - 叶里
Trích Tiên - Diệp Lý / Y Cách Tái Thính || 谪仙 - 伊格赛听 / 叶里
Trích Tiên - Diệp Lý / Y Cách Tái Thính || 谪仙 - 伊格赛听 / 叶里
[Vietsub] Vong Dữ Vong Xuyên - Diệp Lý | 忘与忘川 - 叶里
[Vietsub] Vong Dữ Vong Xuyên - Diệp Lý | 忘与忘川 - 叶里
[Vietsub] Nam Sơn Tuyết - Diệp Lý || 南山雪 - 叶里
[Vietsub] Nam Sơn Tuyết - Diệp Lý || 南山雪 - 叶里
[Vietsub] Sơ Kiến - Dư Chiêu Nguyên & Diệp Lý | 初见 -  余昭源 & 叶里
[Vietsub] Sơ Kiến - Dư Chiêu Nguyên & Diệp Lý | 初见 - 余昭源 & 叶里
[Vietsub] Lạc tử vô hối - Diệp Lý || 落子無悔-葉里
[Vietsub] Lạc tử vô hối - Diệp Lý || 落子無悔-葉里
Vietsub || Nhân Gian Kinh Hồng Khách - Diệp Lý  | 人间惊鸿客 - 叶里
Vietsub || Nhân Gian Kinh Hồng Khách - Diệp Lý | 人间惊鸿客 - 叶里
Vietsub (Cover đoạn ngắn)|| Tầm Trà - Diệp Lý |  寻茶 -  叶里
Vietsub (Cover đoạn ngắn)|| Tầm Trà - Diệp Lý | 寻茶 - 叶里
[Vietsubᴸʸʳᶦᶜ] Trích Tiên - Y Cách Tái Thính ft Diệp Lý  | Tik Tok ♪Bất Tử Du♪
[Vietsubᴸʸʳᶦᶜ] Trích Tiên - Y Cách Tái Thính ft Diệp Lý | Tik Tok ♪Bất Tử Du♪
[Vietsub + Pinyin] Thất Thế Kiếp - Diệp Lý ft. An Cửu | 七世劫 - 葉里 ft. 安九
[Vietsub + Pinyin] Thất Thế Kiếp - Diệp Lý ft. An Cửu | 七世劫 - 葉里 ft. 安九

Other songs of Diệp Lý

Diệp Lý

Cố Nhân (故人) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Cố Nhân (故人).
Diệp Lý

Nam Sơn Tuyết (南山雪) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Nam Sơn Tuyết (南山雪).
Diệp Lý

Ba Tấc Tuyết (三寸雪) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Ba Tấc Tuyết (三寸雪).
Diệp Lý

Con Cáo Nhỏ (小狐狸) flac

Diệp Lý. 2019. Instrumental. Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟).
Diệp Lý

Kiêm Gia · Ấn Tượng (蒹葭·印象) flac

Diệp Lý. 2020. Instrumental.
Diệp Lý

Kiêm Gia · Ấn Tượng (蒹葭·印象) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese.
Diệp Lý

Con Cáo Nhỏ (小狐狸) flac

Diệp Lý. 2019. Chinese. Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟).
Diệp Lý

Con Cáo Nhỏ (小狐狸) (Bản Vui Vẻ) flac

Diệp Lý. 2019. Chinese. Album: Đông Cung OST (东宫 电视剧原声大碟).
Diệp Lý

Vô Tâm (无心) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Diệp Lý

Vô Tâm (无心) flac

Diệp Lý. 2021. Instrumental.
Diệp Lý

Nhân Gian Kinh Hồng Khách (人间惊鸿客) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Nhân Gian Kinh Hồng Khách (人间惊鸿客).
Diệp Lý

Tàn Mộng (残梦) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Tàn Mộng (残梦).
Diệp Lý

Nhân Gian Kinh Hồng Khách (人间惊鸿客) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Nhân Gian Kinh Hồng Khách (人间惊鸿客).
Diệp Lý

Nhất Thế Hoán Tửu Hương (一世换酒香) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Nhất Thế Hoán Tửu Hương (一世换酒香).
Diệp Lý

Ba Tấc Tuyết (三寸雪) / DJ Danh Long Mix (DJ名龙 Mix) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Ba Tấc Tuyết (三寸雪).
Diệp Lý

Dương Hoa Lạc Tẫn Tử Quy Đề (杨花落尽子规啼) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Dương Hoa Lạc Tẫn Tử Quy Đề (杨花落尽子规啼).
Diệp Lý

Tê Phượng Độ (栖凤渡) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Tê Phượng Độ (栖凤渡).
Diệp Lý

Tê Phượng Độ (栖凤渡) / DJ Bản (DJ版) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Tê Phượng Độ (栖凤渡).
Diệp Lý

Vô Quy (无归) 320kbps

Diệp Lý. Chinese.

Related songs of Nam Sơn Tuyết (南山雪)

Diệp Lý

Nam Sơn Tuyết (南山雪) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Nam Sơn Tuyết (南山雪).
Trương Lỗi

Nam Sơn Nam (南山南) flac

Trương Lỗi. 2015. Chinese. Album: Tuyển Tập Các Ca Khúc Hay Nhất Của Nam Ca Sĩ (销量冠军·男歌手).
Unknown

Sơn Thượng Tuyết (山上雪) flac

Unknown. 2019. Chinese. Album: Sơn Thượng Tuyết (山上雪).
Unknown

Sơn Trà Chiếu Tuyết (山茶照雪) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Sơn Trà Chiếu Tuyết (山茶照雪).
Tuấn Vũ

Tuyết Sơn Phi Hồ flac

Tuấn Vũ. 1989. Vietnamese. Album: Nhạc Phim Bộ 1.
Lam Trường

Tuyết Sơn Phi Hồ flac

Lam Trường. Vietnamese. Writer: Lời Việt;Chu Minh Ký. Album: Mãi Mãi.
Như Mai

Tuyết Sơn Phi Hồ flac

Như Mai. Vietnamese. Album: Nhạc Phim Bộ Chọn Lọc.
Various Artists

Phong Tuyết Sơn Lâm (风雪山林) flac

Various Artists. Instrumental. Album: Chân Hoàn Kiếm Hiệp Truyện (甄嬛传原声大碟).
N/A

Tuyết Sơn Phi Hồ flac

N/A. 2002. Chinese. Album: Nhạc Phim Nổi Tiếng 2.
Đồng Lệ

Lời Thề Tuyết Sơn (雪山盟) flac

Đồng Lệ. 2007. Chinese. Album: Đối Thoại 11: Đồng Lệ Cùng Đàn Tranh (对话11-童丽与古筝).
Various Artists

Tuyết Sơn Phi Hồ (雪山飞狐) 320kbps

Various Artists. 2008. Instrumental. Album: Kim Dung Võ Hiệp Âm Nhạc Bí Kíp.
Hà Oánh

Tuyết Sơn Xuân Hiểu (雪山春晓) flac

Hà Oánh. 2007. Instrumental. Album: Trung Quốc Tranh Vương - Tình (中国筝王.情).
Unknown

Quy Thời Tuyết Mãn Sơn (归时雪满山) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Quy Thời Tuyết Mãn Sơn (归时雪满山).
Unknown

Nam Sơn Chi Thượng (南山之上) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Nam Sơn Chi Thượng (南山之上).
Sol'Bass

Nam Quốc Sơn Hà 320kbps

Sol'Bass. 2018. Vietnamese. Writer: Sol'Bass.
Sol' Bass

Nam Quốc Sơn Hà 320kbps

Sol' Bass. 2018. Vietnamese. Album: Nam Quốc Sơn Hà (Old Trạck).
Uông Tiểu Mẫn

Tiểu Nam Sơn (小南山) flac

Uông Tiểu Mẫn. 2020. Chinese. Album: Cá Sợ Nước (怕水的鱼) (EP).
Tây Qua JUN

Sương Tuyết Ngàn Năm 320kbps

Tây Qua JUN. 2016. Chinese. Album: Mãn Hán Toàn Tịch.
Song Sênh

Sương Tuyết Ngàn Năm (霜雪千年) flac

Song Sênh. 2016. Chinese. Album: Sanh Thanh Bất Tức (笙声不息).
Đồng Lệ

Tuyết Bay Nghìn Năm (飞雪千年) flac

Đồng Lệ. 2007. Chinese. Album: Hoa Tuyết Nhớ Chàng (Tuyết Mai Tư Quân; 雪梅思君).

Hot Chinese

Unknown

Sai Mùa (错季) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Ngải Thần

Thời Gian Lỗi Nhịp (错位时空) flac

Ngải Thần. 2021. Chinese.
Unknown

Ngôi Sao Không Thể Nắm Giữ (没握住的星) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Unknown

Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦).
Unknown

Đạp Sơn Hà (踏山河) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Một Khúc Tỳ Bà (一曲琵琶) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Một Khúc Tỳ Bà (一曲琵琶).
Unknown

Hàng Ngàn Hàng Vạn (千千万万) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Hoàng Tiêu Vân

Sao Trời Biển Rộng (星辰大海) flac

Hoàng Tiêu Vân. 2021. Chinese.
Unknown

Túy Khuynh Thành (醉倾城) flac

Unknown. 2020. Chinese. Album: Túy Khuynh Thành (醉倾城).
Unknown

Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa (白月光与朱砂痣) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Vương Nhất Bác

Hi Vi (熹微) flac

Vương Nhất Bác. 2020. Chinese.
Diệp Lý

Cố Nhân (故人) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Cố Nhân (故人).
Unknown

Thủy Triều (潮汐) (DJ版) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa (白月光与朱砂痣) flac

Unknown. 2021. Chinese.
Hoa Đồng

Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) flac

Hoa Đồng. 2020. Chinese. Album: Lãng Tử Nhàn Thoại (浪子闲话).
Cúc Tịnh Y

Thì Quá Khứ Hoàn Thành (过去完成时) flac

Cúc Tịnh Y. 2021. Chinese.
Unknown

Thẩm Viên Ngoại (沈园外) flac

Unknown. 2021. Chinese. Album: Thẩm Viên Ngoại (沈园外).
Unknown

Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức (醒不来的梦) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

Lạc Trong Ảo Cảnh (迷失幻境) flac

Unknown. 2020. Chinese.
Unknown

1102 flac

Unknown. 2020. Chinese.