LOADING ...

Nam Sơn Tuyết (南山雪)

- Diệp Lý (2020)
Play 32kbps. 03:27
Auto next

It can be slow sometimes when you listen to the music due to the server's limited bandwidth. When the page or player loads too long, refresh it.


You are listening to the song Nam Sơn Tuyết (南山雪) by Diệp Lý, in album Nam Sơn Tuyết (南山雪). The highest quality of audio that you can download is flac . Also, you can play quality at 32kbps, view lyrics and watch more videos related to this song.

Album: Nam Sơn Tuyết (南山雪).

Lyrics

一支青烟飞 彩云落天边

谁寄相思念 话别又几年

孤雁与野鹤 栖息了林间

我独坐屋檐 枯叶起舞翩

风若可作诗 墨染缘无线

雨若可作泪 湿了枕无眠

窗怕黄昏寒 心寂偏连连

我趟过荒草 你舟却未见

南山雪 飞满天

似我挂念你无边

白了夜

冷了心头没你牵

南山雪 飞满天

一朵一朵是眷恋

万万千

而却不来我窗前

风若可作诗 墨染缘无线

雨若可作泪 湿了枕无眠

窗怕黄昏寒 心寂偏连连

我趟过荒草 你舟却未见

南山雪 飞满天

似我挂念你无边

白了夜

冷了心头没你牵

南山雪 飞满天

一朵一朵是眷恋

万万千

而却不来我窗前

南山雪 飞满天

似我挂念你无边

白了夜

冷了心头没你牵

南山雪 飞满天

一朵一朵是眷恋

万万千

而却不来我窗前

南山雪 飞满天

似我挂念你无边

白了夜

冷了心头没你牵

南山雪 飞满天

一朵一朵是眷恋

万万千

而却不来我窗前

"Nam Sơn Tuyết (南山雪)" Videos

[Vietsub + pinyin] Trích tiên - Diệp Lý ft Y Cách Tái Thính || 谪仙 - 叶里 ft 伊格赛听
[Vietsub + pinyin] Trích tiên - Diệp Lý ft Y Cách Tái Thính || 谪仙 - 叶里 ft 伊格赛听
Vietsub || Vô quy - Diệp Lý | 无归 - 叶里
Vietsub || Vô quy - Diệp Lý | 无归 - 叶里
[Vietsub] Tình Nhân Kiếp - Y Cách Tái Thính ft Diệp Lý | 情人劫-伊格赛听 ft 叶里
[Vietsub] Tình Nhân Kiếp - Y Cách Tái Thính ft Diệp Lý | 情人劫-伊格赛听 ft 叶里
[Vietsub + Kara ] Đáy Biển - Diệp Lý | 海底 - 叶里
[Vietsub + Kara ] Đáy Biển - Diệp Lý | 海底 - 叶里
[Vietsub] Sa Bà - An Cửu + Diệp Lý [娑婆 -  安九、叶里]
[Vietsub] Sa Bà - An Cửu + Diệp Lý [娑婆 - 安九、叶里]
[Vietsub+Kara] Táng Tiên ( 葬仙 ) - Diệp Lý ft Uyển Xả ( 叶里&苑舍)| Bury Immortals
[Vietsub+Kara] Táng Tiên ( 葬仙 ) - Diệp Lý ft Uyển Xả ( 叶里&苑舍)| Bury Immortals
[Vietsub] Dư Sinh - Diệp Lý & An Cửu [余生 - 叶里 & 安九 ]
[Vietsub] Dư Sinh - Diệp Lý & An Cửu [余生 - 叶里 & 安九 ]
[Vietsub+pinyin] Họa địa vi lao - Vân Chi Khấp & Diệp Lý | 画地为牢 - 云の泣 & 叶里
[Vietsub+pinyin] Họa địa vi lao - Vân Chi Khấp & Diệp Lý | 画地为牢 - 云の泣 & 叶里
[Vietsub] Thiên địa / 天地 - An Cửu ft  Diệp Lý / 安九、葉里
[Vietsub] Thiên địa / 天地 - An Cửu ft Diệp Lý / 安九、葉里
[Vietsub + Pinyin] Nhân Gian Kinh Hồng Khách - Diệp Lý || 人间惊鸿客 - 叶里
[Vietsub + Pinyin] Nhân Gian Kinh Hồng Khách - Diệp Lý || 人间惊鸿客 - 叶里
[Vietsub + Tiktok] Nhân Gian Kinh Hồng Khách - Diệp Lý |  人间惊鸿客 - 叶里
[Vietsub + Tiktok] Nhân Gian Kinh Hồng Khách - Diệp Lý | 人间惊鸿客 - 叶里
Trích Tiên - Diệp Lý / Y Cách Tái Thính || 谪仙 - 伊格赛听 / 叶里
Trích Tiên - Diệp Lý / Y Cách Tái Thính || 谪仙 - 伊格赛听 / 叶里
[Vietsub] Vong Dữ Vong Xuyên - Diệp Lý | 忘与忘川 - 叶里
[Vietsub] Vong Dữ Vong Xuyên - Diệp Lý | 忘与忘川 - 叶里
[Vietsub] Nam Sơn Tuyết - Diệp Lý || 南山雪 - 叶里
[Vietsub] Nam Sơn Tuyết - Diệp Lý || 南山雪 - 叶里
[Vietsub] Sơ Kiến - Dư Chiêu Nguyên & Diệp Lý | 初见 -  余昭源 & 叶里
[Vietsub] Sơ Kiến - Dư Chiêu Nguyên & Diệp Lý | 初见 - 余昭源 & 叶里
[Vietsub] Lạc tử vô hối - Diệp Lý || 落子無悔-葉里
[Vietsub] Lạc tử vô hối - Diệp Lý || 落子無悔-葉里
Vietsub || Nhân Gian Kinh Hồng Khách - Diệp Lý  | 人间惊鸿客 - 叶里
Vietsub || Nhân Gian Kinh Hồng Khách - Diệp Lý | 人间惊鸿客 - 叶里
Vietsub (Cover đoạn ngắn)|| Tầm Trà - Diệp Lý |  寻茶 -  叶里
Vietsub (Cover đoạn ngắn)|| Tầm Trà - Diệp Lý | 寻茶 - 叶里
[Vietsubᴸʸʳᶦᶜ] Trích Tiên - Y Cách Tái Thính ft Diệp Lý  | Tik Tok ♪Bất Tử Du♪
[Vietsubᴸʸʳᶦᶜ] Trích Tiên - Y Cách Tái Thính ft Diệp Lý | Tik Tok ♪Bất Tử Du♪
[Vietsub + Pinyin] Thất Thế Kiếp - Diệp Lý ft. An Cửu | 七世劫 - 葉里 ft. 安九
[Vietsub + Pinyin] Thất Thế Kiếp - Diệp Lý ft. An Cửu | 七世劫 - 葉里 ft. 安九

Other songs of Diệp Lý

Diệp Lý

Vấn Vu Sơn (问巫山) flac

Diệp Lý. 2022. Chinese.
Diệp Lý

Yếm Ly (厌离) flac

Diệp Lý. 2022. Chinese.
Diệp Lý

Không Rời Không Bỏ (不离不弃) flac

Diệp Lý. 2022. Chinese. Album: Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng - Heroes (说英雄谁是英雄 网剧原声带) (OST).
Diệp Lý

Không Rời Không Bỏ (不离不弃) flac

Diệp Lý. 2022. Instrumental. Album: Luận Ai Xứng Danh Anh Hùng - Heroes (说英雄谁是英雄 网剧原声带) (OST).
Diệp Lý

Uyên Bình Mộng (鸳屏梦) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Uyên Bình Mộng (鸳屏梦).
Diệp Lý

Dịch An Lệnh (易安令) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Dịch An Lệnh (易安令).
Diệp Lý

Thần Thoại Tuyệt Đẹp (美丽的神话) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Diệp Lý

Thử Hỏi Tình Yêu Này Đáng Giá Bao Nhiêu (试问此情值几钱) flac

Diệp Lý. 2021. Instrumental.
Diệp Lý

Nhất Diệp (一叶) (DJ版) flac

Diệp Lý. 2021. Instrumental.
Diệp Lý

Lưu Vân Mạn (流云慢) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Diệp Lý

Quá Khứ Và Hiện Tại (今昔) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Nhạn Quy Tây Song Nguyệt OST (雁归西窗月 网剧原声带) (EP).
Diệp Lý

Tương Kiến Phi Hoan (相见非欢) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Diệp Lý

Tương Kiến Phi Hoan (相见非欢) flac

Diệp Lý. 2021. Instrumental.
Diệp Lý

Năm Ấy Pháo Hoa Lộng Lẫy, Sao Em Không Gặp Được Anh (那年烟花绚烂时, 为何没有遇见你) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Diệp Lý

Thán Phong Hoa (叹风华) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese.
Diệp Lý

Lạc Tâm (落心) flac

Diệp Lý. 2021. Instrumental. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Diệp Lý

Lạc Tâm (落心) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Sơn Hà Lệnh (山河令 网剧音乐原声大碟) (OST).
Diệp Lý

Cố Nhân (故人) flac

Diệp Lý. 2021. Chinese. Album: Cố Nhân (故人).
Diệp Lý

Nam Sơn Tuyết (南山雪) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Nam Sơn Tuyết (南山雪).
Diệp Lý

Ba Tấc Tuyết (三寸雪) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Ba Tấc Tuyết (三寸雪).

Related songs of Nam Sơn Tuyết (南山雪)

Htrol

Tuyêt Nam Sơn (Htrol Remix) 320kbps

Htrol. 2021. Vietnamese.
Diệp Lý

Nam Sơn Tuyết (南山雪) flac

Diệp Lý. 2020. Chinese. Album: Nam Sơn Tuyết (南山雪).
Trương Lỗi

Nam Sơn Nam (南山南) flac

Trương Lỗi. 2015. Chinese. Album: Tuyển Tập Các Ca Khúc Hay Nhất Của Nam Ca Sĩ (销量冠军·男歌手).
Unknown

Tuyết Lạc Không Sơn (雪落空山) flac

Unknown. 2022. Instrumental.
Mộ Dung Hiểu Hiểu

Thiên Sơn Tuyết (千山雪) flac

Mộ Dung Hiểu Hiểu. 2021. Chinese. Album: Thiên Sơn Tuyết (千山雪) (EP).
Lam Trường

Tuyết Sơn Phi Hồ flac

Lam Trường. Vietnamese. Writer: Lời Việt;Chu Minh Ký. Album: Mãi Mãi.
Tuấn Vũ

Tuyết Sơn Phi Hồ flac

Tuấn Vũ. 1989. Vietnamese. Album: Nhạc Phim Bộ 1.
Hà Oánh

Tuyết Sơn Xuân Hiểu (雪山春晓) flac

Hà Oánh. 2007. Instrumental. Album: Trung Quốc Tranh Vương - Tình (中国筝王.情).
Various Artists

Phong Tuyết Sơn Lâm (风雪山林) flac

Various Artists. Instrumental. Album: Chân Hoàn Kiếm Hiệp Truyện (甄嬛传原声大碟).
Như Mai

Tuyết Sơn Phi Hồ flac

Như Mai. Vietnamese. Album: Nhạc Phim Bộ Chọn Lọc.
Unknown

Sơn Thượng Tuyết (山上雪) flac

Unknown. 2019. Chinese. Album: Sơn Thượng Tuyết (山上雪).
N/A

Tuyết Sơn Phi Hồ flac

N/A. 2002. Chinese. Album: Nhạc Phim Nổi Tiếng 2.
A Lan

Xuân Sơn Tàng Tuyết (春山藏雪) flac

A Lan. 2022. Chinese. Album: Phong Hoa Tuyết Nguyệt Tụng (风花雪月颂) (EP).
A Lan

Xuân Sơn Tàng Tuyết (春山藏雪) flac

A Lan. 2022. Instrumental. Album: Phong Hoa Tuyết Nguyệt Tụng (风花雪月颂) (EP).
Unknown

Nam Sơn Chi Nam (南山之南) (Piano) 320kbps

Unknown. 2017. Chinese. Album: Câu Vãng Hĩ (俱往矣).
Luân Tang

Cựu Tuyết Mãn Sơn Hà (旧雪满山河) flac

Luân Tang. 2021. Chinese.
Luân Tang

Cựu Tuyết Mãn Sơn Hà (旧雪满山河) flac

Luân Tang. 2021. Instrumental.
Song Sênh

Sương Tuyết Ngàn Năm (霜雪千年) flac

Song Sênh. 2016. Chinese. Album: Sanh Thanh Bất Tức (笙声不息).
Tây Qua JUN

Sương Tuyết Ngàn Năm 320kbps

Tây Qua JUN. 2016. Chinese. Album: Mãn Hán Toàn Tịch.
Đồng Lệ

Tuyết Bay Nghìn Năm (飞雪千年) flac

Đồng Lệ. 2007. Chinese. Album: Hoa Tuyết Nhớ Chàng (Tuyết Mai Tư Quân; 雪梅思君).